PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Performance o zapomnianym cmentarzu gdańskim

26 lipca o godz. 19.00 w Przestrzeni Sztuki WL4 odbędzie się performance poświęcony gdańskiemu cmentarzowi ewangelickiemu na Ujeścisku.

A
A
baner Hier ruht in Gott (1)

Cmentarz ewangelicki na Ujeścisku (dawn. Wonneberg) zlokalizowany jest przy ulicy Cedrowej. Ten nieczynny obecnie cmentarz należał niegdyś do parafii ewangelickiej przy kościele św. Jerzego, który wybudowany został w 1663 roku. Cmentarz funkcjonował w latach 1648-1961. Pochowani tu zostali mieszkańcy dawnego Wonneberg, ale nie tylko. Spoczywa tu również ppłk. Antoni Parys, bohater polski z okresu wojny napoleońskiej. Po II Wojnie Światowej cmentarz był dewastowany i stopniowo popadał w ruinę. Miejsce to wpisane jest do rejestru zabytków.

Obecnie cmentarz zyskuje drugie życie dzięki pracom Aleksandry Wieliczko, która od dwóch lat odsłania dawne nagrobki, ratując je przed zniszczeniem - oczyszcza teren, wycina krzewy, stawia postumenty na właściwe miejsca.

Performance tworzy i wykonuje Agafia Wieliczko, gdańszczanka pochodząca z wielokulturowej rodziny, tancerka, aktorka, córka Aleksandry. Towarzyszyć będzie jej muzyka Jana Sebastiana Bacha, wykonywana na żywo na instrumentach historycznych przez zespół Silva Rerum arte, pod kierunkiem Mai Miro-Wiśniewskiej.

Agafia, jako świadek przemian tego miejsca i osoba pomagająca przy pracach na cmentarzu chce zbliżyć mieszkańców Gdańska do tej historii poprzez bliskie jej medium.

Tytuł planowanego performensu, Hier ruht in Gott (Tu spoczywa w Bogu), to zwrot często używany na ewangelickich nagrobkach. Oddaje on, w odczuciu artystki, spokój miejsca, które chciano stworzyć niegdyś na Wonnebergu. Ale historia potoczyła się inaczej. Cmentarz ten nie podzielił losu tych zabytków, którym dane było starzenie się w nienaruszonym stanie. Jego losy były bardzo dramatyczne - był miejscem dewastowanym i niszczonym. Teraz jest stopniowo odsłaniany – na nowo ukazuje się jego piękno.

Performensowi towarzyszyć będzie Kantata 82 Ich habe genug. Retoryka muzyki Bacha, kompilująca teksty chorałowe i poetyckie, jest jednym z najdoskonalszych ucieleśnień ducha protestantyzmu. W kantacie 82, która - jak pozostałe kantaty - jest rodzajem teologicznego wykładu, przejawia się stosunek Bacha do śmierci: Bóg obiecał nam, że będzie ona tylko snem:

Zamknijcie się, oczy znękane / I zapadnijcie w błogi sen! / Tutaj w nędzy tylko płaczę / Tam natomiast, tam zobaczę / Pokój, słodycz, szczęście, miłość. (...) Dobranoc, świecie! (tłum. Armin i Andrzej Teske)

Po performensie odbędzie się rozmowa z publicznością, w czasie której przestawione zostaną prace wykonane dotychczas na cmentarzu na Ujeścisku.

Wydarzenia dotyczące tego cmentarza to część historii miasta, artystce zależy na tym, by uaktywnić wiedzę o cmentarzu oraz zachęcić mieszkańców do sadzenia na nim kwiatów i wspólnego tworzenia w tym miejscu ogrodu.

Projekt realizowany jest ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Mateusz Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy