Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Urząd Stanu Cywilnego

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: usc@gdansk.gda.pl 

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Urząd Stanu Cywilnego
143
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyna Gorczyca
58 323 6143
 
142
Sekretariat
58 323 6142
58 323 6199
Nowy Ratusz
Wały Jagiellońskie 1
003

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Grzegorz Graefling

(bezpośredni nadzór nad rejestracją zgonów i małżeństw).

58 323 7003
 
34

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Wenderlich

(sprawy rodzinne, zmiana imienia dziecka do 6-ciu miesięcy). Uznania ojcostwa po rejestracji urodzenia.

58 323 6084
 
34
 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Barbara Łada

(bezpośredni nadzór nad rejestracją urodzeń)

58 323 6510
 
153

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marta Sowa

(bezpośredni nadzór nad transkrypcją aktów)

58 323 6513

 
146

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Justyna Ballerstadt (bezpośredni nadzór nad wydawaniem odpisów aktów)

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Katarzyna Kruszyńska (bezpośredni nadzór nad wydawaniem odpisów aktów)

58 323 6298

 

 

 

58 323 6507
 
141

Zmiana imion i nazwisk, powrót do nazwiska po rozwodzie

Wpisy rozwodów zagranicznych

Uzupełnienia i sprostowania aktów
58 323 6541
 
58 323 6141
 
140
Transkrypcje (wpisy zagranicznych aktów)
 
58 323 6500
 
 
32
33

Rejestracja urodzeń

Uznania ojcostwa przed narodzeniem i sporządzeniem aktu

58 323 6032

58 323 6033

58 323 6511
 
137
138

Odpisy aktów

Korespondencja

58 323 6137

58 323 6138
 
139

Odpisy aktów

Korespondencja

58 323 6160
 
152
151

Rejestracja małżeństw

Jubileusze

58 323 6505

58 323 6152

58 323 6509

58 323 6151
 
150

Rejestracja zgonów

58 323 6144

58 323 6150