PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszono przetarg na projekt zbiornika retencyjnego „Kartuska”

W okolicach ul. Stokłosy, ul. Kartuskiej i ul. Bysewskiej planowana jest budowa zbiornika retencyjnego „Kartuska”, który oprócz funkcji związanej z gromadzeniem wód opadowych, będzie spełniał rolę rekreacyjną. Właśnie ogłoszono przetarg na jego zaprojektowanie. Prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej potrwają 18 miesięcy.

A
A

Zbiornik retencyjny Kartuska ma w przyszłości powstać w okolicach ul. Stokłosy, ul. Kartuskiej  i ul. Bysewskiej na gdańskich Kokoszkach. Teren położony jest w zlewni rzeki Raduni zasilającej ujęcie wody powierzchniowej Straszyn.

- Budowa nowego zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do potoku Strzelniczka ma kompleksowo rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych w tym rejonie Gdańska i zapobiec zalewaniu obszaru w przypadku dużych opadów deszczu – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. -  Oprócz projektu samego zbiornika, zaprojektowana zostanie m.in. kanalizacja deszczowa umożliwiająca odprowadzanie wody do potoku Strzelniczka.

Ponadto przewidziano budowę drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika z oświetleniem, ławkami oraz zewnętrznych urządzeń sportowych na terenie zielonym, w sąsiedztwie planowanego zbiornika Kartuska.  Prace projektowe mają potrwać 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest na 5 maja 2021 r. 

Zbiornik retencyjny Kartuska docelowo będzie spełniał także funkcję odwodnienia ul. Kartuskiej. W ramach planowanej  inwestycji – II etapu rozbudowy ul. Kartuskiej, od ul. Smęgorzyńskiej do granic Gminy Miasta Gdańska będzie zrealizowany docelowy układ odwadniający z odprowadzeniem wód do zbiornika Kartuska. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu II etapu rozbudowy ul. Kartuskiej.

Gdańsk konsekwentnie inwestuje w zadania związane z ochroną przeciwpowodziową i odprowadzaniem wód opadowych. Obecnie trwa budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9,5 mln złotych. Prace zakończą się w IV kwartale 2021 r.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska