Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie przetargu na Rower Metropolitalny

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego nabiera tempa. Dzisiaj, tj. 19 marca 2018 r., ogłoszony został przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce. Będzie on funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.

A
A

Konsultacje rozmieszczenia stacji roweru metropolitalnego we wrześniu 2017 r.
Konsultacje rozmieszczenia stacji roweru metropolitalnego we wrześniu 2017 r.
fot. Barbara Ostrowska

- Wspólny system rowerowy jest sukcesem współpracy metropolitalnej. Głównym celem Roweru Metropolitalnego jest zwiększenie mobilności podróżnych i uzupełnienie oferty komunikacji publicznej. Ma on również być jednym ze sposobów dotarcia do węzłów integracyjnych by ułatwić przesiadkę na inne środki transportu zbiorowego – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej  Zależało nam, aby system odpowiadał potrzebom komunikacyjnym mieszkańców, dlatego też w Gdańsku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące rozmieszczenia stacji rowerowych i mamy nadzieję, że rower stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym środkiem lokomocji w naszym regionie.

Wybrany wykonawca zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym.  System będzie oparty o rowery 4 generacji wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek.  System teleinformatyczny będzie wyposażony w  moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji.

Przyszły wykonawca powinien dysponować doświadczeniem oraz potencjałem w operowaniu systemami rowerów publicznych. Jest zobowiązany do dostarczenia minimum 3866 rowerów, w tym
co najmniej 10 % z napędem wspomaganym elektrycznie. Komisja przetargowa wyłoni wykonawcę
na podstawie 3 kryteriów:

  • Cena 60 %
  • Udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie 35 %
  • Dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej  (3866 sztuk) 5 %

Wypożyczenie roweru odbywać się będzie intuicyjne za pomocą aplikacji mobilnej w smartfonie (system operacyjny Android oraz iOS), poprzez moduł NFC (zbliżenie smartfona do terminala
w rowerze), skanowanie kodu QR lub przy pomocy karty zbliżeniowej. Zaletą systemu będzie jego prostota oraz przystępny cenowo taryfikator. W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć kwoty 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma aż 90 minut na codzienne przejazdy. Po przekroczeniu limitu czasowego rowerzysta będzie ponosił opłatę w wysokości 5 gr
za minutę. Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 zł, przy zastosowaniu tych samych zasad czasowych, jak w opłacie miesięcznej. Jeśli użytkownik nie będzie chciał skorzystać z opcji abonamentowej koszt jeden minuty wynosił będzie nie więcej niż 10 gr. Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju. Za dodatkową opłatą rower będzie można zostawić poza stacją.  Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej niż 10 sekund.

Budowa systemu jest ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. Głównym celem Roweru Metropolitalnego będzie zwiększenie dostępności węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj).

Prace nad dokumentacją przetargową, w ramach Dialogu Technicznego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem operatorów z całej Europy, którzy przedstawili różnego rodzaju rozwiązania dotyczące funkcjonowania roweru miejskiego.

Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy od zawarcia umowy na wdrożenie I etapu systemu obejmującego minimum 30% rowerów. Całość projektu uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r.  Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat i 6 miesięcy, licząc od momentu startu całego systemu. 

Preferencyjne stawki wypożyczeń rowerów mają na celu zachęcenie do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców naszej metropolii. Intencją samorządów Obszaru Metropolitalnego jest uzupełnienie oferty transportu publicznego o system roweru miejskiego, wykorzystywany nie tylko
do celów rekreacyjno-turystycznych, ale przede wszystkim jako kolejny środek transportu. Zamierzeniem jest, aby z roweru korzystała jak największa liczba użytkowników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.

Szczegóły przetargu dostępne tutaj.

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy