Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Czas na nagrody naukowe im. Jana Heweliusza

W poniedziałek, 28 stycznia o godz. 12.00 w Ratuszu Głównego Miasta przy ul. Długiej 46/47 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród Naukowych Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Wyróżnienia odbiorą: prof. dr hab. Piotr Dominiak w kategorii nauk humanistycznych i społecznych oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.

A
A

Profesorzy Dominiak i Stepnowski dołączą do grona 47 dotychczasowych laureatów nagrody przyznawanej w tym roku po raz 31. Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza odbywa się tradycyjnie w rocznicę urodzin słynnego gdańskiego astronoma, Jana Heweliusza, 28 stycznia. Tegoroczni laureaci otrzymają dyplom, statuetkę autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Profesor dr hab. Piotr Dominiak – absolwent studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił doktorat w 1976 roku, a w 1989 roku uzyskał habilitację. Od 1971 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych Politechniki Gdańskiej, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii, a także kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Profesor Dominiak zajmuje się ekonomią sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych oraz ponad 200 artykułów publicystycznych i 1000 felietonów. Kierował m.in. czterema edycjami Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Obecnie jest prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji PG. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką PTE, Medalem „Solidarności”, Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”, Medalem Paul Harris Fellow.

Profesor dr hab. Piotr Stepnowski studiował ochronę środowiska, a następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopnie doktora (1999 rok) i doktora habilitowanego (2005 rok) uzyskał na Wydziale Chemii UG. Kieruje Katedrą Analizy Środowiska, w latach 2012-2016 był Dziekanem Wydziału Chemii. Profesor specjalizuje się w analizie negatywnych wpływów na środowisko substancji przemysłowych. Dzięki jego działaniom wiele koncernów chemicznych ograniczyło negatywne oddziaływanie na środowisko. Stepnowski bada między innymi pozostałości farmaceutyków w przyrodzie. Wykazał, że substancje te są obecne m.in. w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Profesor jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Współtworzył m.in. 3 podręczniki akademickie.

Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne. W roku 2018 laureatami nagrody zostali prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza i prof. dr hab. Michał Woźniak za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego

Wyróżnienie to jest przyznawane na wniosek Kapituł, którym przewodniczą: w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz w kategorii nauk humanistycznych i społecznych: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituł Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy