Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pielęgniarka Jolanta Jurczyk – tegoroczną główną laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska

Pielęgniarka z 38-letnim stażem, Jolanta Jurczyk ze szpitala Copernicus w Gdańsku została tegoroczną główną laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia. W tegorocznej, X edycji Nagrody wyróżnieni zostali: lekarz stomatolog Moh’d Atoun, pielęgniarka Katarzyna Kałduńska i chirurg kręgosłupa Rafał Pankowski.

A
A

W tym roku już po raz dziesiąty przyznana została Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. W dotychczasowych dziewięciu edycjach przyznano ogółem 64 nagrody finansowe, w tym
13 nagród głównych.

Prezydent Paweł Adamowicz wyróżnionym pracownikom wręczył we wtorek dyplomy i nagrody finansowe o łącznej wartości 30 tys. zł. Nagrodę główną w wysokości 12 tys. zł otrzymała Jolanta Jurczyk. Wyróżnienia, każde w wysokości 6 tys. zł, otrzymali Moh’d Atoun, Katarzyna Kałduńska i Rafał Pankowski.

Jolanta Jurczyk od 38 lat jest pielęgniarką, również psychologiem klinicznym, obecnie jest pielęgniarkę oddziałową w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii dzieci, Hepatologii i Żywienia Dzieci w szpitalu Copernicus. Działa w ramach społecznych organizacji pozarządowych i zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w zakresie m.in. wdrażania procedury „Niebieskiej Karty” w środowisku szpitalnym. Była nominowana przez Copernicus sp. z o.o.

Moh’d Atoun, lekarz stomatolog z 12-letnim stażem, prowadzący gabinet dentystyczny „Zdrowy Uśmiech” został rekomendowany do Nagrody przez 16 pacjentów. Lekarz jest również wolontariuszem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego pasją jest zapobieganie dentofobii, jako czynnika niekorzystnie wpływającego na stan jamy ustnej, a przez to na stan całego organizmu pacjenta. Jest drugim stomatologiem wyróżnionych w historii Nagrody.

Wyróżnienie otrzymała też Katarzyna Kałduńska, pielęgniarka z 14 – letnim stażem i w trakcie specjalizacji z pielęgniarska paliatywnego. Od 2011 roku pracuje w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. Prowadzi też prelekcje m.in. w przedszkolach, szkołach i na uczelniach na temat m.in. działalności hospicjum i śmiertelności. Jest również inicjatorką i organizatorką meczy charytatywnych, koncertów i imprez charytatywnych. Była nominowana przez 15 pacjentów Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wyróżnienie otrzymał też dr hab. Rafał Pankowski, spondyloortopeda (chirurg kręgosłupa), adiunkt w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz od 20 lat zajmuje się leczeniem chorych ze skoliozą idiopatyczną (tj. o nieustalonych przyczynach). W leczeniu stosuje nowatorskie rozwiązania, np. tzw. „derotator Pankowskiego”, narzędzie chirurgiczne, którego stosowanie doprowadziło do znaczącej poprawy wyników leczenia. Dzięki wieloletniej pracy klinicznej doktora i wdrożenia innowacyjnego narzędzia do leczenia skolioz w Gdańsku wykonywane są obecnie operacje skolioz na najwyższym, światowym poziomie.

Główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Nagroda jest okazją do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia.

Kto może ottrzymać Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska ?

Nagrodę może otrzymać pracownik z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w gdańskiej służbie zdrowia, który m.in. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych i stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Na wyróżnienie ma też szansę osoba, która propaguje holistyczne podejście do pacjenta, wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów, buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin oraz angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dotychczas uhonorowanych zostało 50 kobiet i 14 mężczyzn, w tym 28 pielęgniarek różnych specjalności, 28 lekarzy różnych specjalizacji i stopni naukowych, 5 położnych, ratownik medyczny i lekarz stomatolog. Nagrody główne przyznano 6 pielęgniarkom i 7 lekarzom.

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem placówki medycznej (np. szpitala, przychodni) oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.