Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejne kamienice zyskają artystyczne dekoracje

Miasto Gdańsk już ósmy rok kontynuuje projekt nadawania artystycznych dekoracji na elewacjach gdańskich kamienic na Głównym Mieście w ramach projektu Gdańskie Fasady OdNowa.

A
A

Program jest realizowany w szczególnym otoczeniu Głównego Miasta - w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zatem projekty dekoracji kamienic powstaną w poszanowani unikalnego architektonicznego kształtu budynków i historycznego charakteru tego obszaru. Muszą one też uzyskać akceptację urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz Rady Projektu złożonej z przedstawicieli środowisk opiniotwórczych Trójmiasta oraz lokalnych autorytetów z dziedziny malarstwa, architektury, historii sztuki.

Od ośmiu lat, w wyniku wygranych konkursów ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gdańsku za realizację projektu odpowiedzialna jest Fundacja Urban Forms.

W 2019 roku zaplanowano odnowienie fasad i dekoracje na kamienicach przy ulicy Powroźniczej 10/12, 13/15, 16/17, 18/24 oraz ulicy Straganiarskiej  51/52 i 53/54.

- Biorąc pod uwagę dotychczasowe dekoracje będziemy się starali ukierunkować prace artystyczne na możliwie duże zindywidualizowanie poszczególnych kamienic, przy jednoczesnym zachowaniu spójności całej koncepcji.- mówi Teresa Latuszewska-Syrda, prezes zarządu Fundacja Urban Forms. - Planujemy zastosowanie różnych materiałów i technik artystycznych oraz rzemieślniczych, zarówno malarskich, jak i rzeźbiarskich.

Zasadniczą cechą prac wykonywanych w ramach projektu Gdańskie Fasady OdNowa 2019  jest osiągnięcie efektu harmonii estetycznej zarówno dla pojedynczej elewacji, jak i dla całej pierzei w ramach układu urbanistycznego danego fragmentu miasta. Koszt całości prac wyniesie 390 tys. zł.

Odnowione elewacje kamienic na ulicy Ogarnej
Odnowione elewacje kamienic na ulicy Ogarnej
Grzegorz Mehring

 

Już 148 kamienic z nowymi elewacjami

Do tej pory w ramach projektu udekorowano 148 elewacji kamienic na Głównym Mieście, a za kwotę 2,216 mln zł. Dzięki współpracy samorządu i organizacji pozarządowej wiele kamienic uzyskało nowy i artystyczny wygląd, poprzez wzbogacenie ich o dekoracje, które pominięto odbudowując po wojnie budynki w bardzo uproszczonej formie.

- Efekty estetyczne projektu widać gołym okiem. Wystarczy się wybrać się na spacer po Głównym Mieście ulicami Ogarną, Szeroką, Ławniczą czy Warzywniczą oraz Długim Pobrzeżem. Na uwagę zasługuje nie tylko jego wpływ na poprawę jakości przestrzeni tak licznie odwiedzanej przez mieszkańców i turystów. Istotnym aspektem jest zaangażowanie mieszkańców wspólnot w jego realizację – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Tradycyjnie po zakończeniu wszystkich prac zaprosimy mieszkańców na spacer wraz z przewodnikami i artystami, aby przejść się szlakiem odnowionych elewacji i opowiedzieć o tym, co było inspiracją do stworzenia poszczególnych dekoracji.

Odnowione elewacje kamienic na ulicy Szerokiej.
Odnowione elewacje kamienic na ulicy Szerokiej.
Grzegorz Mehring

 

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy