PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie kierownika Urząd Stanu Cywilnego Grażyny Gorczycy

Kierownik: Grażyna Gorczyca

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

 

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Grzegorza Graeflinga

Z-ca Kierownika: Grzegorz Graefling

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

 

Zdjęcie zastępcy kierownika Urząd Stanu Cywilnego Marty Sowy

Z-ca Kierownika: Marta Sowa

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat:
Pokój nr 209
tel.: 58 778 62 09, 58 778 62 10
fax.: 58 323 69 68

Poczta elektroniczna:
usc@gdansk.gda.pl