PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Samodzielne stanowiska ds. budżetu

Samodzielne stanowiska ds. budżetu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych
  • bieżące monitorowanie budżetu Biura i niedopuszczenie do powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań
  • nadzór nad dokumentami finansowo – księgowymi Biura