Gdańsk laureatem dwóch nagród
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk laureatem dwóch nagród

Gdańsk laureatem dwóch nagród
We wtorek, 14 czerwca odbyły się gale dwóch ważnych konkursów Asy Samorządu i Smart City Awards. W pierwszym, w kategorii „Inwestycje kulturalne i samorządowe” nagrodę otrzymała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Kapituła konkursu doceniła otwarcie nowej siedziby Muzeum Bursztynu, organizację 25. edycji Festiwalu Szekspirowskiego oraz budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Z kolei w konkursie Smart City Awards, w kategorii Smart City powyżej 300 tys. mieszkańców nagrodzono miasto Gdańsk. W uzasadnieniu wskazano nasze miasto jako lidera autonomizacji transportu publicznego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Asy samorzadu nagroda
Asy samorzadu nagroda

- Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy pracowali przy urzeczywistnieniu tych fantastycznych projektów. Nagrody cieszą i mobilizują do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla gdańszczanek i gdańszczan – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Asy Samorządu 2021

Asy Samorządu to konkurs, którego organizatorem jest redakcja Zawsze Pomorze. Kapitula przyznała wyróżnienia liderom samorządów powiatowych i na prawach powiatu, gminom miejskim, gminom miejsko-wiejskim oraz gminom wiejskim – wyłącznie z terenu województwa pomorskiego. Kandydatury mogli zgłaszać przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne oraz członkowie kapituły. Łącznie zgłoszono do konkursu 42 samorządy: 20 gmin wiejskich, 6 gmin miejsko-wiejskich, 8 gmin miejskich, 4 powiaty oraz 4 miasta na prawach powiatu. Zgodnie z regulaminem, 7 zgłoszeń złożyła redakcja Zawsze Pomorze.

Kapituła oceniała zgłoszone kandydatury w sześciu kategoriach:

  • Inwestycje w kulturę i organizacja atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców w roku 2021
  • Otwartość na mieszkańców (komunikacja z lokalną społecznością)
  • Inwestycje samorządowe zrealizowane lub rozpoczęte w roku 2021, które miały wpływ na rozwój gminy i kształtowanie jej wizerunku
  • Zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz politykę dostępności
  • Zielona transformacja – czyli inwestycje i akcje ekologiczne, które miały wpływ na tworzenie wizerunku nowoczesnej, przyjaznej środowisku gminy, w tym poprawę jakości powietrza, czystości wody i gleb oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – czyli wsparcie i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Laureaci zostali nagrodzeni podczas gali, która odbyła się we wtorek, 14 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W kategorii „Inwestycje kulturalne i samorządowe” nagrodę otrzymała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska – za otwarcie nowej siedziby Muzeum Bursztynu w przebudowanym, zabytkowym Wielkim Młynie, za organizację 25. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku oraz za budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Wyróżnienie, podczas gali odebrała Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska.

City Awards

We wtorek w The Bridge Wrocław MGallery odbyła się ceremonia wręczania nagród w konkursie Smart City Awards. Inicjatywa ta ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu. W kategorii Smart City powyżej 300 tys. mieszkańców nagrodzone zostało miasto Gdańsk. Kapituła konkursu doceniła działania rozwijające transport autonomiczny w Gdańsku.

- Gdańsk to lider w Polsce w zakresie autonomizacji transportu publicznego. Dwukrotnie przeprowadził pilotaże pojazdów autonomicznych. W pierwszym projekcie na wyłączonym pasie drogi publicznej, w drugim na zamkniętym terenie z niezorganizowanym ruchem pieszym i samochodowym, zapewniając transport ostatniej mili na nieoczywistej przestrzeni, wspierając osoby z ograniczeniami ruchowymi i osoby starsze - czytamy w uzasadnieniu. 

Nagrodę z rąk Wojciecha Palczyńskiego, Dyrektora Zarządzającego Trapeze Poland przyjęła Magdalena Szymańska, specjalistka z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Warto dodać, że Magdalena Szymańska była jedną z nominowanych do nagrody w kategorii Człowiek Roku. Zauważona przez kapitułę konkursu, gdańszczanka jest koordynatorką ds. elektromobilności i mobilności autonomicznej oraz specjalistką ds. zrównoważonej mobilności w Referacie Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ostatnim czasie zajmuje się głównie wdrażaniem w Gdańsku zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Koordynowała opracowanie Strategii Rozwoju elektromobilności w Gdańsku oraz Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdańsku. Pozyskuje fundusze unijne i koordynuje projekty z zakresu zrównoważonej mobilności.