PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

210 lat gdańskich szkół

Razem mają już ponad 200 lat i kilkadziesiąt tysięcy absolwentów. Wyjątkowe urodziny obchodzą w tym tygodniu trzy gdańskie szkoły. We wtorek, 12 października 40-lecie świętowała Szkoła Podstawowa nr 48. W środę, 13 października 75 lat działalności obchodzić będzie IV Liceum Ogólnokształcące, natomiast w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych zaplanowano Galę z okazji 95-lecia.

A
A

W Gdańsku naukę można pobierać w łącznie 203 szkołach i placówkach oświatowych. Każda z nich ma swoje wyjątkowe historie, absolwentów i jubileusze.

40 lat minęło

W Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Józefa Hallera przy ul. Burzyńskiego 10 pierwszy dzwonek w historii wybrzmiał w 1981 roku, w budynku świeżo oddanym do użytku. W 1992 roku szkole nadano imię gen. Józefa Hallera. Przekazano sztandar, na którego awersie umieszczono godło państwowe na tle flagi państwowej, natomiast na rewersie o błękitnym płacie, w centrum widoczna jest otwarta księga, którą okala nazwa szkoły i imię patrona. Logo szkoły stanowi wizerunek patrona oraz nazwa i imię szkoły. Szkoła ma także własny hymn autorstwa Danuty Gapińskiej – nauczycielki muzyki. 

W całej historii szkoły, od początku jej istnienia i w czasie, gdy przez 20 lat istniało w budynku także Gimnazjum nr 16 – uczyło się 13 575 uczniów, a obecnie pracuje w niej 7 absolwentek. Obszerna historia szkoły dostępna jest także na jej stronie internetowej.  

„Z tradycją w przyszłość”

To hasło tegorocznych obchodów 75-lecia działalności IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza przy ul. Na Zaspę 31A. Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowe Gimnazjum z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 8 zostało otwarte 1 września 1946 r. Działalność szkoły w obecnie znanym budynku została zainaugurowana dopiero we wrześniu 1971 roku. W 2019 roku w wyniku rekrutacji zostało utworzonych 10 klas pierwszych w tym po raz pierwszy klasy mistrzostwa sportowego piłki siatkowej pod patronatem klubu Trefl Gdańsk, a do oferty klas dołączyły także klasa medialna i mediacyjna. Obecnie liceum liczy 22 klasy, w których uczy się 561 uczniów.

W środę, 13 października o godz. 10.00 rozpocznie się uroczyste świętowanie 75. urodziny szkoły. 

W Gdańsku od blisko 100 lat

Od 95 lat kolejne pokolenia zyskują wspomnienia z gdańskiego Ekonomika. Na przestrzeni lat, nazwy zmieniały się kilka razy, od Polskich Szkół Handlowych z siedzibą przy Langgarten 80a w roku 1926 do Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, przy ul. Seredyńskiego 1a. Rdzeń tego miejsca pozostał niezmienny. Imię Macierzy Szkolnej i Pszczoła, symbol pracowitości towarzyszą kolejnym rocznikom uczniów. Spośród historycznego grona pedagogicznego można wymienić między innymi Alfa Liczmańskiego, Mariana Seredyńskiego i Szczepana Pileckiego. W 2011 roku stali się oni także patronami gdańskich tramwajów o numerach bocznych kolejno 1038, 1043 i 1044. 

Gala Jubileuszowa z okazji 95-lecia Szkół Ekonomiczno-Handlowych odbędzie się w środę, 13 października o godz. 10.30.  

 

 

Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy