Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Będą rozmawiać o talentach

Współczesne trendy w poradnictwie zawodowym, jakie narzędzia i kreatywne metody pracy stosować, by rozwijać talenty i mocne strony, a także jak rozwija się doradztwo zawodowe. Ponad stu dwudziestu specjalistów, praktyków i doradców zawodowych z siedemdziesięciu instytucji z całej Polski weźmie udział w konferencji pt.: „Talenty kluczem do sukcesu – nowe spojrzenie na poradnictwo zawodowe”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 maja w godz. 10.00 – 13.00 w centrum konferencyjnym Olivia Sky Club (10. piętro, Olivia Tower) przy al. Grunwaldzkiej 472A. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji jest Gdański Urząd Pracy – Centrum Rozwoju Talentów.

A
A

Podczas konferencji przedstawione zostaną współczesne trendy w poradnictwie zawodowym oraz dobre praktyki związane ze współpracą z samorządem. Omówione zostaną nowoczesne narzędzia i kreatywne metody pracy, tworzące przestrzeń dla rozwoju talentów i mocnych stron, a także wspomagające rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Dobre praktyki w tym zakresie przedstawi Kariona Chamier-Ciemińska – kierownik Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku oraz Bożena Barbara Krasnodębska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Przedmiotem dyskusji będą również przemiany doradztwa zawodowego w kontekście permanentnie zmieniającego się rynku zatrudnienia oraz propagowanie idei całożyciowego poradnictwa zawodowego. Rozmawiać będą eksperci – Renata Gut, dr Dariusz Danilewicz oraz Marcin Nowicki. Renata Gut – konsultant, trener biznesu i edukacji oraz właścicielka Instytutu Talentów FLASHPOIT, opowie o talentach w środowisku VUCA, dr Dariusz Danilewicz, wykładowca w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej skupi się na wyzwaniach współczesnego doradztwa zawodowego w kontekście wykorzystania talentów i mocnych stron, natomiast Marcin Nowicki – dyrektor Sopockiego Festiwalu Finansowego w Centrum Myśli Strategicznych opowie o tym, jak zarządzać talentami w firmie.

Podczas spotkania pokazany zostanie szerszy kontekst poradnictwa zawodowego – odnoszącego się do zmian w gospodarce i rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Konferencja kierowana do dyrektorów, kierowników oraz kluczowych pracowników urzędów pracy, urzędów marszałkowskich oraz wydziałów edukacji urzędów miejskich, a także doradców zawodowych.

 

W czerwcu 2016 roku otworzono w Gdańsku Centrum Rozwoju Talentów.  Jest to pierwszy w Polsce ośrodek świadczącym usługi z zakresu diagnostyki talentów przy Urzędzie Pracy. Misją Centrum Rozwoju Talentów, jest budowanie mocnych stron w oparciu o talenty – klienci, przy pomocy doradczyń zawodowych, realizują wspólnie wypracowaną strategię rozwoju. W październiku 2016 roku odbyła się pierwsza konferencja pt. „Czy nasze talenty mogą być dźwignią do sukcesu – współczesne wyzwania poradnictwa zawodowego”.  Majowa konferencja jest drugą organizowaną przez CRT.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy