Rok Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 48. Weź udział w konkursie

Szkoła Podstawowa nr 48 jest organizatorem już ogłoszonych, dwóch konkursów poświęconych odzyskaniu niepodległości. Mogą wziąć w nich udział również uczniowie z zagranicy. Najważniejszym kryterium jest odpowiedni wiek, należy znajdować się w przedziale od 11 do 16 lat. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Rok Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 48. Weź udział w konkursie
A
A
data publikacji: 08 marca 2018 r.

   Poczet SP 48
Poczet SP 48
Szkoła Podstawowa nr 48

A wszystko po to, żeby kształtować poczucie dumy z własnej ojczyzny, dokonań przodków oraz krzewić postawy obywatelskie i patriotyczne. - Naszym pragnieniem jest między innymi przyczynienie się do budowania świadomości historycznej młodego pokolenia oraz rozbudzenie zainteresowania wiedzą z zakresu historii współczesnej, dotyczącą spraw wielkich, ale także drobnych wywodzących się z kręgu świadomości rodzinnej – tłumaczy Mirosław Kołymski, wicedyrektor SP nr 48 w Gdańsku.

Międzynarodowy Konkurs Historyczny dla uczniów w wieku 11-16 lat o następujących tematach:


Wyłącznie dla uczestników z innych państw „1918. Odzyskanie niepodległości przez Polskę oczami cudzoziemców”. Dla uczestników z Polski i innych państw „Cudzoziemcy w walce o niepodległość Polski i jej granice 1918-1921”.  Szczegóły można znaleźć tutaj: (884.23 KB)

oraz

    Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów w wieku 11-16 na wykonanie lapbooka poświęconego odzyskaniu niepodległości oraz kształtowaniu granic 1918-1921. Szczegóły można znaleźć tutaj: (848.65 KB)

Praca konkursowa w ramach Międzynarodowego Konkursu Historycznego polega na indywidualnym wykonaniu prezentacji multimedialnej w języku angielskim na jeden z podanych tematów. Prezentacja ma być wykonana w programie Power Point o zawartości od 10 do 20 slajdów. Szczegółowe informacje dotyczące przekazania prezentacji będą udostępnione dla zgłaszających się uczestników i szkół. Organizator dopuszcza uczestnictwo w obu tematach dla uczniów z poza Polski.

Zgłoszenia z określeniem tematu oraz podaniem liczby uczestników należy przesłać do 15 września 2018 r., natomiast na prezentacje organizatorzy czekają do 30 października 2018 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas szkolnej uroczystości obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości i na szkolnej stronie internetowej https://sp48gdansk.edupage.org/. Planowany termin podsumowania konkursów to listopad 2018 r.

Konkurs historyczny na wykonanie lapbooka poświęconego odzyskaniu niepodległości oraz kształtowaniu granic 1918-1921 będzie przebiegał etapami. Podczas pierwszego odbędą się eliminacje szkolne – z każdej zgłoszonej szkoły do etapu 2. przesłanych zostanie do 3 prac w każdej z kategorii. W półfinale, czyli etapie drugim – z nadesłanych prac komisja konkursowa kwalifikuje do etapu 3. po 15 prac w każdej kategorii. Podczas finału, czyli etapu trzeciego, zostaną wyłonieni laureaci konkursu. Dodajmy, że w skład jury wchodzą nauczyciele historii organizatora oraz zaproszeni pracownicy naukowi UG, IPN i artysta plastyk.

Zgłoszenia z podaniem liczby uczestników i kategorii wiekowej należy przesyłać do 15 września 2018 r. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi przy okazji szkolnej uroczystości obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Dodajmy, że oba konkursy uzyskały patronaty Marszałka Województwa, Kuratora Oświaty oraz Dyrektora gdańskiego oddziału IPN

To będzie bardzo pracowity rok dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48. Oprócz konkursów historycznych, w placówce odbędą się uroczyste obchody Dnia Patrona (16.02.2018). Trwają też przygotowania do ogłoszenia konkursów literackich.

- Dla naszych uczniów obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Wstępem była wizyta w naszej szkole uczniów College Saint Coeur de Marie w Sillé-Le-Guillaume w ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Armii Błękitnej. W ramach rewizyty nasi  uczniowie  pojechali do Francji. Była to niezwykła lekcja patriotyzmu w miejscu formowania polskich oddziałów – podsumowuje Mirosław Kołymski.

 

Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora
Joanna Kubik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
więcej tekstów autora