Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„Ośmiu Wspaniałych” odebrało nagrody

Organizują akcje krwiodawstwa, pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, zbierają datki dla hospicjum, spotykają się z seniorami, pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizują charytatywne biegi. Lista ich zasług jest znacznie dłuższa, mimo że sami są bardzo młodzi. Dziś, 15 maja w siedzibie Rady Miasta podczas uroczystej gali laureaci XIX Gdańskiej Edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” odebrali nagrody za swoją prospołeczną działalność.

A
A

-  Ideą konkursu jest propagowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych i szlachetnej działalności na rzecz potrzebujących – tłumaczyła Bożena Brauer, przewodnicząca Gdańskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu Ośmiu Wspaniałych. – Podziwiamy i gratulujemy młodzieży, która jest dziś z nami. Dziękuję, że poświęcacie swój czas dla innych.

Nastolatkom w imieniu prezydenta Gdańska dziękował też zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

- Jesteście dumą Gdańska. Nadal bądźcie tacy rozważni i odważni – mówił Piotr Kowalczuk. – Strategia naszego miasta opiera się o cztery filary: wolność, solidarność, równość i otwartość. Wam te wartości nie są obce, dlatego w imieniu prezydenta Gdańska jeszcze raz gratuluję.

 

Laureaci XIX Edycji Konkursu 8 Wspaniałych 2018 r. :

Agata Czajka - uczennica Zespołu Szkół Łączności i wychowanka Bursy Gdańskiej, gdzie działa w jej Samorządzie i Radzie. Bardzo angażuje się w działalność Klubu Wolontariusza ZSŁ. Dużym sukcesem Agaty była organizacja dwóch akcji krwiodawstwa w szkole, rozpropagowała również akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu remontowała mieszkania chronione na terenie gminy oraz prowadziła warsztaty dla dzieci z Domów Dziecka w Gdańsku.   Stara się pokazywać, że wolontariat to ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu i świadomość, że razem możemy pomóc wielu ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.  

Daria Ichilczyk - uczennica XIX LO w Gdańsku, od 4 lat działa jako wolontariuszka w ramach szkolnego koła Caritas, w akcjach na rzecz Hospicjum im. Św. Józefa w Sopocie, w Domu Samotnej Matki.   Bierze też udział w projekcie „Młodzi Liderzy w akcji”, w ramach którego przygotowała dwie akcje dla dziennego Domu Seniora „Wigor” i dla dzieci z ubogich rodzin. W ramach współpracy ze „Świetlicą Dobrą” prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, pomaga w organizacji czasu wolnego podopiecznych, w odrabianiu lekcji oraz w trakcie realizacji zajęć planowych. Swój czas poświęca też dzieciom w przedszkolu terapeutycznym w Pruszczu Gdańskim oraz zuchom z 3 Gdańskiej Gromady Zuchowej.

Dawid Januszkiewicz - uczeń XIV LO w Gdańsku, od 4 lat zaangażowany w wolontariat, ostatnio w projekt „Solidarnej Szkoły”, propagując solidarność społeczną. Organizował i sam uczestniczył w kwestach na rzecz gdańskiego hospicjum. W ramach fundacji „Mam marzenie” zorganizował zbiórkę materiałów plastycznych i maskotek dla dzieci przebywających na oddziale onkologicznym, a dla fundacji „Droga” włączył się w przygotowanie świątecznych paczek - niespodzianek. Dawid jest otwarty na potrzeby uczniów pochodzących z rodzin imigrantów i uchodźców. Dzięki niemu w szkolnym wolontariacie działają także uczniowie z niepełnosprawnościami i pochodzący z różnych kultur.

Kaja Komorowska - w tym roku kończy 33 Gimnazjum w Gdańsku, uczęszcza też do szkoły muzycznej. Działa w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy. Od wielu lat angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym swojej siostrze, która porusza się na wózku inwalidzkim oraz pracując jako wolontariuszka w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok”, gdzie pomaga jako wolontariuszka podczas rehabilitacji i zajęć grupowych, w tym hipoterapii. Kaja rozwija również swój talent muzyczny w ramach zespołu muzycznego, a także pasje sportowe, zawsze mając na uwadze możliwość działania na rzecz różnych środowisk.

Jakub Krawczyk - to wicemistrz Polski, członek Polskiej Kadry Narodowej Gimnastyków, uczeń 3 kl. XI LO SMS. Od 3 lat jest wolontariuszem Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, dla którego  organizował bieg charytatywny oraz ultra maraton. Wspierał organizację meczu charytatywnego z udziałem dziennikarzy TVP. Współorganizuje spotkania podopiecznych ze znanymi ludźmi. Włączył się w akcję „Pomagam” dla szkoły w Dziemianach poszkodowanej w wyniku wichury. Rozpropagował akcję Ogólnopolskiej Wielkiej Zbiórki Książek na rzecz dzieci ze szpitali. Mimo zaangażowania w sport wyczynowy, potrafi zawsze znaleźć czas na pomoc potrzebującym, zwłaszcza chorym dzieciom.

Mateusz Molenda - uczeń III kl. Gimn. W ZSO nr 8. Swoje działania kieruje do seniorów                      i uczniów, są to imprezy kulturalno-sportowe, integracyjne.  Zorganizował akcję dla chłopca  z epilepsją lekooporną, wspierał akcje Pomorskiego Hospicjum, kwestując na jego rzecz, angażując się w zbiórkę nakrętek. Twierdzi, że prawdziwa integracja zaczyna się w sercu człowieka. Wspierał organizację konferencji dla uczniów niepełnosprawnych „Aktywni zawodowo”. Włączał się  w akcje na rzecz dzieci w czasie ferii, angażuje się w oprawę biegów, maratonów, pełni wolontariat w czasie meczów Lechii Gdańsk. Uważa, że pomaganie jest przyjemne, warto i trzeba pomagać.

Ewa Radziewicz - uczennica VII LO jest aktywnym instruktorem ZHP, prowadzi zajęcia wychowawcze oparte na wartościach patriotycznych i chrześcijańskich, od 2012 bierze udział w corocznym zlocie na Westerplatte. Współorganizuje obozy letnie i śródroczne biwaki. W III klasie gimnazjum opiekowała się niepełnosprawna koleżanką, pozbawioną kontaktu z rówieśnikami. Poza szkołą  realizuje też własny projekt Kultura Podziemi, promując młodych artystów poprzez organizację koncertów oraz wystaw w świetlicy Wymiennikownia w Gdyni. Zdaniem wychowawcy, wieloletnia działalność Edyty w wolontariacie wynika z jej potrzeby pomocy innym oraz dążenia do jednoczenia ludzi wokół szlachetnych celów”.

Jakub Soja – uczeń Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 19, aktywnie uczestniczy w działaniach szkolnego zespołu wokalnego „Wielki Błękit”, z którym występował  w Domu Pomocy Społecznej. Reprezentuje też szkołę w konkursach rangi wojewódzkiej, osiągając   wysokie lokaty. Brał udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności na rzecz potrzebujących. Zna i rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych. Już w szkole podstawowej został wolontariuszem, by, jak mówi: opiekować się ludźmi starszymi, chorymi, wymagającymi specjalnej opieki oraz dziećmi z rodzin o niskim statusie materialnym. Cieszy się ,że może komuś podarować serce, czas, uśmiech, zdolności.

Wyróżnieni w Konkursie 8 Wspaniałych:

  1. Magdalena Bork – Szkoła Podstawowa  nr 56
  2. Julia Bichowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  3. Filip Maniński – Szkoła Podstawowa nr 1
  4. Agata Szulc – Szkoła Podstawowa nr 43
  5. Zuzanna Owsianik  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
  6. Sandra Tokarska – Państwowe Szkoły Budownictwa
  7. Klaudia Trzópek – Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
  8. Julia Zimmer – Szkoła Podstawowa nr 43

      

W skład Komitetu Honorowego tego konkursu wchodzą ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Prezydent Miasta Gdańska, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Rektor UG. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy