PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowa forma wsparcia dla TBS

Radni przyjęli uchwałę w sprawie nowej formy wsparcia dla Budownictwa Społecznego. Zgodnie z nowelizacją ustawy istnieje możliwość pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

A
A

Wysokość wsparcia dla istniejących TBS-ów nie może przekroczyć 10% kosztów przedsięwzięcia. Gmina przekazuje te środki dla TBS-ów w formie dokapitalizowania w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TBS-ów. 

W Gdańsku funkcjonują dwa TBS-y komunalne: TBS Motława i Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Są one ważnym elementem polityki mieszkaniowej Gdańska.

Joanna Bieganowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy