PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) – kompleksowe wsparcie w kryzysie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) – kompleksowe wsparcie w kryzysie
Od czerwca Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) przy ul. Ks. Gustkowicza 13 zostaje włączone w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) placówka będzie świadczyć całodobowe wsparcie dla wszystkich potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan, którzy znaleźli się w bardzo trudnej, ekstremalnej sytuacji życiowej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem pomocy udzielanej w placówce będzie m.in. przywrócenie człowiekowi utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym. Również wsparcie go w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem. OIK MOPR jako całodobowy ośrodek zapewni m.in. ratowniczą pomoc psychologiczną, społeczną, pedagogiczną oraz informacyjną. W sytuacjach wyjątkowych uruchomiona będzie pomoc psychologiczna, również w miejscu pobytu osoby w kryzysie (na terenie Gdańska). Na wsparcie w placówce liczyć mogą osoby, które znalazły się w dramatycznej życiowej sytuacji np. w wyniku zdarzenia losowego, złej sytuacji rodzinnej, trudnych przeżyć osobistych, doznanej przemocy w rodzinie czy niekorzystnych zjawisk społecznych np. handlu ludźmi. W OIK będzie działał „hostel kryzysowy” dla 10 osób – schronienie tam jest połączone z uzyskaniem rozmaitych świadczeń interwencyjnych, np. rzeczowych, higienicznych, żywnościowych.  

Pomoc dzieciom priorytetowa
Także w czerwcu, przy ulicy Uphagena 18 w Gdańsku ruszy nowa placówka - Centrum Pomocy Dzieciom. Poprowadzi ją, na mocy rozstrzygniętego konkursu na realizację tego zadania, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Nowa placówka ma świadczyć kompleksowe wsparcie dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom. Pomoc będzie wszechstronna, m.in. w zakresie psychologiczno-terapeutycznym, psychiatrycznym, medycznym oraz prawnym. Udzielana ma być dzieciom i ich rodzinom w traumatycznych, życiowych sytuacjach np. dotyczących przemocy czy wykorzystywania seksualnego.

Jeszcze lepsze współdziałanie w sytuacjach kryzysowych
Gdańsk rozwija Miejski System Interwencji Kryzysowej (MSIK). Działania zaangażowanych partnerów oparte są o współpracę, sieciowanie i dostarczanie specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych mieszkańcom, zgodnie z kompetencjami podmiotów tj. instytucji, służb miejskich i organizacji pozarządowych. Koordynacją tego systemu zajmuje się Samodzielny Referat Zapobiegania i Wsparcia w Kryzysie MOPR w Gdańsku. Głównym celem MSIK jest zwiększenie skuteczności działań pomocowych podejmowanych na rzecz mieszkańców.
- Gdańsk konsekwentnie buduje system wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców, którzy znaleźli się w życiowym kryzysie – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – To ważne, by każdy element tej „układanki” był sprawny, efektywny i  odpowiedzialny. Ten skuteczny system tworzą między innymi instytucje miasta jak MOPR, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, niektóre podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą psychologiczną i służby miejskie odpowiadające za bezpieczeństwo. Podmioty działające w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej, w oparciu o własne doświadczenia, wspólnie wypracowały najlepsze schematy działań w sytuacjach kryzysowych. To wielka wartość i gwarancja skuteczności oraz rzetelności działań.

W sytuacji życiowego kryzysu skorzystaj z pomocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, całodobowo
ul. Ks. Gustkowicza 13, 80 - 543 Gdańsk
Telefon: 58 511 01 21, 58 511 01 22
E - mail: goik@mopr.gda.pl

Centrum Pomocy Dzieciom
Ul. Uphagena 18, 80 – 237 Gdańsk
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 20.00
Kontakt telefoniczny, e – mailowy od czerwca

Miejski System Interwencji Kryzysowej
MOPR przy ul. Leczkowa 1 A, 80 – 432 Gdańsk
Telefon: 58 347 82 82 (w godzinach pracy MOPR)
Tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22 (całodobowo)
E - mail: msik@mopr.gda.pl