PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie kierownika Urząd Stanu Cywilnego Grażyny Gorczycy

Dyrektor-Kierownik: Grażyna Gorczyca

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

e-mail: grazyna.gorczyca@gdansk.gda.pl

Joanna Dabek

Z-ca Kierownika / p.o. Kierownika Referatu Rejestracji Małżeństw i Transkrypcji: Joanna Dąbek

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.: (+48 58) 778 62 26

e-mail: joanna.dabek@gdansk.gda.pl

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Grzegorza Graeflinga

Z-ca Kierownika: Grzegorz Graefling

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.: (+48 58) 778 62 31

e-mail: grzegorz.graefling@gdansk.gda.pl

Grafika przedstawiająca anonimową kobietę

Z-ca Kierownika / Kierownik Referatu Archiwum Aktów Stanu Cywilnego:

Katarzyna Kruszyńska

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.: (+48 58) 778 62 13

e-mail: katarzyna.kruszynska@gdansk.gda.pl

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Marty Sowy

Z-ca Kierownika: Marta Sowa

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.: (+48 58) 778 62 05

e-mail: marta.sowa@gdansk.gda.pl

Grafika przedstawiająca anonimową kobietę

Z-ca Kierownika: Marta Szulik

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.: (+48 58) 323 68 88

e-mail: marta.szulik@gdansk.gda.pl

Grafika przedstawiająca anonimowego mężczyznę

Z-ca Kierownika / p.o. Kierownika Referatu Zmian w Aktach Stanu Cywilnego:

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.:

e-mail:

Grafika przedstawiająca anonimową kobietę

Z-ca Kierownika / Kierownik Referatu Urodzeń i Zgonów: Ewa Wenderlich

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

tel.: (+48 58) 323 69 83

e-mail: ewa.wenderlich@gdansk.gda.pl

Książka telefoniczna Urzędu Stanu Cywilnego

Sekretariat:
pokój nr 209
tel.: (+48 58) 778 62 09, (+48 58) 778 62 10
fax.: (+48 58) 323 69 68

Poczta elektroniczna sekretariatu Urzędu Stanu Cywilnego: usc@gdansk.gda.pl