PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Małe granty dla NGO. Szkolenie online

Małe granty dla NGO. Szkolenie online
Korzystając z małych grantów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie ofert z zakresu kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie pozakonkursowym i ciągłym. W czwartek odbędą się konsultacje online dla NGO.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z tej formy wsparcia szczególnie teraz, kiedy z powodu obostrzeń musiały zrezygnować z organizacji części wydarzeń. Małe granty można przeznaczyć również na działania online.

Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza na konsultacje dla NGO dotyczące małych grantów. Odbędą się one w czwartek, 7 maja o godzinie 14:00 w aplikacji teams. Podczas spotkania będzie mowa o generalnych zasadach składania wniosków, zmianach związanych z epidemią COVID-19 oraz elementach wniosku, które mogą sprawiać problemy.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl, malgorzata.koter@gdansk.gda.pl lub alina.kopicka@gdansk.gda.pl

Instrukcja, jak korzystać z aplikacji dostępna jest tutaj: 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/male-granty-szkolenie-online,a,170389