Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Meble od serca

Robisz remont, nową aranżację mieszkania, wymieniasz meble i sprzęt AGD, z którym nie masz co zrobić, przekaż go Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, która przekaże je potrzebujących. Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje projekt „Rozwój ekonomii społecznej" polegający na prowadzeniu punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparciu pracami porządkowymi w mieszkaniach.

A
A

Projekt „Meble od serca” dedykowany jest osobom oddalonym od rynku pracy, dodatkowo ma poprawić jakości życia osobom wspieranym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt polega na doposażeniu mieszkań w meble, a w niektórych przypadkach na bardzo gruntownych porządkach.

Projekt „Meble od serca” pozwala na realizację ścieżki aktywizacji zawodowej osobom, które od dawna nie podejmowały zatrudnienia i w związku z tym mają problemy w wypracowaniu właściwych nawyków związanych z pracą. Zatrudniane przez Spółdzielnię osoby otrzymują wsparcie od koordynatora projektu, animatora pracy i bardziej już doświadczonych pracowników. W ramach projektu głównie wykonywane są prace gospodarcze polegające m.in. na gruntownych usługach porządkowych, wnoszeniu mebli, odnawianiu i odświeżaniu mebli darowanych przez ludzi o dobrych sercach.

 - Aktywizowane są osoby, które nie mają wypracowanych nawyków w związku z pracą, dlatego w ramach projektu umożliwiliśmy zatrudnienie na zasadzie próbek pracy, z możliwością wypłaty wynagrodzenia w odstępach tygodniowych, a w niektórych przypadkach nawet jako dniówki – mówi Katarzyna Salewicz – animator pracy w projekcie. Mamy świadomość, że przy obecnym poziomie bezrobocia w Gdańsku, aktualnie procesowi aktywizacji zawodowej podlegają przede wszystkim osoby z wieloletnią przerwą w zatrudnieniu bądź osoby wcześniej nie pracujące. Uważamy, że zwiększenie przez nas elastyczności w podejściu do realizacji poszczególnych zadań oraz w kwestiach zatrudnienia czy wypłaty wynagrodzeń wpływa na wzrost skuteczności i efektywności realizowanego projektu. W naszym projekcie mogą również znaleźć zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością bądź osoby młode dopiero zaczynające swoją drogę zawodowa. Liczymy, że po zakończeniu projektu część osób z nami zostanie, jako stali pracownicy.

-To co często wydaje nam się mało funkcjonalne, niemodne i przez to nieatrakcyjne, bezużyteczne, może znaleźć zastosowanie w wielu domach mieszkańców Gdańska. My wierzymy w to, że pozornie bezużyteczne przedmioty dla wielu nowych posiadaczy mogą się okazać wprost skarbami – mówi Katarzyna Littwin, Dyrektor Spółdzielni – Osoby przez nas wspierane często mają łzy w oczach w momencie przekazywania im odnowionych mebli.  Projekt został rozszerzony również o sprzęt AGD czy telewizory gdyż wiele osób zadeklarowało również potrzeby w tym zakresie. Spółdzielnia pilotażowo realizowała takie zadanie w zeszłym roku przez 3 miesiące. Zgłaszane zapotrzebowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację tego zadania. Pomimo, że projekt trwa zaledwie dwa miesiące już udało nam się pozyskać 86 sztuk mebli, z czego 40 trafiło do osób potrzebujących. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy wykazali dużą wrażliwość i zrozumienie potrzeb innych, dziękujemy za przekazywane meble, sprzęt AGD, telewizory, tekstylia.

Meble można zgłaszać do GSS przy ul. Solec 4 w Gdańsku, tel. 58 341 33 78

„MEBLE OD SERCA” - projekt jest współfinansowany przez Miasto Gdańsk i realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy