Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański Tydzień Zawodowca startuje w poniedziałek

Już w poniedziałek 4 marca rozpocznie się kolejny Gdański Tydzień Zawodowca, który potrwa do 9 marca. Uczniowie klas ósmych i gimnazjów mogą zapoznać się z atrakcyjną ofertą gdańskich szkół branżowych i poznać plany na kolejny rok szkolny.

A
A

- Co roku wiosną zapraszamy młodych ludzi do zapoznania się ofertą gdańskich szkół branżowych. Nasze placówki są nowoczesne, mają pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt. W ramach środków unijnych i własnych gminy inwestujemy miliony, by uczniowie dostali praktyczną naukę zawodu w standardzie XXI wieku i w warunkach zmieniającego się rynku pracy. We wszystkich funkcjonują klasy współpracujące z pracodawcami. Dzięki tej współpracy młodzi gdańszczanie już na tym etapie edukacji mają szansę odbywać praktyki zawodowe i poznać swoich przyszłych pracodawców. W dzisiejszym świecie posiadanie w ręku konkretnego zawodu jest gwarancją łatwiejszego wejścia na rynek pracy – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.

Co ważne, Gdański Tydzień Zawodowca to oferta nie tylko dla uczniów z Gdańska, ale także gmin ościennych. 9 marca odbędą się dni otwarte wszystkich szkół zawodowych w godzinach 10:00-13:00. Zapraszamy uczniów z rodzicami i przyjezdnych z innych gmin!

Oto szczegółowy program – na dni 4-9 marca 2019 roku:

4 marca, 9:00-14:00
Targi Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

5 marca, 9:00-14:00
Wizyty w Centrum Rozwoju Talentów w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six

6 marca, 9:00 -14:00
Dni otwarte szkół: Zespół Szkół Łączności, Zespól Szkół Samochodowych, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Zespół Szkół Specjalnych nr 1, Zespół Szkół Specjalnych nr 2

7 marca, 9:00-14:00
Dni otwarte szkół :Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych

7 marca, 9:00-14:00
„Dzień Techniki”/dzień otwarty Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

8 marca, godz. 11:30
Gala Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 ul. Stefana Batorego 26

8 marca, 9:00-14:00
Dni otwarte szkół: Zespół Szkól Morskich, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

9 marca
Dni otwarte wszystkich szkół zawodowych 10:00-13:00

Nowe klasy zawodowe od września
Warto podkreślić, że od roku szkolnego 2019/2020, gdańskie szkoły zawodowe planują uruchomić nowe klasy zawodowe. Są to:
- Kelner - Branżowa Szkoła I stopnia - Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich
- Pracownik obsługi hotelowej - Branżowa Szkoła I stopnia - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
- Technik rachunkowości - Technikum - Szkoły Ekonomiczno Handlowe
- Technik obuwnik - Technikum - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
- Obuwnik - Branżowa Szkoła I stopnia -Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
- Technik programista –Technikum - Zespół Szkól Łączności, Zespół Szkół Energetycznych.

V Dzień Techniki CONRADINUM
7 marca 2019 w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w godz. 9.00–14.00 odbędzie się V Dzień Techniki. W jego trakcie odbędą się spotkania, wykłady naukowe i popularnonaukowe, pokazy urządzeń i sprzętów oraz technologicznych nowinek. Impreza jest adresowana do uczniów wszystkich typów szkół, jej celem jest przybliżenie uczniom nowych rozwiązań technicznych spotykanych zarówno w życiu codziennym, jak i w przyszłej pracy zawodowej oraz pomoc w zaplanowaniu przyszłej kariery zawodowej i wybraniu kierunku dalszego kształcenia.
Uczniowie CONRADINUM mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań technicznych rówieśnikom oraz specjalistom. Dzień Techniki stwarza możliwość poznania nowych i ciekawych zagadnień technicznych, poszerzenia wiedzy o nowych branżach przemysłowych oraz poznania potencjalnych pracodawców. W trakcie tego dnia dla grup zorganizowanych będzie możliwość zwiedzania pracowni specjalistycznych szkoły.

Finał „Pracodawcy przyjaznego gdańskiej szkole zawodowej”
Po raz piąty w tym roku odbywa się konkurs „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”, zainicjowany przez prezydenta Pawła Adamowicza. Konkurs organizowany do 8 marca, a nominacje zgłaszają dyrektorzy gdańskich publicznych placówek kształcenia zawodowego.
Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego, wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz ukierunkowanie kształcenia zawodowego na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, a także wzmocnienie spójności kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców.
Finał Konkursu – gala „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej” odbędzie się 8 marca w Zespole Szkół Specjalnych nr 1.


Gdański Tydzień Zawodowca
Gdański Tydzień Zawodowca
mat. prasowe
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy