PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk w drodze o tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu

Są zaangażowani, aktywni, pomagają indywidualnie, lokalnie i w wymiarze całego miasta. W Gdańsku na co dzień działa ponad 20 tys. wolontariuszy. Dzięki ich pracy i inicjatywie, w roku 2022 miasto ma szansę zostać Europejską Stolicą Wolontariatu (EVC). Oficjalna prezentacja kandydatury odbędzie się w czwartek, 22 października. Z tej okazji powstał wyjątkowy film. Gdańsk rywalizuje o tytuł z włoską Gorizią, tureckim Izmirem i stolicą Hiszpanii – Madrytem.

A
A
Gdańsk to szczególne miasto, miejsce, w którym rodziły się wyjątkowe idee i miały miejsce wielkie, historyczne wydarzenia. To tu powstała Solidarność. Dla gdańszczan jednak solidarność to nie tylko historia, staramy się praktykować ją codziennie. Wolontariat i aktywność obywatelska to ważne cechy naszego miasta – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Miasto od lat wspiera wolontariuszy i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu z bazą ofert dla wolontariuszy i indywidualnym oraz szkoleniowym wsparciem. Aktywni obywatele na swoje inicjatywy mogą uzyskać od miasta specjalne fundusze lub minigranty. To u nas odbywa się Gdański Tydzień Wolontariatu i w naszym mieście powstała pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do pośrednictwa wolontariatu. Według badań satysfakcji życia mieszkańców Gdańska ponad 60% mieszkańców deklaruje swój udział w wolontariacie.

Pod hasłem Wolontariat kryją się dwa wymiary tego samego działania. Pierwszy z nich to ten indywidualny, oddziałujący na jednostkę, która się weń angażuje i drugi to ten społeczny, oddziałujący na lokalną społeczność i przestrzeń publiczną. W Gdańsku od zawsze zaangażowanie obywateli w wolontariat we wszystkich obszarach życia społecznego było jednym z najwyższych w skali kraju, zostało to też dostrzeżone na arenie międzynarodowej, stąd pomysł ubiegania się o tytuł EVC – mówi Magdalena Skiba kierownik referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego UMG zaangażowana w działania związane z kandydowaniem miasta do tytułu EVC.

Doceniając tych, co niosą dobro
Siła wsparcia miasta wraz z mocą zaangażowania mieszkańców spowodowały kandydowanie Gdańska do miana Europejskiej Stolicy Wolontariatu. #EVCapital to ogólnoeuropejski otwarty konkurs, którego celem jest promowanie i docenienie wolontariatu i organizacji angażujących wolontariuszy z danego regionu. Gdańsk jest gotowy, by promować kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych na arenie międzynarodowej.

Trzy etapy, wyniki w grudniu
Konkurs składa się z trzech etapów: złożenia aplikacji, a następnie przygotowania filmu pokazującego zaangażowanie wolontariuszy oraz prezentacji miasta, która odbędzie się 22 października. Laureatów wyłania międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą kluczowe osobistości związane z wolontariatem. W jury zasiadają m.in. przedstawiciele NGO oraz instytucji unijnych, ale też osoby prywatne, zaangażowane w działalność wolontaryjną. Które miasto zostanie Europejską Stolicą Wolontariatu w roku 2022 dowiemy się w sobotę, 5 grudnia, w Międzynarodowym Dnia Wolontariusza.

Wolontariat to ludzie
W Gdańsku aktywnie działa ponad 20 tys. wolontariuszy. Za każdym i każdą z nich stoi konkretna, inspirująca i ciekawa historia. Film prezentujący kandydaturę miasta przedstawia wyjątkowe osoby zaangażowane w pomoc drugiemu. Jest to wsparcie w wielu aspektach i o różnych zasięgach. Poznajemy historię wolontariuszy działających lokalnie i tworzących stowarzyszenie w gdańskiej dzielnicy Nowy Port, obserwujemy przyjacielską więź pomiędzy uczestnikami programu Best Buddies, działającego na zasadzie obopólnego mentoringu wolontariuszki i osoby niepełnosprawnej. Pokazane jest także wsparcie, jakie miasto i wolontariusze niosą imigrantkom i imigrantom pomoc wspierając potrzebujących, czy tworząc Radę Imigrantek i Imigrantów.

Każdy może pomagać
Wolontariat w mieście jest mocny i wciąż się rozwija. Aktywni wolontariusze, poza szkoleniami mogą liczyć także na fizyczne wsparcie, takie jak ubezpieczenie, strój czy darmowa komunikacja miejska podczas działania. Główną bazą wolontariatu w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu. Celem Centrum jest upowszechnianie idei pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych oraz kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych taką aktywnością. Centrum realizowało i wciąż realizuje projekty kładące nacisk na aktywizację społeczności lokalnych oraz projekty zmieniające postrzeganie wolontariatu i wolontariusza z działań na rzecz pomocy społecznej w świadomą postawę obywatelską. Jest to jedyna tego rodzaju organizacja w Gdańsku oraz jedyna organizacją wspierającą wolontariat w obszarze regionalnym. W bazie RCW są dziesiątki organizacji, w którym pomoc można się zaangażować. Wolontariuszy z potrzebującymi kojarzy także unikatowa na skalę kraju aplikacja mobilna WolontariAPP. Z takim wsparciem pomagać jest prościej, wystarczy tylko inicjatywa i wielkie serce.

Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy