PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagrody za innowacyjność w nauczaniu dla placówek z Gdańska

Nagrody za innowacyjność w nauczaniu dla placówek z Gdańska
Przedszkole nr 60 im. Jana Brzechwy oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle otrzymały Europejskie nagrody za innowacyjność w nauczaniu 2022. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była wspólna nauka, promowanie kreatywności i rozwój zrównoważony. Komisja Europejska spośród 98 laureatów wyróżniła łącznie 4 placówki z Polski.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu. Przyznając nagrody, Komisja Europejska doceniła niesztampowe podejście dydaktyczne gdańskich placówek w ramach programu oraz zaangażowanie pedagogów w europejskie projekty współpracy.

Od lewej: Małgorzata Brasseaux, Katarzyna Sawicka, Monika Chabior, Ewa Kosińska, Marzena Bonczek, Anna Przybyszewska
Od lewej: Małgorzata Brasseaux, Katarzyna Sawicka, Monika Chabior, Ewa Kosińska, Marzena Bonczek, Anna Przybyszewska

Kategoria: edukacja wczesnoszkolna

W tej kategorii nagrodzone zostało Przedszkole nr 60 im. Jana Brzechwy za projekt "Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość". Nauczyciele opracowali program edukacji w terenie „Blisko, coraz bliżej”, którego celem jest zbliżenie dziecka do świata przyrody. Stworzono m.in. nową, zewnętrzną przestrzeń edukacyjną dla dzieci i rodziców – ogród sensoryczny i ogródek warzywny. Przeprowadzono też cykl zajęć o kulturze włoskiej i maltańskiej. Dzieci stworzyły „Książkę kucharską”, a do jadłospisu wprowadzono potrawy narodowe tych państw. Wdrożono też ekologiczny program nauczania szacunku do natury i odpowiedzialności za własne działania (m.in. segregacja śmieci, oszczędzanie energii i wody).

Film prezentujący program dostępny jest online.

Kategoria: szkoły podstawowe

W tej kategorii nagrodzona została Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle za projekt "Europa pełna innowacji...". Celem projektu było wdrożenie nowych metod nauczania oraz rozwój kompetencji miękkich uczniów (kreatywność, współpraca, motywacja, uważność). Szkoła wprowadziła metodę „outdoor”, np. biegane dyktanda, międzyprzedmiotowe gry miejskie czy escape room. Trwałym rezultatem projektu stała się szkolna sala relaksu, wyposażona w hamaki i maty do prowadzenia m.in. zajęć przedmiotowych w otoczeniu roślin i obrazów przyrody.

Film prezentujący program dostępny jest online.

W kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Europejska nagrodziła I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu, natomiast w kategorii szkół branżowych i technicznych Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie.