Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj. Dasz radę!

“Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj” – to hasło czwartego spotu animowanego, przygotowanego w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”. Celem akcji jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”. Chodzi w niej także o to, by niektórym gdańszczanom przypomnieć o ich obowiązkach.

A
A

“Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj” – to hasło czwartego spotu animowanego, przygotowanego w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”. Celem akcji jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”. Chodzi w niej także o to, by niektórym gdańszczanom przypomnieć o ich obowiązkach.

- Apelujemy do mieszkańców Gdańska, by zwracali szczególną uwagę na odpady niebezpieczne. Trzeba się ich pozbywać w sposób bardzo odpowiedzialny. Nie zapominajmy, że konsekwencje porzucania takich śmieci w przypadkowych miejscach mogą być bardzo groźne dla środowiska – podkreśla dyr. Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu, Maciej Lorek.

Do tej pory zaprezentowane zostały filmiki, które przypominają mieszkańcom o obowiązkach zimowych, o potrzebie segregowania odpadów oraz o konieczności sprzątania pod swoim psie. Na swoją premierę czeka jeszcze jeden, dotyczący pozbywania się pozostałości po remontach. Cztery z pięciu spotów zobaczyć można na kanałach YouTube: Straży Miejskiej w Gdańsku oraz Miasta Gdańska. Informacje, które w bezpośredni sposób odwołują się do treści spotów pojawią się w kwietniu w pojazdach komunikacji miejskiej.

- Materiały przygotowane w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto” będą też wykorzystywane podczas spotkań z mieszkańcami, jak również w ramach zajęć, prowadzonych przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w szkołach i przedszkolach – zapowiada Wojciech Siółkowski ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Przedsięwzięcie realizują: Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejska.

Warto wiedzieć:

Odpady niebezpieczne to m.in.: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, smary, oleje, chemikalia oraz stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.

(!) Obowiązkiem każdego z nas jest oddzielenie takich odpadów od innych oraz przekazanie ich do profesjonalnej utylizacji!

Chcę się pozbyć odpadów niebezpiecznych – jak to zrobić?
Trzy razy w roku (wiosna, lato, jesień) odpady niebezpieczne odbierane są od mieszkańców Gdańska w wielu miejscach na terenie miasta. Objazdowe zbiórki organizuje Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Ich harmonogram można znaleźć m.in. na stronie: www.zut.com.pl

Ponadto przez cały rok gdańszczanie mogą przywieźć odpady niebezpieczne oraz niepotrzebny sprzęt elektroniczny i elektryczny do Zakładu Utylizacyjnego. Przed siedzibą ZUT przy ul. Jabłoniowej 55 (na parkingu przy bramie wjazdowej do administracji) stoi specjalny kontener, z którego mieszkańcy Gdańska mogą skorzystać w piątki (w godz. 6:00-18:00), soboty (7:00-15:00) i poniedziałki (6:00-16:00). Wystarczy zgłosić się do pracownika ochrony.

Przeterminowane leki zawsze powinniśmy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach lub oddawać je w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Chemikaliów pozbywamy się w trakcie objazdowych zbiórek, można też dostarczyć je osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyrzucamy w ramach objazdowych zbiórek, dostarczając go do PSZOK lub oddając go przy zakupie nowego (w tych firmach, które odbierają stary sprzęt).

Zużyte baterie i akumulatory oddajemy w czasie objazdowej zbiórki lub dostarczamy do PSZOK. Baterie możemy też wrzucać do specjalnych kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawiać w sklepach AGD. Natomiast zużyty akumulator zawsze powinien zostać przyjęty przy zakupie nowego.

Wojciech Siółkowski / Straż Miejska w Gdańsku

Anna Dobrowolska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe