PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dekada programu „6-10-14 dla Zdrowia”  

Gdański kompleksowy program skierowany na problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży ma już 10 lat. W środę, 8 września w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym odbyła się jubileuszowa konferencja podsumowująca działania realizowane przez Gdańsk i UCK.

A
A

 

 

„6-10-14 dla Zdrowia” to pierwszy w Polsce kompleksowy program zdrowotny, nastawiony na długofalową zmianę zachowań zdrowotnych zarówno u dzieci otyłych, jak i ich rodzin. W konferencji wzięli udział m.in. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds.rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Dorota Kuzimska, zastępczyni dyrektora naczelnego ds. Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych UCK i Adam Sudoł, zastępca dyrektora naczelnego ds. Logistyki Medycznej UCK.

- Zdrowie to podstawa jakiejkolwiek działalności, a inwestowanie w najmłodsze pokolenie i w jego otoczenie jest bardzo ważne. Nauka i specjalistyczna wiedza może dzieciom i ich rodzinom pomóc w lepszym kształtowaniu swojego życia. „6-10-14 dla Zdrowia” to unikatowy projekt na skalę kraju. Jestem dumna, że Gdańsku mamy projekt, który może inspirować innych - mówiła podczas konferencji Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds.rozwoju społecznego i równego traktowania. 

W Centrum Medycyny Nieinwazyjnej spotkało się grono specjalistów, którzy podsumowali dekadę wspólnych działań na rzecz zdrowia dzieci, podczas których:

 • przeprowadzono 60 000 badań przesiewowych u dzieci z Gdańska, dzięki ścisłej współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień,
 • ponad 6 700 dzieci zostało zakwalifikowanych do objęcia opieką w ramach programu specjalistycznego,
 • obyło się ponad 11 000 wizyt rodziców i dzieci z zespołem specjalistycznym, a ponad 2 000 dzieci ukończyło roczną opiekę w programie,
 • zrealizowano ponad 111 warsztatów edukacyjnych uczestniczyło w nich ponad 2 300 rodzin.
  Pacjenci kończący roczny cykl interwencji, dzięki wprowadzonym zmianom uzyskiwali na koniec BMI niższe o 4 centyle, niż w trakcie pierwszej wizyty, co jest efektem porównywalnym z najlepszymi europejskimi ośrodkami.

Konferencja była także okazją do omówienia pomysłów i innowacyjnych metod leczenia dzieci zmagających się z problemem otyłości. Rozmawiano także o możliwościach zapobiegania temu problemowi, a także o wyzwaniach, z jakimi w tej kwestii mierzą się samorządy.

Inspiracja dla innych miast

„6-10-14 dla Zdrowia” to program prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Realizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i oparty na nowoczesnej formule wspierającej wprowadzanie zmian prozdrowotnych w codziennym życiu dzieci i ich rodzin. Uczestnikom programu przez rok towarzyszą lekarze pediatrzy, dietetycy, specjaliści aktywności fizycznej i psycholodzy. Stosowane metody cieszą się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Coraz więcej miast w Polsce dostrzega efektywność działań zainicjowanych przez Gdańsk i tworzy programy bazujące na metodach wypracowanych właśnie w naszym mieście.

Program jest finansowany przez miasto w kwocie 800 tysięcy złotych rocznie.

Szczegółowe cele programu 

 • zmniejszenie częstotliwości występowania otyłości u dzieci i młodzieży z Gdańska;
 • redukcja masy ciała u dzieci objętych programem o 5% w stosunku do masy wyjściowej, zgodnie z należną dla wieku i płci;
 • wczesna identyfikacja dzieci i młodzieży z chorobami metabolicznymi, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami wymagającymi leczenia w trybie pilnym w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ;
 • zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci i rodziców, uczestników programu interwencyjnego;
 • wprowadzenie prawidłowych nawyków dotyczących zachowań zdrowotnych, (w szczególności aktywności fizycznej i odżywiania) w trakcie trwania programu oraz ich utrwalenie po jego zakończeniu;
 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia dzieci, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych.

Odbiorcy działań

Odbiorcami działań są wszystkie dzieci w wieku 6-14-lat, mieszkające w Gdańsku lub uczęszczające do gdańskich placówek oświatowych oraz ich rodzice i środowisko szkolne. Kompleksowe badania przesiewowe kierowane są do 6, 9-11 oraz 14-letnich uczniów.

Karty z wynikami badań przekazywane są rodzicom. Z działania „Koszyk Edukacyjny - Zdrowie w Szkole” mogą skorzystać wszyscy uczniowie w wieku 6-14 lat oraz ich rodzice i nauczyciele. Do etapu specjalistycznego włączane są dzieci i młodzież 6-14 letnia z nadmiarem masy ciała oraz ich rodziny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 6-10-14 dla Zdrowia UCK.

Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy