Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Bursztyn bałtycki w Wenecji

W Środę 29 maja w znanej weneckiej galerii Spazio SV odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Bursztyn bałtycki. Dziedzictwo i nowoczesność. Podczas wystawy w Wenecji zaprezentowanych zostanie kilkaset eksponatów promujących Gdańsk jako Światową Stolicę Bursztynu. Wystawę otworzy niezwykły performance La Via Dell’ Ambra Gdańsk-Wenecja 2019.

A
A
invitation internet

Piękno bursztynu bałtyckiego mogli już podziwiać mieszkańcy Mediolanu, Monachium oraz Brukseli. Jednak wenecka ekspozycja to całkiem nowa odsłona wystawy Bursztyn bałtycki. Dziedzictwo i nowoczesność. Wśród  kilkuset eksponatów w ramach wystawy  będzie można podziwiać najlepsze prace polskich i zagranicznych twórców, które stanowią przegląd współczesnego wzornictwa biżuterii z bursztynem bałtyckim. W Wenecji będzie można także obejrzeć naturalne formy bursztynu bałtyckiego, inkluzje, misterne rzeźby wykonane z jednej bryły bursztynu, bursztynowe pióro Amber Rex. Zaprezentowane zostaną też repliki prawdziwych bursztynowych dzieł sztuki, takich jak m.in.: bursztynowe bransolety podarowane Michelle Obamie i Rodowi Stewartowi, naszyjnik Księżnej Kate i spinki Księcia Williama.

t3.JPG

Niezwykłe otwarcie niezwykłej wystawy

Inaugurację wystawy uświetni performance artystyczny La Via Dell’ Ambra Gdańsk- Wenecja 2019 autorstwa Atelier Słoma&Trymbulak i Doroty Gulbierz. Modelki ubrane w maski ze słynnej weneckiej pracowni Sergio i Massimo Boldrin zaprezentują stroje i biżuterię zainspirowane szlakiem bursztynowym i Wenecją. Modelki przepłyną gondolami pod banderą Gdańska z Mostu Rialto do placu św. Marka, gdzie odbędzie się specjalna sesja zdjęciowa. Następnie cały korowód wspólnie z zaproszonym do performance turystami przejdzie do miejsca wystawy- Galerii Spazio SV.  

t12.JPG

Organizatorzy wystawy

Wystawa organizowana przez Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta wspólnie z  Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Związkiem Miast i Gmin Morskich, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z partnerami włoskimi; galeria Spazio SV Centrum wystawowe San Vidal oraz Sergio i Massimo Boldrin, znanymi twórcami masek weneckich i właścicielami pracowni La Bottega dei Mascarer.

Ostrej selekcji obiektów pod względem artystycznym dokonał kurator wystawy prof. Sławomir Fijałkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Koncepcję graficzną
i aranżacji wystawy opracowała Małgorzata Gliwińska- Radwańska. Koordynatorami wystawy są Anna Zbierska, Robert Pytlos i Anita Dmowska. 

Organizatorem performance artystycznego La Via Dell’ Ambra Gdańsk- Wenecja 2019 są Atelier Słoma&Trymbulak (znani polscy projektanci mody Jola Słoma i Mirek Trymbulak) oraz Dorota Gulbierz, znany polski twórca form złotniczych.  

Galeria Spazio SV Centrum wystawowe San Vidal działa w Wenecji od końca lat
40 ubiegłego wieku. Rozwój galerii i stowarzyszenia artystów weneckich przypadł na lata sześćdziesiąte. Dokonali tego znakomity krytyk sztuki i dziennikarz „Gazzettino” Paolo Rizzi wspólnie z malarzem Maestro Ernani Costantini. W ciągu kilkudziesięciu lat działalności galerii swoje wystawy prezentowali wybitni artyści włoscy z różnych dziedzin sztuki.

Pracownia braci Sergio i Massimo Boldrin „La Bottega dei Mascarer” jest jedną
z najbardziej znanych i renomowanych pracowni weneckich masek. Artyści znani
są z realizacji masek m.in. na potrzeby filmu „Oczy szeroko zamknięte”,  Kalifornijskiego Festiwalu Szekspirowskiego i teledysku grupy The Waterboys. Bracia są uczestnikami wielu międzynarodowych wystaw i laureatami konkursów. Sergio Boldrin jest starszym cechu maskarzy w Wenecji i od wielu lat współpracuje z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem. Dzięki ich przyjaźni zrodził się pomysł wystawy promującej Gdańsk- Światową Stolicę Bursztynu w Wenecji.  

T1.JPG

Nowoczesność

Bursztynnictwo to jedna z dziedzin, w której Gdańsk stał się światowym liderem.
Bursztynowa biżuteria sygno­wana marką „made in Poland” jest dzisiaj niekwestionowaną gwarancją najwyższej jakości i wyróżnikiem markowego produktu klasy „premium”. Wystawa w Wenecji pokazuje, że najważniejszym czynnikiem, który twórcom burszty­nowej biżuterii pozwolił odnieść spektakularny między­narodowy sukces, stało się wzornictwo. Dzięki konsekwentnej implementacji innowacyjnego wzornictwa oraz wypra­cowaniu skutecznych zasad współpracy projektantów i producentów polscy wystawcy są regularnie obecni na najważniejszych targach jubilerskich na świecie, a ich produkty – kupowane i poszukiwane przez wymagają­cych użytkowników na wszystkich kontynentach. Gdańsk zyskał dzisiaj renomę globalnego bursztyno­wego trendsettera, do czego walnie przyczyniły się mię­dzynarodowe targi Amberif, które w skali świata stały się kluczową imprezą targową i promocyjną poświęco­ną bursztynowi. Corocznie przyznawane są na nich pre­stiżowe Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska Amberif Design Award i Nagroda Ministra Technologii i Przedsiębiorczości, promujące inno­wacyjne rozwiązania w zakresie wzornictwa. Laureaci to najważniejsze firmy i studia projektowe. W ramach wystawy prezentujemy prace ich autorstwa, które stanowią przegląd współczesnej stylistyki bursztynniczej.


Światowy ośrodek biżuterii srebrnej i z bursztynem

Polska jest największym na świecie producentem biżuterii z bursztynem bałtyckim.
Jest też trzecim w Europie, po Włoszech i Niemczech, producentem biżuterii srebrnej, nierzadko zdobionej bursztynem. Wyroby ze srebra i bursztynu docierą do 83 krajów na całym świecie. Trzon branży stanowi kilka tysięcy mikro i małych przedsiębiorstw, często o charakterze rodzinnym. W sumie szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków utrzymują się z pracy przy bursztynie bałtyckim, budując jednocześnie potencjał eksportowy polskiej gospodarki. Warto w tym miejscu przywołać dane statystyczne największych na świecie targów bursztynu Amberif, które co roku przyciągają do Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu blisko 7 tysięcy kupców
z ponad 50 krajów.  W ramach imprez towarzyszących tym targom od lat odbywają się m.in.: Gala Mody i Bursztynu Amber Look i międzynarodowy konkurs wzorniczy Amberif Design Award.

 

Dziedzictwo starożytnego szlaku bursztynowego

Ze względu na swą wyjątkową urodę bursztyn znad dzisiejszej Zatoki Gdańskiej od wieków cieszył się uzna­niem i docierał do odległych krańców Europy. Jedną z pierwszych wzmianek o tym zamieścił w Historii naturalnej Pliniusz Starszy, który opisał zakończoną powodze­niem wyprawę po bursztynowy skarb ku niezbadanym wybrzeżom Bałtyku, zorganizowaną w I wieku n.e. z rozkazu cesarza Nerona.

Dzięki temu wiemy, że w starożytnym Rzymie cenio­no bursztyn i uznawano go za wyjątkową kosztowność. Rzymianie „w sprzętach zabytkowych tak dalece cenią bursztyn, iż figura mała człowieka droższą jest niż sam żywy, zdro­wy człowiek!” – oznajmia rzymski pisarz. Dlaczego tak się dzieje? „W naczyniach korynckich podoba nam się brąz, pomieszany ze złotem i srebrem, w rzeźbach sztu­ka i dowcip (...), perły szacujemy, ponieważ je na głowie nosimy, drogie kamienie dlatego, że na palcach, na ko­niec w wszystkich innych zbytkach podoba się ostentacja lub użytek, w bursztynach zaś tylko przekonanie, że się kosztowność posiada” – konstatuje Pliniusz Starszy. W wiekach XVII i XVIII bursztynowe wyroby z Gdań­ska docierały na dwory książęce i królewskie całej Eu­ropy, były najcenniejszymi podarunkami dyplomatyczny­mi dla papieży, carów, sułtanów i kalifów oraz władców największych państw europejskich, w tym „króla słońce” – Ludwika XIV.

 

Bursztyn w sztuce współczesnej

Tak jak koral nieodmiennie kojarzony jest z cywilizacją śródziemnomorską, a perły z Dalekim Wschodem i Oce­anią, tak bursztyn bałtycki – także związany z morzem materiał organiczny – jest ważnym nośnikiem kultury materialnej Europy Północnej oraz historycznego dziedzictwa – nie tylko polskiego, ale także skandynawskiego, niemieckie­go, rosyjskiego i litewskiego. Rzadko się zdarza, aby materiały tak silnie warun­kowane wielowiekową tradycją wciąż były atrakcyjnym tworzywem dla współczesnych artystów sztuk użytko­wych. Międzynarodowa selekcja obiektów artystycznych oraz autorskiej biżuterii zaprezentowane w ramach weneckiej wystawy „Bursztyn bałtycki. Dziedzictwo i nowoczesność  jest obiecującą zapowiedzią nowej estetyki i nowej symboliki, której wyróżnikiem staje się unikatowość – jedna z cech charakteryzujących także bałtycki bursztyn. Z satysfakcją możemy zaobserwować, że po bał­tycki bursztyn coraz chętniej sięgają twórcy sygnujący swoimi nazwiskami wyjątkowe obiekty. W epoce jednorazowych produktów warto docenić przedmioty afirmujące umiejętności manualne i podkre­ślające znaczenie eksperymentu. Stosując analogię do nauki, poszukiwania artystyczne mogą być odpowiedni­kiem badań laboratoryjnych, w których testuje się nowe rozwiązania.

 

Naturalny bursztyn bałtycki w połączeniu z nietypowymi materiałami

Wenecka wystawa pokazuje, że bursztyn bałtycki jest wytworem natury i czasu, dlatego prawdziwe piękno każdego kawałka i każdej bryłki tkwi w ich naturalnych formach. Szacunek do naturalnego piękna i formy bursztynu nie ogranicza jednak twórców, rzemieślników i producentów w łącze­niu go z innym materiałami. Srebro
z bursztynem bałtyckim to polska i gdańska tradycja, ale to nie oznacza, iż należy go łączyć tylko ze srebrem, złotem, brylantami lub perłami. Znany włoski projektant biżuterii Fabrizio Tridenti, nie ingerując w pierwotny kształt bursz­tynu bałtyckiego, z powodzeniem łączy go z żywicami syntetycznymi i… betonem. Z kolei świetny niemiecki projektant Gisbert Stach stwierdził podczas warsztatów bursztynniczych
w Gdańsku, że poznanie naturalnego bursztynu praktycznie z każdej strony było fascynującym przeżyciem, które otworzyło dla niego zupełnie nowy ob­szar działań artystycznych. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
w ra­mach projektu Trend Book nie boją się łączyć naturalnego bursztynu
z kompozytem, aluminium, folią, ceramiką, koń­skim włosiem, lakierem akrylowym, lateksem, moherem, mosiądzem, pleksi, poliamidem, silikonem, tatuowaną skórą świńską i stalą chirurgiczną, szkłem i tworzywem akrylowym, węglem drzewnym
i żywicą. prze­chodzące z pokolenia na pokolenie. Wiele z tych prac można obejrzeć w weneckiej galerii Spazio SV.  

Robert Pytlos (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
Koordynator ds. Bursztynu