Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk z nagrodą w kategorii "Prawa człowieka" za działania na rzecz integracji imigrantów

Międzynarodowe jury z 47 krajów Rady Europy przyznało Gdańskowi nagrodę The Innovation in Politics Awards 2018 w kategorii "Prawa człowieka". Miasto zostało docenione za konsekwentną pracę nad wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Werdykt  został ogłoszony w sobotę wieczorem podczas uroczystej gali w Wiedniu.

A
A
Międzynarodowe, ponad tysiąc osobowe jury z 47 krajów Rady Europy wybrało projekt z Gdańska spośród ponad 600 projektów z 12 krajów. Do finału zakwalifikowano 53 projekty, w tym osiem z Polski. Gdańsk był nominowany w kategorii "Prawa człowieka". 

Nagrodę przyznano za konsekwentną pracę nad wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. W ten sposób została doceniona pracę 150 osób, które w duchu wolności, solidarności i otwartości stworzyły plan integracji z gdańską społecznością osób z innych krajów, które wybrały nasze miasto jako swoje miejsce do życia. Pracę nad Modelem Integracji Imigracyjnej rozpoczęto w 2015 roku. W tym roku Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą polityki równości, która zakłada budowę lepszego samorządu lokalnego w zakresie równego traktowania migrantów, społeczności LGBT, osób niepełnosprawnych i mniejszości. 

Prezydent Paweł Adamowicz odbiera nagrodę za działania miasta na rzecz integracji imigrantów
Prezydent Paweł Adamowicz odbiera nagrodę za działania miasta na rzecz integracji imigrantów
FB Paweł Adamowicz

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz odbierając w Wiedniu nagrodę zwrócił uwagę, że "polityka integracji imigrantów jest tylko częścią większej zmiany, jaka dokonuje się w mieście". "Ciężko pracujemy, aby być miastem bardziej demokratycznym, bardziej ogólnodostępnym, przyjaznym dla każdego" -  podkreślił. Przyznał, że "budowanie silnego społeczeństwa obywatelskiego, odpornego na nacjonalizm i ksenofobię, to jeden z jego głównych celów na nadchodzący okres".

Celem corocznych nagród Innovation in Politics jest wyróżnienie kreatywnych, odważnych polityków, szczególnie samorządowych z krajów członkowskich Rady Europy i docenienie ich innowacyjnych przedsięwzięć. Intencją nagród jest też zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia dla europejskich wartości, jak: prawa człowieka, demokracja, równowaga społeczna oraz pokazanie i wsparcie działań, które przeciwdziałają tym zagrożeniom i budują silniejszą Europę .

Nagrody przyznaje Instytut Innowacji z Wiednia mający swoje przedstawicielstwa w dwunastu krajach europejskich. Projekty są nagradzane w ośmiu kategoriach: cywilizacja, demokracja, prawa człowieka, społeczność, ekologia, dobrobyt, miejsca pracy i jakość życia. Przedsięwzięcia nie tylko muszą być innowacyjne ale też spełniać co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów, jak: uczestnictwo, budowanie zaufania i zrównoważony rozwój.

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy