Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oni dzielą się życiem

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji w Sali plenarnej Rady Miasta Gdańska odbyło się odznaczenie Honorowych Dawców Krwi. Listy gratulacyjne wręczył Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Dodatkowo, w piątek 15 czerwca na parkingu przy Komendzie i Urzędzie Miejskim (skrzyżowanie ulic Nowe Ogrody i 3 Maja) będzie można oddać krew.

A
A

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” została ustanowiona 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawana od 2005 roku wybitnym, honorowym dawcom krwi. Odznaka jest jednostopniowa i może być przyznana tylko raz. Łącznie 79 osób otrzymało wyróżnienie i listy gratulacyjne od prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Podczas gali w Radzie Miasta Gdańska honorowi krwiodawcy otrzymali specjalnie odznaczenia
Podczas gali w Radzie Miasta Gdańska honorowi krwiodawcy otrzymali specjalnie odznaczenia
Materiały prasowe

 

Oddajemy krew cyklicznie

Przynajmniej dwa razy do roku jest organizowane pobieranie krwi w ramach inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji. W tym roku zapraszamy 15 czerwca na parking przy Komendzie, gdzie od 8.30 do 13.00 będzie dostępny ambulans do poboru krwi. Podczas akcji będzie można również się zapisać do bazy dawców szpiku kostnego. Osobom, które oddają krew, przysługuje ekwiwalent kaloryczny w postaci ośmiu czekolad i dzień wolny od pracy. Jest to również dobre działanie profilaktyczne, ponieważ każdy krwiodawca ma wykonywane podstawowe badania, można więc szybko dostrzec ewentualne niepokojące odchylenia.

Warto dodać, że wśród pracowników urzędu wielu regularnie oddaje krew. Wśród nich są prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który do tej pory oddał niemal 10 litrów krwi. To właśnie dzięki jego inicjatywnie przy Urzędzie powstał Klub Honorowego Dawcy Krwi. Regularnym krwiodawcą jest również zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. – To jedna z największych radości, kiedy wiesz, że twoje 9 l 450 ml oddanej krwi uratowało komuś życie. Szczególnie, gdy filtrowana jest ona dla niemowląt i dzieci. Wdzięczny jestem szczególnie wszystkim KHDK przy gdańskich szkołach. Dziękuję za waszą krew i zachęcanie kolejnych roczników uczennic i uczniów do działań na rzecz życia. Wasza bezinteresowność pociąga do działania. Wszystkim krwiodawcom z racji święta życzę satysfakcji i pełnego uznania w oczach ministerstwa zdrowia, jako filarów systemu ratowania życia. W związku z tym pełnego pakietu profilaktyki i ochrony zdrowia. Twoja krew ratuje życie przypominają stacje krwiodawstwa krwiodawcom! Twoja też? Jeżeli tylko możesz, dołącz do nas. Ty też możesz potrzebować krwi lub jej składników.

 

Po pobraniu krwi

Każdy oddający krew uzyskuje od razu tytuł Honorowego Dawcy Krwi. Po oddaniu krwi, dawca pozostaje na miejscu, by zregenerować siły. Czasami wystarcza kilka minut, czasami trwa to trochę dłużej. Każdy dawca przed opuszczeniem autobusu otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal. Dodatkowo na

prośbę dawcy wystawiane są zaświadczenia: usprawiedliwiające nieobecność w pracy, o oddaniu krwi lub jej składników, uzupełniane są informacje w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

Oddana krew może uratować komuś życie
Oddana krew może uratować komuś życie
Piotr Kowalczuk

 

Jakie przywileje mają krwiodawcy?

Korzyści z oddawania krwi – prócz bezcennego poczucia pomagania innym – jest wiele. Można uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych. Dawca czynnie oddający krew (co najmniej dwukrotnie) może otrzymać w RCKiK kartę identyfikacyjną grupy krwi. Dawca ma możliwość odliczenia wartości oddanej krwi od dochodu, w granicach limitu przewidzianego dla darowizn, na podstawie wydanego przez RCKiK zaświadczenia. Dawca po oddaniu honorowo co najmniej 5 l krwi (kobiety), 6 l krwi (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi otrzymuje w placówce Polskiego Czerwonego Krzyża (na wniosek RCKiK) tytuł oraz legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł ten na podstawie legitymacji ZHDK wystawionej przez PCK upoważnia osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi, oraz do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej i aptek poza kolejnością.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską – dla kobiet, które oddały co najmniej 15 l krwi lub jej składników, dla mężczyzn, którzy oddali co najmniej 18 l krwi lub jej składników (według limitów obowiązujących w Gdańsku).

Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz nadawana przez Ministra Zdrowia odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Rabaty dla wszystkich aktywnych dawców krwi – www.dawcomwdarze.pl – strona, gdzie obiekty i firmy uczestniczące w akcji udzielają od 10% do 30% rabatu wszystkim aktywnym Honorowym Dawcom Krwi. Rabat jest udzielany na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy