PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Edukacja szkolna tematem VI Forum Integracji i Migracji

Tegoroczne VI Forum Integracji i Migracji, które jest częścią wdrażania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów poświęcone będzie edukacji szkolnej. Forum odbędzie się w piątek, 21 września w godzinach od 9 do 14 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Ubocze 3.

A
A

Celem spotkania jest rozpoczęcie procesu przygotowywania gdańskich szkół do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku oraz do wsparcia procesu integracji gdańskich uczniów imigrantów i ich rodzin poprzez edukację szkolną. Na dzień 22 czerwca 2018 r. w gdańskich szkołach było 578 uczniów cudzoziemskich, 389 z nich pochodziło z Ukrainy a pozostałe głównie z Rosji i Białorusi. Od października 2017 r. liczba cudzoziemskich uczniów w szkołach w Gdańsku wzrosła o ponad 22 proc.

- W gdańskich szkołach uczy się ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży imigrantów. Dzięki Modelowi Integracji Imigrantów i Imigrantek udało się wypracować zarówno metody współpracy jak i system wsparcia dla uczniów, ich rodziców oraz kadry - przekonuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Łączy nas Gdańsk, to nasze wspólne Miasto, dla tych, którym poświęcamy to Forum to również nowy Dom. Cieszę się, że znaleźli go tutaj, a gdańszczanie ich tak dobrze przyjęli. Dla nas hasła wolność, solidarność, otwartość i równość to nie pomnikowe slogany, a codzienne zaangażowanie – podkreśla Piotr Kowalczuk.

Fora są częścią wdrażania miejskiej polityki integracji, którą określa uchwała Rady Miasta Gdańska z czerwca 2016 roku. W ramach wdrażania tego modelu w mieście odbywają się konferencje, warsztaty, seminaria i debaty, które umożliwiają zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się integracją imigrantów.

Program spotkania przewiduje wspólną pracę uczestników nad pakietem startowym w różnych wersjach językowych dla dzieci imigranckich i ich rodziców lub opiekunów z zakresu edukacji i integracji. Zakłada się, że pakiet startowy będzie zawierać informacje m.in. na temat funkcjonowania szkoły i polskiego systemu oświaty oraz wskazywać instytucje wspierające proces integracji i adaptacji.

W pracach nad pakietem uczestniczyć mają eksperci, nauczyciele oraz rodzice, opiekunowie dzieci imigranckich. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wspólnej pracy nad dokumentem.

 - Cieszy bardzo, że podczas VI już Forum Integracji i Migracji poświęconemu edukacji szkolnej będziemy mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami dla wyzwań, które spotykają nas każdego dnia. Ufam, że ci młodzi ludzie i ich rodzice będą wspaniałymi ambasadorami naszego Miasta w świecie – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej dziękując jednocześnie kadrze szkół i placówek rozwoju społecznego za danie szansy cudzoziemcom.

W programie VI Forum przewidziano prezentację m.in. dobrych praktyk z zakresu integracji w gdańskich szkołach oraz realizowanych projektów edukacyjnych i roli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym.

Edukacja jest jednym z najistotniejszych obszarów, na których zachodzi integracja imigrantów i imigrantek oraz społeczeństwa przyjmującego. Dotyczy to edukacji na wszystkich poziomach, zarówno formalnej, jak i nieformalnej. W gdańskim Modelu Integracji Imigrantów wyróżniono dwa obszary edukacji formalnej – szkolną i wyższą, dla których przedstawiono zadania i działania zgodnie z przyjętymi celami dotyczącymi wspierania procesu integracji imigrantów w Gdańsku.

Fora Migracji i Integracji są regularnymi spotkaniami eksperckimi, skierowanymi jednak do szerokiego grona odbiorców – od artystów, po nauczycieli, pracowników socjalnych czy dziennikarzy. Udział w nich jest bezpłatny.

Gdański Model Integracji Imigrantów

Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który Paweł Adamowicz powołał w maju 2015 roku. Jest to pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 80 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegółowy program Forum w załączniku:

Program VI Forum Integracji i migracji 21.09.2018 (128.8 KB)

Model Integracji Imigrantów:

http://www.gdansk.pl/migracje/Model-Integracji-Imigrantow,a,61064

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy