Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

47. Splendory. Zgłoszenia do 30 stycznia

A
A

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatury do Splendor Gedanensis – najważniejszej gdańskiej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Przyjmowane są także zgłoszenia do tytułu Mecenasa Kultury Gdańska.

spelndory
Gala wręczenia nagród w dziedzinie kultury - Spelndor Gedanensis.
Dominik Paszliński

Nagrody Splendor Gedanensis przyznawane są osobom indywidualnym lub nieformalnej grupie twórczej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury Gdańska wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą. 

Z kolei tytuł Mecenasa Kultury przyznawany jest osobom lub instytucjom znacząco wspierającym działania w obszarze kultury.

Każdego roku przyznaje się nie więcej niż trzy równorzędne nagrody oraz jeden tytuł. Laureaci nagrody otrzymują nagrodę pieniężną, dyplom i pamiątkową statuetkę. Tytuł jest wyróżnieniem honorowym, Mecenas Kultury otrzymuje dyplom i statuetkę.

Jak zgłaszać?

Kandydatury do nagrody i tytułu mogą zgłaszać instytucje kultury, członkowie Kapituły Nagrody i Tytułu, związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną i fundacje. Propozycje mogą przysyłać także przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki, indywidualni twórcy, instytucje samorządowe i rządowe związane z upowszechnianiem kultury i sztuki, a także radni Miasta Gdańska, organy administracji publicznej, Rady Osiedli i Rady Dzielnic Miasta Gdańska oraz przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska.

Każdy zgłaszający może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do Nagrody i Tytułu Mecenasa za rok 2019.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach*, w terminie do 30 stycznia 2020 roku w:

  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74, informacja ogólna,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowisko 14, 15, 16, 17,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, stanowisko 7
  • lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Szczegółowych informacji na temat Nagrody i Tytułu udziela pani Ewa Rogaczewska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 156, tel. (58) 323 65 56, e-mail: ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl

Splendor Gedanensis również za promocję

Dotychczas funkcjonowała również oddzielna nagroda za promocję kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza. Aby podnieść rangę laureatów nagrody za promocję, od tej pory to wyróżnienie będzie przyznawane również w ramach Splendor Gedanensis. Tym samym, nagroda im. Opitza nie będzie już przyznawana.

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. Początkowo nazwano ją Nagrodą Miasta Gdańska, potem Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki i w końcu Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Obecną nazwę nosi od 2004 roku. Laureatami nagrody w poprzednich latach zostali między innymi Leszek Możdżer, Stefan i Krystyna Chwinowie czy Dorota Kolak.

Zuzanna Gajewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy