Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Artyści ze stypendiami - wyniki II tury indywidualnych stypendiów kulturalnych

Znamy wyniki kolejnych tur przyznawania stypendiów na projekty kulturalne i stypendia dla gdańskich artystów, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wśród wspartych inicjatyw znalazły się publikacje, wystawy, udziały w międzynarodowych konkursach oraz zagraniczne studia. W sumie przekazano blisko 150 000 zł.

A
A

Stypendium Kulturalne Młody Gdańszczanin przyznawane jest osobom fizycznym, które nie ukończyły 30 roku życia: uczniom, studentom oraz absolwentom szkół artystycznych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, czyli m.in. udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, ogólnopolskich warsztatach twórczych czy zagranicznych studiów w szkołach artystycznych. W tej turze rozdzielono łącznie 50 400 zł.

Najwięcej, bo 13 tys. zł otrzymał Maksymilian Krzak, który będzie od sierpnia odbywał studia muzyczne w Konserwatorium Muzycznym Peabody na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore. Stypendium na studia otrzymała również Aleksandra Lipke, od lipca podejmująca studia w Londynie w Guildhall School od Music and Drama (stypendium o wysokości 9 tys. zł).

Pozostałe stypendia dofinansują udziały młodych gdańszczanek i gdańszczan w konkursach, na przykład w IX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Katowicach (02–09.07.2018), Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym XXIX Flame Competition w Paryżu (01–07.07.2018), Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie „Music without limits” w Druskiennikach (Litwa) (14–23.08.2018) czy 20. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Euterpe” w Bari, we Włoszech (16–28.2018).

Więcej informacji o wynikach:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-Mlody-Gdanszczanin-II-edycja-2018,a,118441

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, w tym prace nad książką, wydaniem utworu czy zorganizowaniem wydarzenia kulturalnego. W tej turze przekazano 82 800 zł.

Największe stypendium otrzymała Monika Ksieniewicz-Mil na projekt popularyzacji designu w przestrzeni miejskiej (8 tys. zł). Dodatkowo funduszami wsparto projekty wydawnictw muzycznych, powstanie scenariusza filmowego, wystawę prac czy opracowanie antologii trójmiejskich poetek po 1970 roku.

Więcej informacji o wynikach:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-II-edycja-2018,a,118440

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy