Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W czwartek 10 września odbyło się pierwsze posiedzenie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczynającej się VIII kadencji. W jej skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Gdańska.

A
A

Warto podkreślić, że Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana 15 lat temu, jako jedna z pierwszych w Polsce. W obecnej kadencji pracę doradczą w Radzie rozpoczęli: Ewa Adamska, Kamila Błaszczyk, Michał Chabel, Izabela Chorzelska, Joanna Cwojdzińska, Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Tomasz Janikowski, Dawid Jastrzębski, Alina Kaszkiel-Suska, Piotr Kryszewski, Beata Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, Michał Miguła, Natalia Siuda, Andrzej Stelmasiewicz, Elżbieta Rutkowska, Katarzyna Werner, Magdalena Wiszniewska.

Rada, jako organ doradczy i inicjatywny, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu jakości, wytyczaniu kierunków, znajdowaniu nowych obszarów, budowaniu standardów i narzędzi, kreowaniu nowych form współpracy sektora publicznego i pozarządowego.

Pierwsze posiedzenie otworzył Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta, dziękując członkom i członkiniom za pracę w Radzie oraz tworzenie przyjaznego klimatu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania przeprowadzono wybory współprzewodniczących Rady, którymi zostały Beata Matyjaszczyk – przedstawicielka sektora pozarządowego, oraz Izabela Chorzelska – przedstawicielka prezydenta Gdańska.

Materiały po posiedzeniach Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, są dostępne w Biuletynie: https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/gdanska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego,a,2655

 

 

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy