PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk patrzy na morze – nowe inwestycje w pasie nadmorskim

Gdańsk patrzy na morze – nowe inwestycje w pasie nadmorskim
- Gdańsk otwiera się na morze to hasło, które wiele razu słyszeliśmy. Wspólnie z moimi współpracownikami postanowiliśmy w inny sposób spojrzeć na pas nadmorski. Jednym z przejawów kompleksowego myślenia o zagospodarowaniu pasa nadmorskiego jest także miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Dom Zdrojowy. Przywracamy blask dawnemu obiektowi, żeby Brzeźnu przywrócić charakter miejsca kuracyjnego – tymi słowami rozpoczęła konferencję Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podczas spotkania Prezydent Dulkiewicz, Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji oraz Radni Miasta Gdańska Beata Dunajewska i Cezary Śpiewak-Dowbór prezentowali plany inwestycyjne, opowiadali o rewitalizacji terenów rekreacyjnych, odtwarzaniu ważnych dla dzielnic miejsc i obiektów w pasie nadmorskim.

- Dzisiaj chcemy powiedzieć o różnych mechanizmach i narzędziach, które możemy wykorzystywać, aby pokazać, że pas nadmorski może być miejscem atrakcyjnym. Od partnerstwa publiczno-prywatnego, po dzierżawy długoletnie z opcją inwestycji, kiedy na partnera przenosimy obowiązek realizacji inwestycji, określonej bardzo wyraźnie co do wyglądu i funkcji. Wreszcie po poszukiwanie także takich rozwiązań jak sprzedaż terenów. Służy temu planowanie przestrzenne. Obszar, w którym się znajdujemy, nie raz już budził emocje. Chcemy w te różne głosy dotyczące Brzeźna, Jelitkowa, Parku Reagana się wsłuchiwać. Przedstawiamy kompleksowo nasze pomysły od Brzeźna do Jelitkowa, po to, aby kontynuować dobrą jakość życia, ale też coś, o czym coraz bardziej świadomie myślimy - dobrą architekturę, usługi, które służyć będą mieszkankom i mieszkańcom Gdańska - mówiła prezydent Dulkiewicz.

Pas nadmorski w Gdańsku składa się z trzech części. Pierwszy z nich to Pas Nadmorski Zachodni – od Jelitkowa do Brzeźna. Powstają w nim np. takie jak Dom Zdrojowy. Wśród inwestycji, które zostały wykonane wciąż są takie, które stanowią wyzwanie dla władz miasta.

Brzeźno – Dom Zdrojowy, nowe centrum dzielnicy

- Dom Zdrojowy udostępniony zostanie w 2021 roku, będzie to miejsce edukacji ekologicznej, wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców – mówiła prezydent Dulkiewicz.

- Umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Domu Zdrojowego podpisaliśmy w czerwcu 2019 roku. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Modernizacja Domu Zdrojowego oraz zagospodarowanie otaczającego go ogrodu - to koszt około 25 mln zł, które pochodzą z budżetu miasta – tak o inwestycjach w Brzeźnie mówił prezydent Aleksandrowicz. - Dzięki współpracy z IPN, po decyzji Rady Miasta, uruchomiliśmy konkurs architektoniczny dotyczący budowy w tym obszarze pomnika Ignacego Paderewskiego. Wydaje nam się, że w tym otoczeniu przyrody, będzie to godne miejsce dla tak wielkiego Polaka.

- W tej części pasa udało nam się zrealizować również podstawową infrastrukturę sanitarną – powstały toalety. Doszliśmy do tych miejsc także z wodociągami, z infrastrukturą energetyczną. Stąd zaczęły tu powstawać również sezonowe obiekty gastronomiczne – podkreślał prezydent Aleksandrowicz.

Prezydent Piotr Grzelak odniósł się do kwestii planistycznych w obszarze Brzeźna. - Oprócz działań inwestycyjnych, procedowanych jest kilka planów zagospodarowania przestrzennego. Każdy kurort ma swoje centrum, plac publiczny. A Brzeźno jest kurortem i tak, chcemy je traktować, dlatego w procedowanym planie zagospodarowania planujemy tego rodzaju inwestycję: plac publiczny, otoczony pierzeją gastronomiczno-usługową. Musimy w tym celu uporządkować strukturę własnościową. Część obecnie funkcjonujących w Brzeźnie blaszanych budynków gastronomicznych znajduje się na działkach gminnych, część na działkach prywatnych. Będziemy rozmawiać z prywatnymi właścicielami, w jaki sposób te kwestie rozwiązać. Chcemy, by to serce kurortu, ten plac miał charakter woonerfa – taka miałaby być ulica Krasickiego, a ulice dojazdowe również byłyby takimi mniejszymi woonerfami.

W Brzeźnie procedowany jest także plan na terenie dawnej oczyszczalni. Zawarte w planie funkcje dla tego terenu rozszerzą jego potencjał i spowodują, że więcej mieszkańców i mieszkanek Gdańska będzie mogło korzystać z ogromnego potencjału dzielnicy.

Promenada, park Reagana, rejon ulic Hallera i Jantarowej

- Promenada wybudowana wiele lat temu, wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Wspólnie z zespołem GZDiZ w przyszłym roku będziemy uruchamiać pracę nad koncepcją - być może w drodze konkursu - gruntownej modernizacji i remontu promenady. Remontu wymaga również molo. Co roku przeznaczamy ok. 75 tys. zł. Na prace naprawcze, jednak molo wymaga również remontu generalnego. Powinniśmy przebudować prawą nasadę i rozbudować samą końcówkę mola. Tu prowadzimy prace przygotowawcze – przedstawił plany prezydent Aleksandrowicz.

Gdańsk to miasto, które promuje zdrowy tryb życia i dokłada wszelkich starań, aby wspierać aktywność fizyczną, np. poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych lub uzupełnianie odcinków, tam, gdzie ich brakuje. Konkretny przykład to oddany we wrześniu 2019 roku, odcinek trasy rowerowej o długości ok. 855 m w ciągu al. Hallera, który kosztował ponad 3,2 mln złotych. W tym przypadku wykorzystano środki z dwóch projektów, jeden dotyczący tras rowerowych w województwie pomorskim, a drugi to znany już program Jaśniejszy Gdańsk, w ramach którego wzdłuż ścieżki wybudowano także nowe oświetlenie.

- Jeżeli chodzi o twardą infrastrukturę drogową, to będziemy uruchamiać modernizację i przebudowę ulicy Czarny Dwór i oczywiście kontynuować modernizację i remonty alei Hallera. Z Gdańskimi Wodami pracujemy nad koncepcją i realizacją parku retencyjnego w tym obszarze, wraz z oczyszczalnią wód opadowych. W samym obrębie parku obecnie realizowany jest projekt Budżetu Obywatelskiego oświetlenia parku – mówił prezydent Aleksandrowicz.

Sama aleja Hallera też przechodzi metamorfozę. Głównym założeniem jest przywrócenie jej charakteru. W lipcu 2020 r. zakończyła się modernizacja dwóch jej odcinków. Pierwszy z nich obejmował jezdnię w kierunku Brzeźna, w zakresie od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza. Drugi stanowił fragment al. Hallera, od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki. Łącznie zmodernizowano ok. 900 metrów nawierzchni, przebudowane zostały zatoki postojowe i chodniki, zadbano również o tereny zielone wzdłuż drogi. Koszt całej inwestycji to około 2,9 mln złotych. Na tym jednak nie kończą się prace przy tej ulicy. Już został ogłoszony przetarg na projekt jej remontu od skrzyżowania z al. Płażyńskiego. Projekt ma objąć jezdnię w kierunku Wrzeszcza, od al. Płażyńskiego do ul. Kościuszki.

W rejonie ul. Czarny Dwór, miasto uzyskało zgodę na realizację inwestycji drogowej dla inwestora prywatnego. Decyzja ta dotyczy budowy pasa do skrętu w prawo z al. Hallera w ul. Czarny Dwór. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla kontynuacji Drogi Zielonej. W tym zakres znalazła się rozbudowa ulicy Czarny Dwór, np. zamiana skrzyżowania z L. Kaczyńskiego i Czarnego Dworu na rondo. Realizacja tzw. czwartego pasa asfaltu od Hallera do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II wraz z odcinkiem kilkudziesięciu metrów za tym skrzyżowaniem.

Zrealizowane inwestycje to m.in.: plac zabaw Kamieniczki (październik 2018 r.) w Jelitkowie, wejście na plażę numer 64, koszt 112 195,12 zł netto. Dobiegł końca projekt poprawy estetyki gastronomii plażowej, który rozpoczął się 2018 r., budynki oddawane są w 10-lenią dzierżawę. Wybudowano w pobliżu plaż toalety całoroczne. W latach 2018 -2020 powstało łącznie 6 bliźniaczych nowoczesnych toalet wybudowanych w technologii energooszczędnej. Obiekty powstały przy wejściach na plażę między Jelitkowem, a Brzeźnem - wejścia nr 46, 48, 50, 63, 75 oraz 78. Łączny koszt realizacji wszystkich obiektów - 5,9 mln zł. Przygotowujemy się również do realizacji toalety przy wejściu nr 60, realizacja możliwa będzie w 2021. Wykonana została ekspertyza dot. stanu technicznego molo w Brzeźnie - 1.968,00 zł brutto (2020 r.). Rozbudowano też monitoring na Molo Brzeźnie – montaż nowych kamer – 329.938,89 PLN brutto (grudzień 2018 r.).

Budżet Obywatelski w pasie nadmorskim

Wiele projektów w Pasie Nadmorskim zostało też zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym remont chodnika i budowa dróg rowerowych do połączenia z Parkiem Reagana. Do realizacji przeznaczono już drogę rowerową wzdłuż ul. Obrońców Wybrzeża, w tej chwili jest przygotowywane postępowanie przetargowe w tym zakresie. W ramach BO w 2019 roku powstało linarium - czyli piramida linowa, w Parku Prezydenta Ronalda Reagana (u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Dąbrowszczaków) - ok. 110 tys. zł.

Kolejne realizacje, które już się toczą, to oświetlenie w Parku Reagana– 49 słupów oświetleniowych z oprawami LED wzdłuż alejek parkowych i w strefach rekreacyjnych, koszt zadania ok. 294 tysiące złotych, termin realizacji grudzień 2020 r. Huśtawki w Parku Reagana– dostawienie w sumie 5 huśtawek podwójnych na dwóch placach zabaw na terenie Parku, koszt zadania ok. 36 tysięcy złotych, termin realizacji listopad 2020 r. Plac zabaw dla dorosłych Karuzelin – urządzenia zabawowe o wymiarach dostosowanych dla osób dorosłych: dwie huśtawki wahadłowe, leżak obrotowy oraz hamak, utwardzona ścieżka piesza, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), oświetlenie terenu, koszt zadania ok. 340 tysięcy złotych, termin realizacji grudzień 2020 r.

Realizacja PPP

- Usługi uzdrowiskowe, hotelowe, kurortowe powinny mieć miejsce w pasie nadmorskim. Chcemy, by ten potencjał wrócił do Brzeźna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Będziemy prowadzić działania w kierunku budowy m.in. mariny i rozbudowy infrastruktury nadmorskiej. Dziś tysiące mieszkańców i mieszkanek Gdańska korzysta z Parku Reagana, chcemy, by było ich jeszcze więcej. Dlatego chcemy poprawić jakość usług gastronomicznych w tym rejonie, poprawić jakość usług wzdłuż traktu, którym te tysiące mieszkańców i mieszkanek Gdańska chodzą – mówił prezydent Grzelak. - Gdańskie Nieruchomości przygotowują obecnie procedurę wydzierżawienia terenu wokół Parku, by mogły powstać bary i restauracje. W koncepcji przygotowane są także wytyczne architektoniczne, po to, by powstałe obiekty wpisywały się w parkowe otoczenie – dodał.

W pierwszym kwartale 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania w formie dialogu technicznego, którego efektem będzie wypracowanie założeń dla konkursu na dzierżawę terenu. Konkurs uwzględniać będzie koncepcję architektoniczną Miasta dla tego terenu, określi także ramy czasowe i finansowe realizacji przedsięwzięcia, w jednym z najatrakcyjniejszych rejonów wybrzeża Bałtyku.

Jelitkowo – Kapliczna, Pomorska

- Jelitkowo to też obszar, który wymaga modernizacji i odnowienia. To obszar o potencjale kurortu, tak jak zresztą było przed wojną i na przełomie IXX i XX w., o którym długo dyskutowaliśmy z konserwatorem zabytków. To były też dyskusje z mieszkańcami i przede wszystkim z radnymi. Na tym obszarze też planujemy udostępniać tereny pod zabudowę ekstensywną, niewielką, żeby go dogęścić, a dzięki temu pozyskać środki na przeprowadzenie gruntownego remontu tych wszystkich obiektów, które tram się znajdują. Dotyczy to również tych będących pod opieką konserwatorską, jak np. chaty rybackie, które są tak charakterystyczne dla samego Jelitkowa. Przygotowujemy z GZDiZ projekt rewaloryzacji czy modernizację alejek i ścieżek rowerowych – mówił prezydent Aleksandrowicz.

W Jelitkowie planowana jest także zmiana układu i remont ścieżek pieszych w parku. Obecnie założenia konsultowane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Wioska rybacka w Jelitkowie, ulica Bałtycka to serce Jelitkowa, dlatego chcemy, by te cenne miejsce pozostało w rękach publicznych, w którym będzie eksponowana sztuka, rękodzieło, a także będzie gastronomia. Chcemy, by było to stare-nowe centrum Jelitkowa. Procedowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który niedługo będzie wysyłany do uzgodnień, a który zakłada zachowanie charakteru wioski rybackiej i utrzymania tych terenów w rękach publicznych. Będzie zakładał również sfinansowanie infrastruktury poprzez uzupełnienie jej zabudową ekstensywną, kameralną. Sfinansujemy więc remont chat, które wymagają ogromnych nakładów, ale są na tyle cenne, że warto by pozostały publiczną własnością – tak na temat inwestycji mówił prezydent Grzelak.

Projekt dotyczący Wioski Rybackiej obejmuje modernizację praktycznie całego zasobu nieruchomości gminnych, w tym najcenniejszych chat rybackich przy ul. Bałtyckiej. Będzie to finansowane z wpływów ze sprzedaży wolnych terenów. Szacunkowy koszt 16 mln zł.

Gdańsk stawia na morze (4.44 MB)

Wsłuchujemy się w głos mieszkańców

Radna Beata Dunajewska odniosła się do planów przedstawionych przez prezydent Dulkiewicz i jej zastępców. - Bardzo ważne jest, że staraniem władz miasta udało się zasypać tzw. dziurę Borejki. Choć to rozwiązanie tymczasowe, to mamy lepsze otoczenie dla pięknego obiektu Domu Zdrojowego.

Cezary Śpiewak-Dowbór odniósł się do głosu mieszkańców w sprawie potrzeb dotyczących rozwoju dzielnicy Brzeźno. - Powinniśmy również spojrzeć na teren, który jest kawałek za obszarem ul. Krasickiego i Gałczyńskiego, czyli obok zespołu szkół ogólnokształcących. Chcemy, aby tam powstała pływalnia. Ten pomysł zrodził się kilka lat temu - powstała akcja społeczna i wniosek, pod którym podpisało się kilka tys. mieszkańców Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu, aby dla tych trzech dzielnic wybudować pływalnię. Jeną z lokalizacji, już wtedy rozważanych to była lokalizacja przy tej właśnie szkole, która jest praktycznie przy granicy tych trzech dzielnic. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który docelowo ma doprowadzić do budowy pływalni właśnie w tym miejscu. Jednak, żeby to zrealizować, potrzebujemy gruntu, który należy do Skarbu Państwa. Prezydent wystąpiła do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o umożliwienie takiej budowy, czyli o przekazanie terenu pod budowę pływalni. Co więcej, była też petycja w tej sprawie, pod którą podpisali się radni miasta z wszystkich klubów, także liczymy na przychylność ze strony pana wojewody.