PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oszczędź czas i pieniądze – skorzystaj z Przyjaznych Deklaracji

Oszczędź czas i pieniądze – skorzystaj z Przyjaznych Deklaracji
Podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny – w Gdańsku już od blisko półtora roku można szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu skorzystać z Przyjaznych Deklaracji, by zgłosić je online.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podatki online – Przyjazne Deklaracje w Gdańsku! to narzędzie służące wypełnianiu i składaniu informacji (osoby fizyczne) i deklaracji (osoby prawne) podatkowych, których rocznie do Urzędu Miejskiego wpływa blisko 30 000.

- Dzięki temu nowoczesnemu i intuicyjnemu systemowi, możemy łatwo, szybko i bezbłędnie wypełnić deklaracje, a także złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie – podkreśla Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska. – Inteligentne algorytmy pozwalają wypełnić deklarację lub informację już w kilka minut. Narzędzie automatycznie dobiera stawki podatkowe, odpowiednie załączniki i oblicza należny podatek (osoby prawne).

W Systemie zamieszczone są podpowiedzi dla rubryk, które ułatwiają zgłoszenie  przedmiotów opodatkowania. Niektóre dane są zaciągane automatycznie, system weryfikuje też poprawność części danych (np. PESEL, NIP). Zobacz filmik promujący korzystanie z platformy:

- W 2021 roku ponad połowa informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych składanych elektronicznie wpłynęła przez Przyjazne Deklaracje – informuje Agnieszka Trojanowska, dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w gdańskim magistracie. – Zachęcam także mieszkańców Gdańska do składania za pośrednictwem ePUAP-u zgody na doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli chcemy otrzymywać decyzje w sprawie podatku od nieruchomości w formie elektronicznej, należy założyć konto na elektronicznej platformie ePUAP.

Nabyłeś nieruchomość, samochód? Skorzystaj z platformy!

System umożliwia wygenerowanie kompletu dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie oraz możliwość  podpisania deklaracji Profilem Zaufanym i przesłania jej do Urzędu za pośrednictwem platformy e-PUAP, co jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Oczywiście platforma pozwala też na tradycyjne wygenerowanie niezbędnych dokumentów, które następnie można wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu.

Same korzyści, mniej błędów i wezwań

W Przyjaznych Deklaracjach dane są zapisywane, dzięki czemu Podatnik wypełniając korektę deklaracji (informacji) nie musi wpisywać danych powtórnie. System stwarza też możliwość wygenerowania pełnomocnictwa (przydatne kiedy strona działa przez pełnomocnika).

To wszystko powoduje zmniejszenie błędów i pomyłek przy wypełnianiu deklaracji czy informacji podatkowych, co przekłada się na mniejszą liczbę wysyłanych wezwań do wyjaśnienia lub skorygowania zeznania – co jest oszczędnością zarówno dla Urzędu, jak i Podatników.

Satelity też pomagają

Warto przypomnieć, że w Gdańsku trwa projekt satelitarnej weryfikacji budynków zgłoszonych do podatku od nieruchomości. Satelita cyklicznie wykonuje fotografie Gdańska, które następnie wraz ze zdjęciami archiwalnymi i orfotomapami są wgrywane do algorytmu.

Uzyskane dane mogą wskazywać m.in. na: pojawienie się nowego budynku albo budowli, rozbudowie już istniejących budynków czy prowadzenie działalności gospodarczej na działce osoby fizycznej. Wszystkie te przypadki mogą wpływać na potrzebę uregulowania kwestii podatkowych.

przyjazne