Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konkurs „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”

W tym roku po raz piąty odbywa się konkurs „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”, zainicjowany przez prezydenta Pawła Adamowicza. Konkurs organizowany jest od 28 stycznia do 8 marca, a nominacje zgłaszają dyrektorzy gdańskich publicznych placówek kształcenia zawodowego.

A
A

Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego, wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz ukierunkowanie kształcenia zawodowego na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, a także wzmocnienie spójności kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców.

W ramach Tygodnia Zawodowca
Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Tygodnia Zawodowca, który w tym roku odbędzie się na początku marca, w dniach 4-9 marca. Szczegółowy program Tygodnia podamy w lutym, dziś już wiadomo, że 8 marca będzie miała miejsce Gala „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej” w Zespole Szkół Specjalnych nr 1. Z kolei 9 marca będą dni otwarte wszystkich szkół – w godz. 10:00-13:00, na które zapraszamy uczniów z rodzicami i przyjezdnych z innych gmin.

Nominują dyrektorzy – do 11 lutego
Nominacje do tytułu „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” zgłaszają dyrektorzy gdańskich publicznych szkół/placówek kształcenia zawodowego. Dyrektor może nominować jednego pracodawcę, z którym współpracuje minimum dwa lata.
Formularze nominacji należy składać w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku – w sekretariacie przy ul. Kartuskiej 5 (II piętro) do 11 lutego 2019 roku. Wybór nagrody Grand Prix nastąpi do 14 lutego, a Gala Finałowa Konkursu – 8 marca 2019 roku.

Spełnienie przynajmniej czterech kryteriów
Wyróżnienie „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” przyznaje się pracodawcom, którzy spełniają minimum cztery kryteria :
1. organizują i prowadzą:
- zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i przy użyciu nowoczesnych technologii,
- szkolenia, pokazy, seminaria, konferencje z udziałem młodzieży i nauczycieli,
- praktyki zawodowe dla uczniów,
- staże dla uczniów lub nauczycieli,

2. współpracują ze szkołami:
- przy opracowywaniu programów nauczania w zawodach,
- w zakresie modernizacji i uzupełniania bazy dydaktycznej w formie nieodpłatnej,
- przy organizacji olimpiad, turniejów, konkursów,
- w zakresie doradztwa zawodowego,

3. uczestniczą w realizacji działań, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4. fundują stypendia i nagrody dla uczniów,
5. sprawują patronat nad klasą,
6. wspierają kształcenie osób niepełnosprawnych.

Do pobrania:

Regulamin 2019 (122.1 KB)
Formularz 2019 (122.03 KB)
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy