Urząd Stanu Cywilnego

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018 r.

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: usc@gdansk.gda.pl 

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
Urząd Stanu Cywilnego
142
Sekretariat
58 323 6142
58 323 6199
142
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyna Gorczyca
58 323 6142
149

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Grzegorz Graefling

(bezpośredni nadzór nad rejestracją małżeństw ).

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Wenderlich

(bezpośredni nadzór nad rejestracją zgonów).

58 323 6153
58 323 6149
149

Uznania ojcostwa

58 323 6149
153

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Barbara Łada

(bezpośredni nadzór nad archiwum)

58 323 6510

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Marta Sowa

(bezpośredni nadzór nad rejestracją urodzeń)

58 323 6513
140
Transkrypcje aktów (wpis zagranicznego aktu).
58 323 6500
134
Korespondencja
58 323 6518
139
Informacja i opłata skarbowa
58 323 6139
137
138
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
58 323 6137
58 323 6138
135
Archiwum akt niemieckich do 1945
58 323 6135
141

Zmiany imion i nazwisk, sprostowania, uzupełnienia.

Powrót do nazwiska po rozwodzie
58 323 6141
58 323 6541
150

Rejestracja zgonów

58 323 6150
133
153A
Rejestracja urodzeń
58 323 6133
58 323 6160
58 323 6198
58 323 6195
151
152
Rejestracja małżeństw
58 323 6151
58 323 6152
58 323 6509
58 323 6505
136
Zlecenia migracji
58 323 6136