PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pierwszy miejski mikrolas

Pierwszy miejski mikrolas
Wiosnę w Gdańsku powitamy sadząc pierwszy miejski mikrolas. W sobotę, 18 marca o godz. 12.00 na terenie Parku Południowego, w pobliżu Zbiornika Świętokrzyska II, posadzimy około 650 drzew, krzewów i roślin leśnego runa. W sumie ponad 35 rodzimych gatunków roślin.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- Razem z mieszkańcami pracujemy od roku nad koncepcją Parku Południowego, zdecydowaliśmy, że park będzie większy, kosztem terenów pod zabudowę mieszkaniową. Naszym celem jest też jak najmniejsza ingerencja w istniejąca już zieleń, chcemy ją ewentualnie uzupełniać. Zapraszam do powitania wiosny w Gdańsku sadzeniem drzew w naszym Parku Południowym – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Akcja sadzenia mikrolasu odbędzie się w sobotę, 18 marca o godz. 12.00 blisko terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Świętokrzyska II, na terenie Parku Południowego. Akcja sadzenia lasu odbywać się będzie od godz. 12.00 do posadzenia ostatniego krzewu i drzewa z 600 sadzonek!

Posadzimy las na kompoście z bioodpadów!

- Przyroda jest ważną częścią naszego życia. W naszej codziennej pracy wiemy, jak ważna jest troska o środowisko naturalne i bioróżnorodność. Dlatego zaangażowaliśmy się w inicjatywę posadzenia w Gdańsku, pierwszego miejskiego mikrolasu. Jest to dla nas również okazja, by pokazywać mieszkańcom, jak ważna jest idea gospodarki obiegu zamkniętego. Idea, którą można stosować w swoim życiu codziennym. Dzięki segregacji bioodpadów, której mieszkańcy codziennie dokonują w swoich gospodarstwach domowych, my w Zakładzie Utylizacyjnym produkujemy polepszacz gleby, zwyczajowo nazywany kompostem. Mikrolas będzie sadzony na podłożu z wykorzystaniem tego kompostu – informuje Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - Dodatkowo zgodnie z filozofią gospodarki obiegu zamkniętego, blisko 100 sadzonek, które będą wykorzystane przy sadzeniu lasu, pochodzą z naszej zakładowej szkółki drzew - dodaje.

Miejski mikrolas zostanie posadzony bardzo gęsto i zgodnie z metodą sadzenia lasów opracowaną przez wybitnego japońskiego botanika, Akirę Miyawakiego. Naukowiec opracował technikę sadzenia lasów na trudnych terenach i w miastach. Jedną z głównych jej cech jest przygotowanie gleby. W gdańskim mikrolesie gleba zostanie przygotowana z wykorzystaniem Czarnego Złota Ogrodników. Dodatkowo część gatunków sadzonek, będzie przesadzona ze szkółki na terenie Zakładu Utylizacyjnego.

- Wykorzystujemy w jak największym stopniu na miejscu istniejące zasoby i ograniczamy ślad węglowy związany z produkcją i transportem roślin czy ziemi. Dzięki wykorzystaniu miejskiego kompostu sadząc mikrolas zużyliśmy 0% torfu, którego eksploatacja niszczy środowisko przyrodnicze i klimat – dodaje Grzegorz Orzeszko.

Las, co szybko rośnie, sam się reguluje i sam nawozi

- Mikrolasy są świetnym i szybkorosnącym rozwiązaniem dla nowych parków i osiedli, aby były bardziej bioróżnorodne, przyjazne dla nas i pozaludzkich istot. No i sadzimy je razem z mieszkańcami, podczas akcji nie brakuje również działań edukacyjnych podczas których mówimy o roli gleby, retencji wody, klimacie i rodzimej roślinności w zieleni miejskiej – podkreśla dr Kasper Jakubowski, architekt krajobrazu i edukator przyrody z Fundacji Dzieci w Naturę, zaangażowany w posadzenie gdańskiego mikrolasu.

Na terenie 200 m2 posadzonych zostanie blisko 650 drzew, krzewów i roślin leśnego runa. Wśród nich graby, buki, dęby, kaliny, lipy, bzy, kruszyny czy dzikie jabłonie. Sadzone będą też fiołki, poziomki i leśne paprocie. W sumie ponad 35 rodzimych gatunków charakterystycznych dla grądu subatlantyckiego czy buczyny pomorskiej, czyli siedlisk leśnych typowych dla Gdańska i okolic.
Miejskie mikrolas wymaga mniej pielęgnacji i podlewania po posadzeniu niż w przypadku standardowych nasadzeń. Co ważne, nie trzeba ich w ogóle nawozić. Badania pokazują, że po pierwszym roku przeżywa aż 97% drzew i krzewów posadzonych metodą Miyawakiego. W mikrolesie nic się nie zmarnuje — liście i drewno zamienią się w cenną, leśną próchnicę, co pozwoli zatrzymać w lesie dużą ilość wody (taki mikrolas działa lokalnie jak gąbka!) i wiązać węgiel z atmosfery.

Miejskie mikrolasy rosną też 1,5-2 x szybciej niż drzewa posadzone konwencjonalnie. Szybki wzrost nie jest jednak najważniejszą korzyścią tej metody sadzenia lasów. Wśród różnych korzyści są przede wszystkim: samoregulacja i bezobsługowość (już po 3 latach od posadzenia), magazynowanie wody, ochrona przed hasałem, wspieranie lokalnej bioróżnorodności, pochłanianie pyłów i filtrowanie powietrza, redukuje hałas, a przede wszystkim zapewnia trwałość pomimo zmieniających się warunków środowiskowo-klimatycznych miast.

Mikrolas stanowi też cenną, nową ostoję dla miejskiej bioróżnorodności, w tym bogatego świata zwierząt, z którymi współdzielimy wiele przestrzeni w miastach. Znajdą tu schronienie m.in. ptaki śpiewające, zapylacze, płazy czy jeże.

Posadź las w swoim mieście!

W sobotę, 18 marca o godz. 12.00 zapraszamy mieszkańców do posadzenia drzew w pierwszym miejskim mikrolesie. Mikrolas będzie sadzony blisko terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Świętokrzyska II, na terenie Parku Południowego. Akcja sadzenia lasu odbywać się będzie ok godz. 12.00 do posadzenia ostatniego krzewu i drzewa z 600 sadzonek!