Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku pomaga już od 10 lat!

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku już od 10 lat pomaga bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem. W tym czasie w zajęciach na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej organizowanych przez Centrum uczestniczyło prawie 700 osób.

A
A

Konferencja z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS) odbyła się w piątek w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

-Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Gdańsku jest miejscem, które daje szansę na normalizację życia, w którym bezdomni czują się dobrze i bezpiecznie – tłumaczy Wojciech Bystry, Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, które 10 lat temu utworzyło Centrum.

 

Centrum Integracji Społecznej daje skrzydła

- Dziękujemy za skrzydła, którymi obdarzyliście tak wiele osób, aktywizując ich na rynku pracy – powiedział podczas uroczystości zastępca prezydenta Gdańska ds. społecznych Piotr Kowalczuk.

Powstałe w 1989 r. Towarzystwo, jako jedno z pierwszych na terenie województwa pomorskiego zaczęło realnie pomagać osobom bezdomnym. -Wiedzieliśmy, że tym ludziom,  oprócz dachu nad głową i jedzenia, trzeba dać szansę na normalizację swojego życia poprzez m.in. pracę” - mówi Wojciech Bystry.

- Dzięki pomocy Centrum te osoby zaczynają wierzyć w siebie, nie tylko pod względem zawodowym ale też wzmacniać się, podbudowywać się społecznie. W przypadku niektórych osób ten aspekt społeczny jest nawet ważniejszy niż to, czy dostaną jakąś pracę czy nie. - Bo jeśli nie będą wierzyć w siebie, to z niczym nie ruszą do przodu – przekonuje. Zastrzega jednak, że w pracy z bezdomnymi najtrudniejsze jest zmotywowanie podopiecznych. - My dajemy szansę, motywujemy ale czy ci ludzie zechcą skorzystać, to już od nich zależy – podkreśla.

 

Nagroda „Pomagacza Roku im. Romana Koturbasza dla Piotra Kowalczuka

Przyznawany co roku przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta osobie lub instytucji, która - według kapituły - wyróżnia się „wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi” tytuł „Pomagacza Roku im. Romana Koturbasza” w tym roku przyznany został zastępcy prezydenta Gdańska ds. społecznych, Piotrowi Kowalczukowi.

- Jest to osoba znana wszystkim ze swojego hiper zaangażowania w sprawy dotyczące każdego człowieka – uzasadnia Bystry. Laureat nagrody był m.in. inicjatorem zbiórki pieniędzy na budowę schroniska dla osób bezdomnych i był zaangażowany w uruchomienie Autobusu SOS pomagającego osobom bezdomnym w zimie. - Dzięki jego wsparciu Gdańsk jest postrzegany jako polski wzór rozwiązań systemowych w dziedzinie bezdomności – powiedział Bystry.

DIękuję Kapitule trzeciej edycji Nagrody imienia Romana Koturbasza p.t. “Pomagacz Roku” za wręczoną nagrodę i ogromne dla mnie wyróżnienie. Nagrodę dedykuję całemu Zespołowi obszaru rozwoju społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dziękuję wam za wszystko w imieniu gdańszczanek i gdańszczan.

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, Justyna Rozbicka – Stanisławska podała, że w trwających minimum sześć miesięcy zajęciach z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej uczestniczyły 682 osoby.

- Centrum Integracji Społecznej jest pomostem pomiędzy pomocą społeczną a otwartym rynkiem pracy a dla uczestników zajęć oznacza konieczność zmierzenia się z deficytami życiowymi i zawodowymi oraz konieczność odbudowania utraconych umiejętności lub nabycia nowych – powiedziała Rozbicka – Stanisławska.  Działalność CIS przyczynia się do usamodzielnienia i uwolnienia się określonej grupy osób od systemu pomocy społecznej.

 

Obecnie CIS Gdańsk realizuje projekty:

-"GPS Gotowość Praca Samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

"Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

"W dobrym kierunku - Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy