Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Najlepsze realizacje architektoniczne Gdańska wybrane po raz drugi

Po raz drugi przyznano „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” – w tej edycji za okres lat 2016-2017. Tytułem wyróżniono trzy obiekty: Kładkę na Ołowiankę, zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank oraz Hotel Central przy Podwalu Grodzkim 4. Kapituła postanowiła także przyznać Nagrodę Specjalną – dla budynku Muzeum II Wojny Światowej – oraz trzy wyróżnienia.

A
A

Nagrodę otrzymują realizacje za szczególne wartości architektoniczne dla przestrzeni publicznej. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, a w Konkursie biorą udział obiekty zrealizowane i oddane do użytku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok konkursu.

- Kapituła dokonała objazdu wszystkich zgłoszonych obiektów – mówił zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej i przewodniczący Kapituły Wiesław Bielawski podczas uroczystości wręczenia nagród, odbywającej się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. – Nasze dyskusje były bardzo ciekawe, aczkolwiek wielkich sporów nie było.
- Nasze miasto może się pochwalić wieloma ciekawymi realizacjami architektonicznymi. Architektura gdańszczan interesuje i często wywołuje emocjonalne reakcje – powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – To dobrze, bo pewna kontrowersja jest w architekturze miejskiej potrzebna, miasto nie może być w każdym miejscu „grzeczne”. Potrzebne są wyraziste symbole, które zarówno dziś, jak i w przyszłości będą budzić dyskusję. Dlatego chciałbym, by konkurs był kontynuowany i by co dwa lata można było przedstawiać i nagradzać kolejne niezwykłe obiekty naszego miasta.

Nagroda za szczególne wartości architektoniczne
Konkurs organizowany jest w celu promocji gdańskiej architektury i dobrych przykładów, mogących stanowić wyznacznik jakościowy dla nowych inwestycji budowlanych w Gdańsku.
Nagrodę otrzymują realizacje architektoniczne za szczególne wartości architektoniczne dla przestrzeni publicznej. Nagroda może być przyznana za najlepszy budynek, zespół budynków, budowlę (mosty, wiadukty, wieże itp.) elementy terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest prezydent Paweł Adamowicz. W grudniu 2015 roku podpisano porozumienie między Prezydentem Miasta Gdańska a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże na zorganizowanie konkursu i przyznawanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej”. Nagrody przyznaje prezydent Gdańska na wniosek kapituły nagrody.

Kapituła Nagrody
Wyboru nagrodzonych realizacji dokonała Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W pracach Kapituły Nagrody uczestniczyli:

  1. Wiesław Bielawski – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej, przewodniczący Kapituły
  2. Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
  3. Jacek Jabłoński – p.o. dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG
  4. Wojciech Wyka – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże
  5. Wojciech Rezmer – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże
  6. Marek Łańcucki – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Nagroda 2018
Nagrodę stanowią: statuetka, dyplom i metalowa plakietka zawierająca imiona, nazwiska lub nazwy autora projektu, inwestora i wykonawcy, przeznaczona do wmurowania w nagrodzony obiekt.

Oto laureaci Nagrody 2018 roku, wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody:

Nagroda specjalna: Muzeum II Wojny Światowej
Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski
Inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Wykonawca: Konsorcjum Warbud-Hochtief, Muzeum II WŚ s.c.
Uzasadnienie:
Projekt budynku poddano już raz ocenie w otwartym międzynarodowym konkursie architektonicznym. Zdaniem sądu konkursowego spełnił on wszelkie warunki, by w przyszłości stać się symbolem Miasta na miarę Zbrojowni, Kościoła Mariackiego, czy Żurawia. Dziś można śmiało ocenić trafność ówczesnego wyboru. Architektura budynku zdobyła uznanie nie tylko w ocenie znawców architektury w Polsce, budynek doceniono w znacznie szerszym kręgu, co potwierdzają przyznawane jego autorom nagrody.
Użyte przez autorów rozwiązania plastyczne umiejętnie łączą ideę nowoczesnego budynku z bogactwem historycznego dziedzictwa miasta. Zastosowane proste środki wyrazu nie pozostawiają wiele miejsca na dowolność interpretacji intencji projektantów. Koncepcja założenia budynku muzealnego i placu wokół, to rzeźbiarska minimalistyczna kompozycja. Jednym z głównych założeń ekspozycji w muzeum jest los ludności cywilnej.  II wojna światowa, na nie spotykaną w historii skalę, pozostawiła obraz rozpadających się w bombardowaniach domów i ludzi biegnących do schronów i piwnic. Toteż dominantą skupiającą uwagę jest pochylony graniastosłup wyłaniający się spod betonowej nawierzchni placu. Do wnętrza muzeum prowadzą z poziomu placu schody i pochylnie, zagłębiając się coraz bardziej w mrocznym podziemiu. Rozwiązanie to powoduje stopniową zmianę nastroju zwiedzających: od zwykłej ciekawości, poprzez wyciszenie do niepokoju i stanu napięcia. Architektura wciąga nieświadomego widza w dramat wojny.
To silne połączenie architektury i emocji jest unikalną cechą tego projektu i potwierdza  wysokie umiejętności projektowe jego autorów.
Historyczny Gdańsk jest rozpoznawalny dzięki ikonicznej architekturze monumentalnych brył ceglanych kościołów, ratuszy czy miejskich bram. Realizacja projektu pracowni Studio Architektonicznego Kwadrat jest twórczą kontynuacją tej tradycji.

Muzeum II Wojny Światowej
Muzeum II Wojny Światowej


Nagroda: Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank
Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz i Bazyli Domsta
Inwestor i wykonawca: Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K.
Uzasadnienie:
Zrealizowany projekt stanowi pierwszy etap większego założenia urbanistycznego porządkującego nabrzeże Motławy w osi ulicy Wałowej. Projekt został wyłoniony w międzynarodowym konkursie zorganizowanym w 2007 roku przez inwestora, gdyńską firmę Invest Komfort.
Nagroda została przyznana za wybitne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Zabudowa została zrealizowana w wymagającym miejscu o olbrzymim znaczeniu historycznym – w miejscu dawnego bastionu Grad i Starej Stoczni, jak i widokowym, kształtując panoramę Motławy w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego śródmieścia Gdańska. Wyróżniający się jest wyraz architektoniczny budynków, zastosowane materiały, rozwiązania detali technicznych. Starannie zaprojektowane przestrzenie publiczne, ukształtowane krajobrazowo posadzkami, zielenią i detalami. Powstało miejsce tętniące życiem.
Brabank jest doskonałym przykładem kierunku, w jakim powinny zmierzać współczesne projekty urbanistyczno-architektoniczne, integrujące nowe funkcje z wybitnym kontekstem historycznym.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank
Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank


Nagroda: Kładka na Ołowiankę
Autor projektu: Viktor Markelj and Marjan Pipenbaher Ponting Consulting Engineers Ltd. (Maribor, Słowenia)
Inwestor: Gmina Miasta Gdańska
Wykonawca: Intercor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Uzasadnienie:
Forma kładki nawiązuje do budowli industrialnych związanych z portowym charakterem Gdańska i harmonijnie wtapia się w historyczne otoczenie. Na podkreślenie zasługuje prostota środków architektonicznych i uzyskany efekt lekkości.
Tworząc nowy pieszy ciąg komunikacyjny zwiększający dostępność Ołowianki kładka sprawdziła się w codziennym użytkowaniu. Stała się atrakcją turystyczną i symbolem przemian w tej części miasta.
Potwierdziła się teza, że kładka jest brakującym elementem, od którego zależy udana integracja przestrzenna trudnodostępnych terenów śródmieścia historycznego Gdańska z przepełnionym turystami Głównym Miastem. Jej oddziaływanie na procesy miastotwórcze w tym obszarze miasta zasługuje na podkreślenie i wyróżnienie w postaci nagrody.

Kładka na Ołowiankę
Kładka na Ołowiankę


Nagroda: Hotel Central, Podwale Grodzkie 4 (remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania.)
Nagroda: arch. Roger Kostarczyk (Ako Architekci), arch. Dariusz Marzecki (Studio-Projekt WM)
Inwestor i wykonawca: Cezary Zieliński, Versus sp. z o.o.
Uzasadnienie:
W 2010 roku, po kilku transakcjach, budynek nabył obecny właściciel - spółka Versus. Wówczas rozpoczęły się starania, aby uzyskać pozwolenie na kapitalny remont, modernizację i adaptację obiektu na funkcje hotelowe. Pierwsze prace budowlano–remontowe rozpoczęto w maju 2014 roku. W trakcie prac budowlanych prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim ujawnił się szereg bardzo poważnych problemów konstrukcyjnych spowodowanych osiadaniem budynku na gruntach o różnej nośności. Dzięki determinacji Inwestora budynek dawnej przychodni udanie przebudowano na czterogwiazdkowy hotel z centrum konferencyjnym, oryginalną salą balową oraz nowym browarem, którego wnętrza łączą zachowane oryginalne elementy wykończenia z nową aranżacją wnętrz obiektu.
Kapituła nagrody doceniła nie tylko udany efekt zakończonych prac adaptacyjnych, również doceniła prywatnego inwestora, u którego przywiązanie do piękna starego budynku okazało się większe od presji szybkiego zwrotu poniesionych nakładów.

Hotel Central, PG 4
Hotel Central, PG 4


Wyróżnienie: Hossa Garnizon, kwartał 8
Autor projektu: Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA, architekci: Marcin Woyciechowski, Maja Dynak
Inwestor i wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa SA

Wyróżnienie: Oliwski Ratusz Kultury. Ośrodek kultury, sztuki, edukacji i integracji społecznej.
Autor projektu: Marek Kolesiński, Design 26 spółka z o.o.
Inwestor: Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska
Wykonawca: Tomasz Kuchta, Contech s.c.

Wyróżnienie: Zespół zabudowy mieszkaniowej Młoda Oliwa (ul. Macierzy Szkolnej, ul. Polanki)
Autor projektu: Fort Taraszkiewicz Architekci
Inwestor: Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.
Wykonawca: Bauhaus Sp. z o.o.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy