Bałtycki Kongres Geodezyjny w Gdańsku, reper na granicy Gdańska i Sopotu
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Bałtycki Kongres Geodezyjny w Gdańsku, reper na granicy Gdańska i Sopotu

Bałtycki Kongres Geodezyjny w Gdańsku, reper na granicy Gdańska i Sopotu
Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zapraszają na Bałtycki Kongres Geodezyjny, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w Gdańsku. Inauguracja Kongresu odbędzie się w czwartek 2 czerwca o godz. 10.15 w Auli Politechniki Gdańskiej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na Bałtycki Kongres Geodezyjny w Gdańsku składają się przede wszystkim dwa wydarzenia: obchody 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016, w tym seminaria technologiczne, wystawy i panele dyskusyjne.
Główne wydarzenia Kongresu i konferencji Geomatyka 2016 odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12.

Reper (Jubileuszowy Punkt Wysokościowy) przy Ergo Arenie
Jednym z ciekawszych wydarzeń w ramach Kongresu będzie stabilizacja reperu na Ergo Arenie. Uroczystość odbędzie się w piątek 3 czerwca o godz. 16.00 przy wejściu głównym do Ergo Areny – od strony skweru.
Przypomnijmy, że reper to „trwale stabilizowany znak geodezyjny osnowy wysokościowej o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie odniesienia”. Reper zostanie zainstalowany na Ergo Arenie, w miejscu, w którym przebiega granica między Gdańskiem i Sopotem. Będzie to Jubileuszowy Punkt Wysokościowy w formie metalowego trzpienia, na którym znajdzie się opis według projektu Agnieszki Radzkiej (opis w załączeniu). – To symbol modelowej współpracy dwóch samorządów, który pokazuje, jak pomocna może być geodezja przy wspólnych inwestycjach – podkreśla Bogumił Koczot, dyrektor Wydziału Geodezji gdańskiego magistratu.

O Kongresie
Bałtycki Kongres Geodezyjny 2016 ma na celu spotkaniu naukowców akademickich, badaczy oraz osób związanych z szeroko pojętą geodezją w tym pracowników, pracodawców i studentów. Jednym z prelegentów będzie Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
W ramach BKG 2016 możliwa będzie wymiana i dzielenie się doświadczeniem oraz wynikami badań w zakresie geomatyki, geodezji, kartografii oraz nauk powiązanych. Dlatego właśnie w ramach Kongresu organizowana jest Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016, która obejmuje następującą tematykę:
- autonomiczne pojazdy, statki morskie i powietrzne,
- badania obszarów morskich i przybrzeżnych,
- fotogrametria i teledetekcja wraz z skaningiem laserowym (LiDAR),
- geodezja inżynieryjna i monitoring geodezyjny,
- geodezja wyższa, grawimetria, sieci geodezyjne,
- geoinformatyka - teoria i zastosowanie,
- kartografia i wizualizacja danych kartograficznych,
- kataster, planowanie przestrzenne, rozwój miast,
- nowoczesne metody teledetekcyjne, analiza i przetwarzanie danych,
- rozwój geodezji, nauk o Ziemi, teledetekcji i edukacji geodezyjnej,
- technologie kosmiczne i satelitarne,
- zarządzanie bazami i analiza danych biometrycznych,
- zastosowanie GIS w ochronie środowiska, transporcie i zarządzaniu kryzysowym.
Bałtycki Kongres Geodezyjny połączony będzie także z benefisem jubileuszowym profesora Mirosława Żaka i wspomnieniem zmarłego 25 marca profesora Adama Żurowskiego.

Kartka okolicznościowa i datownik
1 czerwca wprowadzona zostanie do obiegu specjalna kartka okolicznościowa: Stowarzyszenie Geodetów Polskich 70 Lat Oddziału Gdańskiego SGP, numer: 4/Gdańsk, nakład: 300 sztuk. Okolicznościowy datownik będzie można uzyskać dzień później („70-lecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku 1946 2016”) 2 czerwca w placówce Poczty Polskiej Gdańsk 6 – we Wrzeszczu przy alei Grunwaldzkiej 108.

Wystawa „Powrót do Przeszłości”
Kolejną atrakcją będzie niezwykła wystawa pod hasłem „Od mierniczego do geomatyka - Cztery Biurka z lat 1950-60, 1970-80, 1990-2000, 2016” w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza (z wahadłem Foucaulta), która będzie miała miejsce w czwartek 2 czerwca w godzinach 11.00-15.00.

Szczegółowy program Kongresu i Konferencji:
http://www.bkg.geomatyka.eu/agenda/

Opis repera.

Patronat nad Bałtyckim Kongresem Geodezyjnym objął JM Rektor Politechniki Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.

Patronaty Honorowe:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremier Jarosław Gowin
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk
Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski
oraz organizacje:
Geodezyjna Izba Gospodarcza
Naczelna Organizacja Techniczna w Gdańsku, NOT
Polska Geodezja Komercyjna
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze