PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Od dziś zmiany w Strefie Ograniczonej Dostępności (z poprawkami)

Od dziś zmiany w Strefie Ograniczonej Dostępności (z poprawkami)
Identyfikatory jednorazowe – wydawane od ręki przez wszystkich kontrolerów, identyfikatory dla opiekunów osób starszych oraz na dojazd do żłobka i przedszkola, niepełnosprawni z kartą N+ - bez konieczności występowania o identyfikator. To ułatwienia dla użytkowników związane ze zmianami w Strefie Ograniczonej Dostępności (SOD) w Gdańsku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Identyfikatory jednorazowe – wydawane od ręki przez wszystkich kontrolerów, identyfikatory dla opiekunów osób starszych oraz na dojazd do żłobka i przedszkola, niepełnosprawni z kartą N+ - bez konieczności występowania o identyfikator. To ułatwienia dla użytkowników związane ze zmianami w Strefie Ograniczonej Dostępności (SOD) w Gdańsku.

Z dniem 1 lutego zmniejsza się znacznie dotychczasowy obszar Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) na terenie Głównego Miasta Gdańska. Dotychczasowa Strefa pomiędzy Podwalem Przedmiejskim a Podwalem Staromiejskim zawężona zostaje do Strefy Ograniczonej Dostępności pomiędzy ul. Ogarną a ul. Szeroką (z wyłączeniem tych dwóch ulic).

Dzięki temu, odległość dojścia od granicy strefy do jej środka zmniejsza się z dotychczasowych 330-460 m do 200-210 m co znacznie ułatwia osobie nie uprawnionej do wjazdu do SOD, która zaparkuje pojazd poza strefą, dojście np. do miejsca pracy, restauracji, muzeum itp.

Zmieniają się również zasady wjazdu do Strefy.

IDENTYFIKATORY DŁUGOTERMINOWE:

O specjalne wjazdowe identyfikatory długoterminowe (oznaczone symbolem GM) do strefy wystąpić mogą wyłącznie:

 • mieszkańcy SOD,
 • właściciele i najemcy lokali usytuowanych w SOD,
 • służby komunalne,
 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe usytuowane w SOD,
 • służba zdrowia,
 • media,
 • firmy kurierskie i pocztowe,
 • zaopatrzenie SOD (wjazd w sezonie letnim w godz. 22.00–9.00, poza sezonem w godz. 17.00–9.00).

Bezpłatne identyfikatory GM uprawniające do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności

wydawane są przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36 (budynek B) w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 14.15 a w środę w godz. 7.00 – 16.15. Tel.(58) 55-89-571

 

IDENTYFIKATORY KRÓTKOTERMINOWE:

O wjazdowe identyfikatory krótkoterminowe do strefy wystąpić można w sytuacjach, które maja doraźny charakter i nie zdarzają się cyklicznie, w szczególności:

 • przeprowadzka,
 • dostawa sprzętu, wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
 • dostawa opału,
 • przewóz osób uczestniczących w jednorazowych imprezach okolicznościowych,
 • przygotowanie imprezy masowej,
 • remonty, naprawy.

Identyfikatory krótkoterminowe wydaje się na czas nie dłuższy, niż 24 godziny.

Identyfikator krótkoterminowy wydaje KAŻDY kontroler Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Gdańsku, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w godzinach 9.00-17.00 oraz pracownicy Działu Parkowania w siedzibie ZDiZ przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świat) w godz. 7.00-15.00. Aby uzyskać identyfikator od kontrolera SPP – należy podejść do któregokolwiek z nich w którejkolwiek części miasta (nie tylko na Głównym Mieście) i odpowiednio uzasadnić potrzebę wjazdu do SOD.

Na druku identyfikatora wpisywany jest numer rejestracyjny i marka pojazdy wjeżdżającego do SOD, także data ważności.

WJAZD BEZ IDENTYFIKATORÓW

 • autobusy komunikacji miejskiej,
 • pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej,
 • karetki pogotowia,
 • taksówki,
 • samochody gości hotelowych (na podstawie ważnej wydrukowanej rezerwacji),
 • rowery.

 

OPŁATY

WAŻNE! Ponieważ Strefa Ograniczonej Dostępności znajduje się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania, identyfikatory GM nie zwalniają z obowiązku płacenia za parkowanie na drogach publicznych (poza drogami publicznymi nie ma takiego obowiązku).

Opłaty wnoszone są:

 • w parkomatach umieszczonych przed wjazdem oraz w Strefie Ograniczonej Dostępności,
 • za pomocą SMS (po założeniu konta na stronie www.skycash.com),
 • za pomocą abonamentów (na konkretny pojazd - mieszkańcy – 30 zł/ m-c, pozostali - 500 zł/ m-c).

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby posiadające Kartę Parkingową Osób Niepełnosprawnych Wzoru Europejskiego (niebieska), mogą wjeżdżać poza znak B-1 ‘Zakaz ruchu w obu kierunkach’ (to znak graniczny Strefy Ograniczonej Dostępności). Karty nie zwalniają jednak z obowiązku opłacenia postoju pojazdu na drodze publicznej. Natomiast w przypadku zaparkowania pojazdu poza drogą publiczną (np. na podwórku) opłata nie musi być wnoszona.

Osoby posiadające Kartę Zerowej Stawki Opłat N+ (żółta) osoby niepełnosprawnej nie muszą występować o Identyfikator GM umożliwiający wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności. Posiadacze Karty N+ nie muszą opłacać postoju na drogach publicznych w żadnym sektorze Strefy Płatnego Parkowania (w tym Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście). Wyłożenie przez osobę uprawnioną gdańskiej Karty Zerowej Stawki Opłat N+ w pojeździe, na który ta karta jest wydana traktowane będzie tak samo jak w przypadku wyłożenia Karty Parkingowej (niebieskiej) lub Identyfikatora GM. Wydawaniem Kart Parkingowych i Kart Zerowej Stawki Opłat N+ zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, budynek B (wejście od szczytu) pokój 09.

 

RODZICE DOWOŻĄCY DZIECI DO PRZEDSZKOLA (ul. Ławnicza) I ŻŁOBKA (ul. Pocztowa)

Wjazd na podstawie bezpłatnych identyfikatorów GM. Parkowanie poza drogami publicznymi. Formalności związane z pozyskaniem identyfikatorów załatwiają w/w placówki oświatowe.

 

GOŚCIE HOTELI USTYTUOWANYCH W SOD

Wjazd bez identyfikatora, wymagane posiadanie przy sobie ważnej rezerwacji. Po dojeździe do hotelu – rozpakowanie bagaży i zaparkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym wyłącznie dla hotelu lub wyjazd poza strefę.

 

OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH

Osoby starsze lub ich opiekunowie występują o specjalny długoterminowy identyfikator.

 

PRZEPROWADZKI, DOWÓZ MEBLI, DOSTAWA OPAŁU, REMONTY, NAPRAWY, INNE SYTUACJE

Wydawane będą specjalne jednorazowe identyfikatory. Wydaje je każdy kontroler SPP – przed wjazdem do strefy należy zgłosić się do któregokolwiek z kontrolerów Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – wyda on jednorazowy druk.

Identyfikator można również odebrać w siedzibie ZDiZ – ul. Partyzantów 36 w Gdańsku.

 

OBSZARY (DEPTAKI) WYŁĄCZONE Z RUCHU

Wjazdówki na deptaki wyłączone z ruchu wydaje Dział Inżynierii Ruchu ZDiZ. Tel. (58) 55-89-815.

Szacuje się, iż zmiany spowodują zmniejszenie ruchu samochodów w Strefie Ograniczonej Dostępności o ok. 60% (w stosunku do poziomu sprzed zmian).