Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pierwsza w kraju Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku kończy swoją kadencję

Comiesięczne otwarte dyżury, wykłady i spotkania dla uczniów, studentów, rad rodziców a także instytucji i organizacji oraz działania na rzecz polepszenia sytuacji imigrantów w Gdańsku – to niektóre z obowiązków członków Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska.

A
A

19 września kończy się kadencja tego pierwszego w kraju tego typu ciała konsultacyjno-doradczego. Działalność Rady została określona w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów. Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska następnej kadencji może rozpocząć działalność w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Gdańską Radę tworzy 12 osób z różnych stron świata, od Brazylii po Syrię, Uzbekistan, Tunezję, Niemcy i Ukrainę, z różnym doświadczeniem migracyjnym. Są wśród nich repatrianci, migranci zarobkowi, studenci, osoby z Kartą Polaka oraz w procedurze starania się o ochronę międzynarodową.

Kadencja Rady trwa dwa lata a jej członkowie działają na zasadzie wolontariatu. Radę tworzą społecznie aktywni imigranci, rekomendowani przez gdańskie instytucje i organizacje pozarządowe, z którymi współpracują oraz będący w stanie nieodpłatnie poświęcić swój czas na regularne uczestnictwo w posiedzeniach Rady i jej inicjatywach.

Łączy nas Gdańsk. Miasto otwarte i przez wieki dumne z różnorodności

- Prezydent Miasta powinien otaczać się doradcami, którzy reprezentują różne środowiska i przedstawicielami wspólnot, które je tworzą. Dumny jestem, że Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz do wielu rad, które funkcjonują w Mieście, dołączył również tą składającą się z Imigrantek i Imigrantów, którzy wybrali nasze Miasto na swój nowy Dom - podkreśla Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. Przypomina, że spojrzenie na Miasto z różnych perspektyw, otwartość na drugiego człowieka i umiejętność patrzenia w przyszłość - to najwyższe wartości wspólnej pracy tego gremium. 

- Wdzięczny jestem tym, którzy poświęcili bezinteresownie swój czas dla wspólnego dobra naszej lokalnej społeczności. Niezależnie skąd pochodzimy łączy nas Gdańsk. Miasto otwarte i przez wieki dumne z różnorodności - która ubogaca i rozwija innych - swoich mieszkańców – podkreśla Piotr Kowalczuk.

Posiedzenie Rady w Konsulacie Ukrainy, w maju 2018 r.
Posiedzenie Rady w Konsulacie Ukrainy, w maju 2018 r.
mat. pras. GUM

Działalność Rady ma potwierdzać, że miasto Gdańsk to przyjazne miejsce do życia dla wszystkich, a doświadczenie migracyjne może być dodatkowym atutem w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji. Rada aktywnie udziela się nie tylko we wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów ale również we współtworzeniu Modelu na Rzecz Równego Traktowania. Wspiera także kolejne edycje organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności Programu Praktyki Obywatelskiej.

W 2016 r. Rada samodzielnie organizowała obchody Międzynarodowego Dnia Migranta w Gdańsku (18 grudnia) a w 2017 r. współtworzyła z ECS Dzień Solidarności z uchodźcami (15 października). Za swoją działalność Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku nominowana została do nagrody Złotych Wachlarzy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Jej aktywność została również zauważona za granicą, z Radą kontaktują się przedstawiciele zagranicznych mediów a Radni zaproszeni zostali do rekrutacji do Europejskiej Rady Migrantów.

Posiedzenie Rady z Prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem w styczniu 2017 r.
Posiedzenie Rady z Prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem w styczniu 2017 r.
mat. pras. GUM

Radni występują w mediach i spotykają się np. z samorządowcami, z przedstawicielami Wojewody Pomorskiego czy Konsulem Ukrainy w sprawie polepszenia sytuacji imigrantów w Trójmieście i na Pomorzu.

Podczas pierwszej kadencji Rady kadencji odbyło się 17 jej posiedzeń i kilkanaście godzin otwartych dyżurów Radnych. Na życzenie Prezydenta Adamowicza w grudniu 2017 roku Członkowie Rady Imigrantów i Imigrantek po raz pierwszy w historii zabrali głos na Sesji Rady Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów.

 

Więcej o Radzie:

https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/i-kadencja-2016-2018,a,62141

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy