PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Fundacja RC wróci do budynku przy Grunwaldzkiej 5 po jego remoncie

Fundacja RC wróci do budynku przy Grunwaldzkiej 5 po jego remoncie
W środę, 29 marca Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska przedstawiła kierownictwu Fundacji RC propozycję, zgodnie z którą organizacja będzie mogła użytkować budynek przy al. Grunwaldzkiej 5 wspólnie z Urzędem Stanu Cywilnego. Jedna z sal posłuży ceremoniom ślubnym, a pozostałe pomieszczenia będą do dyspozycji fundacji. Trwają rozmowy na temat budynku zastępczego, w którym będzie ona mogła kontynuować działalność w czasie remontu dawnego Pałacu Ślubów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W spotkaniu z przedstawicielami Fundacji RC, oprócz Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydenta ds. usług komunalnych uczestniczyli również radni – Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska oraz Łukasz Bejm z Koalicji Obywatelskiej. Zgodnie z decyzją prezydent Gdańska, Fundacja RC, po remoncie do budynku przy al. Grunwaldzkiej, będzie mogła w dalszym ciągu użytkować ten obiekt.

Liczba udzielanych ślubów w Gdańsku rośnie. W 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku udzielił 1184 ślubów. Dlatego konieczne jest przywrócenie sali, w dawnym Pałacu Ślubów jej pierwotnej funkcji. Jedno z pomierzeń na parterze zostanie przeznaczone na ten cel, natomiast pomieszczenia na wyższych kondygnacjach będą dalej użytkowane przez fundację.

- Wsłuchując się w głosy mieszkańców, podjęłam decyzję dotyczącą tego, że po remoncie, na czas którego trzeba się wyprowadzić, Fundacja RC ze swoją działalnością wróci do dawnego Pałacu Ślubów, czyli do dotychczasowego miejsca przy al. Grunwaldzkiej. Jednocześnie ustaliliśmy, że jedna z sal na dole budynku będzie współdzielona i będzie tam realizowana również funkcja publiczna - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Podobnie jak w siedzibie Rady Miasta Gdańska, gdzie odbywają się śluby, tam również będzie możliwość ich udzielania. To wszystko po to, żeby móc zrealizować projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Właśnie w taki sposób możemy pozyskać pieniądze na termomodernizację. Odbędzie się tam kompleksowy remont z zachowaniem oczywiście wszystkich walorów historycznych, ponieważ projekt został uzgodniony z Pomorskim Konserwatorem Zabytków.

- Bardzo dziękuję pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz za otwartość, za to spotkanie i za to, że podjęliśmy dialog oraz omówiliśmy tę sprawę. Cieszymy się z tej intencji. Zależy nam na tym, żeby przez najbliższy miesiąc dopracować szczegóły wszystkich rozwiązań, w tym kwestii pisemnych umów, które zagwarantują nam stabilność funkcjonowania - mówi Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC. - Mówimy o lokalu zastępczym na czas 1,5 roku, ale również o powrocie na Grunwaldzką 5, która bardzo się zakorzeniła już w społeczności Wrzeszcza i też w świadomości wielu organizacji, nie tylko z Gdańska, ale z całego Pomorza i z całej Polski. Liczymy, że to miejsce pozostanie tam na co najmniej 25 lat.

- Miałam okazję współuczestniczyć w spotkaniu, które odbyło się wczoraj. Konkluzja jest taka, że media to nie jest forum do rozmów, do negocjacji. Że warto siąść przy wspólnym stole, bo jeżeli człowiek siada twarzą w twarz, to okazuje się, że łatwo jest osiągnąć kompromis. Łatwo jest znaleźć ten punkt styczny i w tym przypadku tak właśnie było - mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska.

- Te wszystkie tezy, które przez ostatnich kilkanaście dni pojawiały się w dyskursie publicznym i w mediach społecznościowych okazały się nieprawdziwe. Jak się okazuje, nie jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, jak to próbowano nam wmówić, tylko, jak widać na załączonym obrazku, działamy w jednej drużynie. Działamy w słusznej sprawie, a taką z pewnością jest funkcjonowanie nie tylko Fundacji RC, ale wszystkich NGO-sów w Gdańsku - mówi Łukasz Bejm, radny klubu Koalicji Obywatelskiej.

Najpierw kompleksowy remont

Podczas rozmowy fundacji przedstawione zostały także kolejne propozycje lokali, w których mogłaby kontynuować swoją działalność w trakcie kompleksowego remontu budynku przy Grunwaldzkiej 5. Wcześniej z przedstawicielami fundacji spotkali się m.in. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych oraz Ziemowit Borowczak, dyrektor Gdańskich Nieruchomości.

- W ciągu ostatnich dni wskazywaliśmy inne lokale zamienne. Odbyła się wizja przedstawicieli Fundacji RC w tych obiektach. Teraz jesteśmy na etapie wymiany całej dokumentacji projektowej, rzutów tych budynków, żeby Fundacja zobaczyła, jak można maksymalnie wykorzystać te przestrzenie. Ten dialog się teraz odbywa i myślę, że to jest kwestia kilku dni, aż fundacja zdecyduje, czy obiekt, który wskazaliśmy, jest odpowiedni. Staramy się znaleźć lokal na ogólnomiejską działalność fundacji. Tu zaproponowaliśmy m.in. budynek przy ul. Wita Stwosza. Wspólnie szukamy też obiektu, który by spełniał funkcję domu sąsiedzkiego we Wrzeszczu - mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydent ds. usług komunalnych.

Adres bez zmian

Blisko 300 organizacji pożytku publicznego działa w lokalach miejskich w Gdańsku. NGO użytkują lokale na bardzo preferencyjnych warunkach, często nieodpłatnie.

Właśnie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia, Fundacja RC użytkuje obecnie budynek przy Grunwaldzkiej 5. Obiekt ten przeznaczony jest do kompleksowego remontu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakres planowanych prac jest na tyle duży, że nieruchomość musi być wyłączona z użytkowania. Umowa użyczenia z fundacją, właśnie z tego względu, została zawarta na czas określony.

Jak zapewniła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska wszystkie organizacje, które były dotychczas zarejestrowane pod adresem Grunwaldzka 5, w czasie remontu, nie będą musiały zmieniać swojego adresu do korespondencji.

- Bardzo istotna rzecz, na której zależało Fundacji RC to adres rejestrowy. Jest to bardzo ważne dla działania licznych podmiotów, które właśnie pod tym adresem są zarejestrowane. Oczywiście ten adres zostaje - podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Około setka organizacji pozarządowych pozostanie pod tym adresem. Będziemy musieli wymyślić sposób funkcjonowania m.in. poczty. Bardzo się cieszymy, że adres Grunwaldzka 5 nie będzie musiał być zmieniany w KRS, bo to oznaczałoby dodatkowe koszty i problem logistyczny - wyjaśnia Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC.