PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
  1. Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
    DEFS-K.44.30.2022
    EOD: 1055/01/2023
  2. Termin kontroli: 26.01.2023 - 27.01.2023 r.
  3. Przedmiot Kontroli: RPPM.03.02.01-22-0009/21, pn.: Gdańsk pod żaglami wiedzy. Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.

Załącznik :