PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Co dalej ze szczepionką HPV w Gdańsku?

W przyszłym roku w Gdańsku realizowana będzie kampania informacyjno edukacyjna poświęcona profilaktyce HPV. Będzie ona skierowana do młodych kobiet oraz do rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

A
A

Fakty o szczepionce
Szczepienia przeciw HPV znajdują się na liście szczepień zalecanych przez Ministra Zdrowia, ale nie są refundowane ani obowiązkowe.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie narodowego programu zdrowia na lata 2016 –2020, profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, w tym zakażeń i chorób przenoszonych drogą płciową, (HPV) należy do zadań Ministra Finansów, a nie do zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie rekomenduje Ministrowi Zdrowia wprowadzenia szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) do kalendarza szczepień obowiązkowych

Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta oraz Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej zwrócili się w liście do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie wszelkich powodów (medycznych, populacyjnych, finansowych, innych), które wpłynęły na odstąpienie od wpisania szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), do kalendarza szczepień obowiązkowych oraz pozostawienie tego szczepienia na liście szczepień zalecanych. Poprosili również o przekazanie danych, dotyczących wszystkich odczynów poszczepiennych, w odniesieniu do szczepionek p/HPV, dopuszczonych obecnie do obrotu na polskim rynku, z podziałem na poszczególne kategorie (typy) szczepionek oraz wskazanie najbezpieczniejszej z nich.

Co wiemy o szczepionce?
Szczepionka nie daje 100% ochrony – zmniejsza, po podaniu wszystkich zalecanych dawek szczepionki, ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy o około 70% jednak nie chroni przed wszystkimi przypadkami raka, dlatego u kobiet powinny być nadal regularnie wykonywane cytologiczne badania przesiewowe. Szczepionka nie daje odporności na całe życie. Udowodniona bieżącymi badaniami ochrona w postaci występowania przeciwciał HPV trwa około 10 lat.

Koszty
Z uwagi na obowiązkowy populacyjny zakres działania, szacunkowy koszt programu szczepień przeciw HPV (szacunek na podstawie podobnych programów ocenianych przez AOTMiT) wynosi 3.000.000 PLN dla jednego rocznika dziewczynek (2.000), czyli tyle ile Miasto wydaje na wszystkie inne programy zdrowotne (bez profilaktyki uzależnień).

Co zrobimy w 2017 roku
W przyszłym roku realizowana w gdańsku będzie kampania informacyjna i szerokie działania edukacyjne dotyczące profilaktykę. W ramach działań powołana będzie grupa robocza, która koordynować będzie działania prowadzone w oparciu o szczegółowy harmonogram działań.
Planowane działania:
List Prezydenta Miasta Gdańska do uzyskujących pełnoletniość kobiet o tematyce profilaktyczno-zdrowotnej.
Kampania informacyjna skierowana do rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (12-16 lat) o profilaktyce HPV [plakaty, ulotki, które dystrybułowana będą podczas spotkań z rodzicami].
Kampania informacyjna dla młodych kobiet promująca badania cytologiczne oraz regularne wizyty ginekologiczne (18-25 lat). [plakaty – dystrybucja na uczelniach i w szkołach średnich, citilighty na terenie miasta, spoty radiowe, materiały informacyjne w kanałach internetowych – w tym kampania w mediach społecznościowych].
Stworzenie bazy dostępnych badań, lekarzy oraz projektów dodatkowych realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie miasta.
Stworzenie cyklu spotkań z ginekologami nt. edukacji profilaktycznej dla młodzieży.

Co dalej ze szczepionką HPV w Gdańsku? (1.46 MB)

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy