PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dwa ronda na Chełmie otrzymały nazwy

Dwa ronda na Chełmie otrzymały nazwy
Na lutowej sesji Rady Miasta Gdańska uchwalono nadanie nazw aż dwóm rondom w naszym mieście – obydwóm znajdującym się na Chełmie. Jedno otrzymało imię Raoula Wallenberga, a drugie Mieczysława Jałowieckiego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na lutowej sesji Rady Miasta Gdańska uchwalono nadanie nazw aż dwóm rondom w naszym mieście – obydwóm znajdującym się na Chełmie. Jedno otrzymało imię Raoula Wallenberga, a drugie Mieczysława Jałowieckiego.

Rondo im. Raoula Wallenberga położone jest na skrzyżowaniu ulic Ofiar Grudnia’ 70, Łuczniczej i Wielkopolskiej. Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska Międzynarodowa Fundacja Raoula Walennberga (IRWF), która jest organizacją pozarządową o globalnym zasięgu z siedzibą w Nowym Jorku, a której misją jest zachowanie oraz ujawnianie dziedzictwa Raoula Walenberga oraz wszystkich tych, którzy ratowali innych.
W uzasadnieniu nadania nazwy czytamy:
„Raoul Wallenberg – urodzony 4 sierpnia 1912 r. w Lidingo w Szwecji. Jako szwedzki dyplomata został wysłany przez Amerykańską Radę ds. Uchodźców Wojennych na Węgry w lipcu 1944 r. i przez następne 6 miesięcy organizował i koordynował działania ratujące życie społeczności żydowskiej w Budapeszcie. Niektórzy historycy twierdzą, że bezpośrednio udało mu się uratować około 100 tys. Żydów węgierskich. Poprzez swoje odważne czyny Raoul Wallenberg stał się ucieleśnieniem prawdziwego wybawcy. Dziesiątki tysięcy kobiet i mężczyzn poszło w jego ślady podczas II Wojny Światowej, docierając do ofiar morderczej hitlerowskiej machiny. Jednak ze względu na zasięg ratujących życie działań oraz przez to, że sam stał się ofiarą, Wallenberg jest symbolem uniwersalnym. Zmarł prawdopodobnie 16 lipca 1947 r. w ZSRR. Pośmiertnie Raoul Wallenberg otrzymał tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz honorowe obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, Kanady i Węgier”.

Rondo im. Mieczysława Jałowieckiego znajduje się natomiast na skrzyżowaniu ulic Małomiejskiej, Świętokrzyskiej, Platynowej i Wawelskiej na Chełmie. Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpili mieszkańcy oraz Prezydent Miasta Gdańska.
Oto uzasadnienie nadania imienia Mieczysława Jałowieckiego:
„Mieczysław Jałowiecki – urodzony 2 grudnia 1876 r. w majątku Syłgudyszki na Auksztocie. Polski ziemianin, agronom, dyplomata. W jego bogatym życiorysie znalazły się ważne dla naszego miasta wydarzenia związane z powierzeniem mu stanowiska delegata Rządu II-ej Rzeczypospolitej (dokładnie – delegat Ministerstwa Aprowizacji) w Wolnym Mieście Gdańsku. W pionierskich warunkach uruchamiał Port Gdański, organizował przeładunek i transport zboża, które przychodziło do Gdańska w ramach amerykańskiej pomocy żywnościowej dla Polski. Pokonując liczne trudności ze strony niemieckiej, a także spotykając się z niezrozumieniem ze strony mocodawców, podejmował trudne decyzje zakupu terenów portowych, budowy magazynów, barek itp. Angażując w to także własne środki finansowe. Pozostawił po sobie pamiętniki w formie trylogii, której część II nosi tytuł „Wolne Miasto”. Zmarł w Londynie w 1962 r”.

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaBiuro Prasowedariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze