Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Urząd Stanu Cywilnego

A
A

Adres: Partyzantów 74

Poczta elektroniczna sekretariatu: usc@gdansk.gda.pl 

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Urząd Stanu Cywilnego
209A
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyna Gorczyca
58 778 6209
 
209
Sekretariat
58 778 6210
58 778 6209
58 323 69 68
215

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Grzegorz Graefling

58 778 6231
 
217

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Wenderlich

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marta Szulik

58 778 6226
58 778 6223
 
207A
 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Barbara Łada

58 778 6217
 
Nowe Ogrody
stan. 1

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marta Sowa

58 323 6051

 
212

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Katarzyna Kruszyńska

58 778 6213

 
208

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Jagoda Zatorska

Zmiana imion i nazwisk, powrót do nazwiska po rozwodzie

58 778 6228

 

 
208

Wpisy rozwodów zagranicznych            

Uzupełnienia i sprostowania aktów

58 778 6215
 
 
 
213

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Bohdanowicz

Transkrypcja

58 778 6203
 
stan 27
Transkrypcja
58 778 6222
 
 
 
stan 21

Rejestracja urodzeń

Uznania ojcostwa przed narodzeniem i sporządzeniem aktu

58 778 6206

 
stan 22

Rejestracja urodzeń

Uznania ojcostwa przed narodzeniem i sporządzeniem aktu

58 778 6214

 
217

Archiwum - Odpisy aktów

58 778 6212

 
stan 28
stan 29
stan 30
stan 31

Archiwum - Odpisy aktów

58 778 6211

58 778 6230

58 778 6220

58 778 6218

 
204

Archiwum - Odpisy aktów

58 778 6205

58 778 6201

58 778 6227

58 778 6229

 
212

Archiwum - Odpisy aktów

58 778 6202

 
214

Archiwum - Odpisy aktów

58 778 6219

58 323 6955

 
210

Archiwum - Odpisy aktów/Informacja

Archiwum - Odpisy aktów

58 778 6224

58 778 6225

 

stan 23

stan 24

Rejestracja małżeństw

58 778 6207

58 778 6204

 
stan 25
stan 26
stan 12
stan 13

Rejestracja zgonów

58 778 6233

58 778 6232

58 323 6871

58 323 6932