Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Lokale do wynajęcia dla artystów. Gdańskie Otwarte Pracownie po raz drugi

Rozpoczął się kolejny nabór do programu Gdańskie Otwarte Pracownie, którego beneficjentami są lokalni artyści. To program Miasta Gdańsk zakładający wynajem na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej.

A
A

W aktualnej ofercie znajdują się trzy lokale użytkowe w Gdańsku przy ulicach Na Stoku 10, Traugutta 12 oraz Siennickiej 10a.

- Miasto Gdańsk na cele programu udostępnia co roku kilka lokali użytkowych, w których młodzi artyści mogą rozpocząć swoją działalność na preferencyjnych warunkach. Część pracowni zlokalizowana jest w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Przykładem są artyści wynajmujący lokale i działający w na przykład w Nowym Porcie. Lokalna społeczność pozytywnie ocenia te inicjatywy – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej - Artyści mogą w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług.

Folder lokali Gdańskie Otwarte Pracownie listopad 2018 (1.51 MB)

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

Lokale przyznawane są w procedurze bezprzetargowej indywidualnym twórcom posiadającym dorobek artystyczny, który możliwy jest do przedstawienia w formie zbioru prac, publikacji, nagrań. Program kierowany jest zarówno do twórców profesjonalnych (absolwentów uczelni artystycznych lub członków organizacji twórczych), jak i twórców nieprofesjonalnych (na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze). Warunkiem koniecznym dla artystów przystępujących do konkursu jest przedłożenie harmonogramu nieodpłatnych działań prezentujących publiczności swój dorobek, proces pracy twórczej lub też działań z zakresu edukacji artystycznej i upowszechniania wybranej dziedziny sztuki.

Opis lokali możliwy jest do pobrania na stronie www.nieruchomoscigda.pl

Informacje odnośnie składania ofert można uzyskać w Gdańskich Nieruchomościach, pod numerem telefonu 58 309 10 13 lub drogą elektroniczna pisząc na adres un@nieruchomoscigda.pl

Jak wygląda proces wyboru najemcy?

Wyboru przyszłego najemcy dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie złożonych ofert, kierując się opinią Komisji, w skład której wchodzą: przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Otwarte pracownie młodych twórców już działają

Spośród pięciu lokali rozdysponowanych w zeszłorocznej edycji programu funkcjonują jako otwarte pracownie artystyczne, realizujące program dostępny dla odbiorców z zewnątrz. W Nowym Porcie działają galerie „SERCE” przy ul. Na Zaspę 34 oraz „LYSKO” przy ul. Na Zaspę 19. Natomiast we Wrzeszczu funkcjonuje Galeria POKÓJ w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 498/9 organizująca wystawy malarstwa i fotografii, zaś w Tajnej Galerii przy ul. Dekerta 3 funkcjonuje pracownia artysty zajmującego się malarstwem, rysunkiem oraz instalacjami przestrzennymi. Artystyczna pracownia w wynajmowanym lokalu działa również  na Żuławskiej 101.

Opis działalności poszczególnych pracowni i zdjęcia można zobaczyć m.in. na profilu facebook`owym Gdańskich Nieruchomości.

Filmową relację z wręczenia kluczy pierwszym najemcom lokali można obejrzeć po linkiem:

https://vimeo.com/256591006

Prezydent Adamowicz odwiedził pracownię LYSKO prowadzoną przez Wojciecha Łyszkowskiego, która znajduje się na ul. Na Zasp 19 w Nowym Porcie.
Prezydent Adamowicz odwiedził pracownię LYSKO prowadzoną przez Wojciecha Łyszkowskiego, która znajduje się na ul. Na Zasp 19 w Nowym Porcie.
Przemek Szalecki/gdansk.pl

Jaki będzie koszt najmu?

  • 10% wskazanej w ofercie stawki bazowej* - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu,
  • 30% wskazanej w ofercie stawki bazowej* - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

*stawka bazowa – stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu użytkowego ustalana corocznie dla poszczególnych stref bez względu na rodzaj prowadzonej w ich obrębie działalności w oparciu o przeprowadzane badanie rynku przez wyspecjalizowaną jednostkę, podawana do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie zarządzenia najpóźniej w IV kwartale roku poprzedzającego.

Umowa o najem lokalu zawierana będzie na czas określony, nie dłużej niż 5 lat. Po upływie wyznaczonego terminu będzie przysługiwało pierwszeństwo w ubieganiu się o najem tego lokalu.

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Informacje o lokalach na stronie: www.nieruchomoscigda.pl

Pracownia działająca w wynajętym lokalu w 1 edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie.
Pracownia działająca w wynajętym lokalu w 1 edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie.
Przemek Szalecki/gdansk.pl
Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy