Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Już w sobotę poznamy laureatów Nagrody im. Lecha Bądkowskiego!

W sobotę, 26 maja o godzinie 17 rozpocznie się gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Uroczystość odbędzie się na Targu Węglowym, na małej scenie, w strefie organizacji pozarządowych.

A
A

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku, by podkreślić rolę i wkład organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Jest to forma docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, Gdański Darczyńca Roku, Gdański Społecznik Roku. Poza tym zostanie przyznane Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”. Trafi ono w ręce osoby do 20 roku życia, która przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży.

- Tym razem Nagrody im. Lecha Bądkowskiego wręczamy w trakcie Święta Miasta. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze bardziej zainteresujemy gdańszczanki i gdańszczan postacią tego wybitnego społecznika, myśliciela, mentora. Szczególnie, że w 2020 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę jego urodzin – mówi prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. – Jestem przekonany, że nasi tegoroczni laureaci w życiu codziennym wypełniają przesłanie, jakie zostawił nam swoim życiem Lech Bądkowski. To dzięki nim obchodzimy to święto gdańskiej demokracji i aktywnej obywatelskości.

Lista nominacji znajduje się w załączniku Lista-nominacji-do-Nagrody-im-Lecha-Badkowskiego-107852-[www.gdansk.pl]-2 (79.63 KB)

Lista dotychczasowych laureatów znajduje się na STRONIE .

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę, jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy