PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowisko ds. promocji projektów gospodarczych

Samodzielne stanowisko ds. promocji projektów gospodarczych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przemysław Rot
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
parter, pokój 32
tel.: +48 58 323 65 05
e-mail: przemyslaw.rot@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • promocja projektów z zakresu polityki gospodarczej Miasta
  • nadzór nad promocją wszystkich projektów realizowanych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej
  • promocja przygotowywanych w Mieście strategicznych projektów o charakterze gospodarczym oraz upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach gospodarczych Miasta
  • współredagowanie miejskiej strony www w zakresie tematyki gospodarczej
  • organizowanie cyklicznych spotkań Prezydenta z przedstawicielami środowisk gospodarczych Miasta w celu wymiany bieżących informacji gospodarczych oraz współpracy
  • współpraca przy organizacji seminariów i konferencji służących upowszechnianiu informacji o możliwościach inwestycyjnych Miasta
  • kreowanie wizerunku Gdańska jako atrakcyjnego ośrodka gospodarczego i naukowego
  • upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach gospodarczych Miasta
  • przygotowywanie oraz publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych służących prezentacji potencjału rozwojowego Miasta