Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mieszkania dla powracających z zagranicy – nabór wniosków do 02 lipca

Program Gdańskie Mieszkania dla Powracających z zagranicy jest pierwszym programem w Gdańsku i jednym z nielicznych w Polsce, pomagającym osobom przebywającym za granicą zainteresowanym powrotem do kraju. Celem Programu jest zachęcenie rodzin do zamieszkania i podjęcia pracy w Gdańsku.

A
A

Został on przyjęty przez Radę Miasta Gdańska w lutym 2019 r. Program daje duże możliwości i korzyści dla jego uczestników oraz samej gminy. Rodziny zyskują miejsce do zamieszkania i wsparcie po powrocie z zagranicy. Miasto Gdańsk korzysta dzięki zwiększeniu liczby osób mieszkających, pracujących w Gdańsku oraz opłacających podatki w mieście, a nie zagranicą, a także pozyskanie chętnych do wpłaty partycypacji i opłacania czynszu w budynkach TBS.

Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 02 lipca. Miasto Gdańsk wyznaczyło w tym roku trzy mieszkania w powstającym budynku przy ul. Kieturakisa 6 na Dolnym Mieście realizowanym przez TBS Motława. Składają się one z 3 pokoi o powierzchni 45,92 m2, 56,81 m2, 66,77 m2.

- Rodziny powracające z zagranicy mają szansę na przydział lokalu mieszkalnego z nowego budownictwa TBS bez konieczności udokumentowania wcześniejszego swojego tzw. centrum życiowego Gdańsku – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku. – Mieszkania będą przygotowane ,,pod klucz’’, w budynku z podziemnym miejscem garażowym oraz windą. Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego z Gdańskim Urzędem Pracy przyszły najemca uzyska także pomoc w podjęciu pracy dzięki wsparciu asystenta.

Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby, spełniających wymagania dochodowe na TBS z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa. Beneficjentami mają być przede wszystkim rodziny z dziećmi, które powrócą do Polski i zamieszkają w gdańskich tbsach, wpłacając partycypację i kaucję w wysokości rocznego czynszu. Założeniem Programu jest również zamiar podjęcia przez wnioskodawców pracy w Gdańsku.

Kto może złożyć wniosek?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:

 1. posiadają obywatelstwo polskie
 2. udokumentują posiadanie wraz z osobami zgłoszonymi we wniosku centrum życiowego za granicą w okresie ostatnich 3 lat; obowiązek udokumentowania centrum życiowego spoczywa na wnioskodawcy
 3. gospodarstwo domowe składa się minimum z 2 osób
 4. nie posiadają własności lub współwłasności lokalu lub domu mieszkalnego ani tytułu prawnego do innego lokalu
 5. złożą wniosek wraz z dokumentami.

Obowiązują kryteria pierwszeństwa: punkty dodatkowe mogą uzyskać wnioskodawcy do 35 roku życia, wychowujący co najmniej jedno dziecko (więcej punktów za posiadanie więcej niż 2 dzieci)

Punkty dodatkowe uzyskują również osoby, które udokumentują:

 • 5-letni okres zamieszkiwania za granicą
 • Posiadanie centrum życiowego w Gdańsku przed wyjazdem za granicę
 • zamiar podjęcia pracy w Gdańsku

Program jest skierowany nie tylko do mieszkańców Gdańska –  Gdańsk ma być miejscem docelowym, w którym chce zamieszkać, i podjąć pracę, wnioskodawca.

 Harmonogram programu:

03.06.2019-02.07.2019 Składanie wniosków
03-16.07.2019
Weryfikacja wniosków (14 dni)
17.07.2019
Ewentualne wezwania do uzupełniania wniosków (w ciągu 14 dni)
01.08.2019
Skierowania do zakwalifikowanych najemców do wpłaty partycypacji na wybrane lokale
Od 01.09.2019
Oddanie do użytku budynku przy ul. Kieturakisa 6 i wydanie lokali najemcom

Miejsce składania wniosków i dokumentów:

Osobiście lub pocztą w kancelarii Urzędu Miejskiego tj. stanowiska 14-17 ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, lub też mailowo na wgk@gdansk.gda.pl

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w formie elektronicznej tj. poprzez email, wymagane jest przedłożenie oryginałów najpóźniej do dnia wydania skierowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Termin składania wniosków: 

03 czerwca – 02 lipca tj.  30 dni od dnia ogłoszenia naboru

Uzupełnienie wniosków odbywa się na wezwanie WGK poprzez email w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia (również może być mailowo). W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w formie elektronicznej tj. poprzez email, wymagane jest przedłożenie oryginałów najpóźniej do dnia wydania skierowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:

- dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 miesięcy tj. marzec, kwiecień i maj 2019 r.

- dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez rodzinę w 2018 roku

- kontrakt, umowę o pracę lub decyzję o przyznanych zasiłkach

- dokumenty, potwierdzające zamieszkiwanie zagranicą od co najmniej 3 lat

- inne dokumenty, wynikające z wniosku

Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komnunalnej w Gdańsku

tel. 58 323 69 46 lub 58 323 69 39

Lokale, które są w programie „Gdańskie Mieszkania dla Powracających z zagranicy”

Kieturakisa 6/4 - parter, 3 pokoje z aneksem kuchennym, powierzchnia użytkowa 45,90 m2 (partycypacja wynosi 41.203,56 zł, kaucja zabezpieczająca 9.064,41 zł, czynsz m-czny bez mediów 755,38 zł plus media)

Kieturakisa 6/5 - parter, 3 pokoje z aneksem kuchennym, powierzchnia użytkowa 56,81 m2 (partycypacja wynosi 50.975,04 zł, kaucja zabezpieczająca 11.214,29 zł, czynsz m-czny bez mediów 934,52 zł plus media)

Kieturakisa 6/9 - I piętro, 3 pokoje z aneksem kuchennym, powierzchnia użytkowa 66,77 m2 (partycypacja wynosi 59.912,05 zł, kaucja zabezpieczająca 13.180,40 zł, czynsz m-czny bez mediów 1.098,37 zł plus media)

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie prezydenta Gdańska 846/2019 (52 KB)
 2. Regulamin (3.09 MB)
 3. Progi dochodowe_Gdańskie Mieszkania dla Powracających_2019 (181.6 KB)
 4. Druk wniosku o najem lokalu TBS POWRACAJĄCY (27.11 KB)
 5. Kieturakisa 6_4 (351.87 KB)
 6. Kieturakisa 6_5 (324.4 KB)
 7. Kieturakisa 6_9 (185.9 KB)

 

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy