PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Certyfikaty jakości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku ponownie uzyskał certyfikat świadczący o zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014. Urzędowi przyznano także certyfikat potwierdzający zgodność sytemu zarządzania jakością z normą ISO 9001. Oba certyfikaty obowiązywać będą do 2023 roku. We wtorek, 6 października Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu odebrał certyfikaty od Michała Chudzińskiego, przedstawiciela Biura Certyfikacji PRS – jednostki przeprowadzającej audyt.

A
A

Certyfikat ISO 9001 funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku już osiemnasty rok. W przypadku certyfikatu ISO 37120, który działa w UMG od 2017 jest to drugi cykl, trzeba jednak podkreślić, że gdański urząd jest jednym z niewielu, który może sią nim pochwalić. Fakt ten podkreślał Michał Chudziński z PRS podczas przekazania certyfikatów Piotrowi Borawskiemu, zastępcy prezydenta Gdańska.

- Proszę przyjąć szczególne gratulacje, ponieważ to zdecydowanie mniej popularna norma niż ISO 9001 i świadczy o prawidłowym podejściu w zarządzaniu miastem i w zarządzaniu rozwojem – mówi Michał Chudziński, dyrektor pionu certyfikacji PRS. - Osobiście jestem pod dużym wrażeniem. Jestem mieszkańcem Gdańska dopiero od kilku miesięcy, przeprowadziłem się tu z Krakowa, dlatego mogłem na bieżąco porównać pewne aspekty. Jestem zaskoczony jak bardzo, szczególnie w ostatnich latach, widać tu postęp i rozwój – dodaje Chudziński.

Certyfikaty zostały wręczone Piotrowi Borawskiemu, zastępcy prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Zastępca prezydenta podziękował wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się do odnowienia certyfikatów i zapewnił, że urząd będzie odnawiał je w kolejnych latach.

- Bardzo się cieszę, że Urząd Miejski w Gdańsku po raz kolejny uzyskał pozytywną ocenę jednostki certyfikującej, dzięki czemu przyznano nam na kolejne 3 lata dwa ważne certyfikaty. Zgodność z bardzo wymagającymi normami dowodzi wysokiej jakości świadczonych przez urząd usług i dbałości o ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców naszego miasta. Zarówno certyfikat ISO 37120:2014 dotyczący zrównoważonego rozwoju społecznego, jak i ISO 9001, który odnosi się do zarządzania jakością są dla nas niezwykle istotne, bo motywują nas do działania i dokumentują prawidłowość stosowanych przez nas praktyk. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości, ponownie będziemy ubiegać się o odnowienie certyfikatów – zapewnia Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.  

ISO 37120 –  po raz drugi 

Urząd Miejski w Gdańsku uzyskał certyfikat świadczący o zgodności z wymaganiami Normy ISO  37120:2014. Norma ta odnosi się do obszarów dotyczących zrównoważonego rozwoju społecznego oraz wskaźników usług miejskich i jakości życia.  Po raz pierwszy certyfikat ten, został przyznany Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku w 2017 r. Od tego czasu gdański urząd jest nadzorowany przez jednostkę certyfikującą. Podobnie jak inne certyfikaty, również i ten musi być cyklicznie odnawiany. Przedłużenie ważności certyfikatu na kolejny okres, uzyskuje się po pomyślnym przejściu auditu. Właśnie taka procedura została zastosowana w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, dzięki czemu zapadła decyzja o odnowieniu certyfikatu na kolejne trzy lata – do 2023 roku.

Norma ISO 37120:2014 skierowana jest do miast i gmin. Stanowi narzędzie do mierzenia efektów zarządzania usługami miejskimi i jakością życia. Dzięki niemu samorządy mogą również dokonywać oceny własnych działań na tle innych jednostek, w kraju i za granicą. Jest to norma międzynarodowa, a jej polska wersja została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2017 roku.

Norma opisuje zestaw 100 wskaźników, które pozwalają na monitorowania efektów działań prowadzonych w mieście. Wskaźniki podzielone są na 17 obszarów tematycznych, m.in. takich jak gospodarka, edukacja, energia, środowisko, finanse, transport, bezpieczeństwo czy zdrowie. Wszystkie wskaźniki podzielone są na 46 podstawowych i 54 pomocniczych. Oprócz zestawu wskaźników w normie pojawiają się również wskaźniki profilowe, czyli podstawowe dane statystyczne i informacje o mieście - głównie dane demograficzne i dotyczące budżetu miasta.

Urząd Miejski w Gdańsku przedstawił wartości aż 94 wskaźników  – wszystkich podstawowych oraz 48 pomocniczych.

Dokumentacja, zawierająca wartości wskaźników, źródło danych, rok oraz potrzebne objaśnienia, dostępna jest w serwisie Gdańsk w Liczbach w zakładce ISO 37120.

System zarządzania jakością

Kolejnym certyfikatem, którym może pochwalić się urząd Miejski w Gdańsku to system zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001. Funkcjonuje w gdańskim Urzędzie Miejskim od 2002 roku. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata, po przeprowadzeniu auditu odnowieniowego. W tym roku certyfikat wg Normy ISO 9001:2015 został przyznany na lata 2020 – 2023. Jest to już siódmy dokument potwierdzający fakt, że urząd opracował, wdrożył, utrzymuje i rozwija system jakości. Odnowienie certyfikatu, zgodnego z normą ISO 9001 dowodzi, że w tej instytucji dąży się do  doskonalenie metod świadczenia usług oraz wprowadza rozwiązania, dzięki którym możliwe jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb klientów urzędu. Aby osiągnąć ten cel opracowano procedury, które określają jednolity sposób prowadzenia spraw oraz spisano podstawowe reguły zapewniające sprawny obieg informacji niezbędnych do obsługi Klientów. Ujednolicony opis funkcjonowania organizacji wspomaga efektywne zarządzanie urzędem i jego zasobami. Ułatwia też pracownikom realizację misji Urzędu – doskonalenie jakości naszych usług i dopasowywanie ich do potrzeb klientów.

Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy