PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Rewitalizacja Dolnego Miasta z prestiżową europejską nagrodą!

Rewitalizacja Dolnego Miasta z prestiżową europejską nagrodą!
Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” otrzymał nagrodę RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 11 października w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane ze środków unijnych.
Na ceremonii wręczenia nagród zwycięzcy otrzymali puchar RegioStars oraz certyfikat, który wręczony został przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury konkursu. Nagrodę za rewitalizację Dolnego Miasta odebrali Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska.

Podczas ceremonii wręczenia nagrody w Brukseli.

- Gdańsk kolejny raz najlepszy! W prestiżowym konkursie RegioStars zdobyliśmy nagrodę za projekt rewitalizacji Dolnego Miasta. W naszej kategorii „Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich", gdański projekt pokonał: Brukselę, region Westfalii, Wrocław oraz region w Walonii. Zapraszam wszystkich na spacer w najbliższy weekend po Dolnym Mieście, na którym każdy z nas będzie mógł się przekonać, że nagroda jest w pełni zasłużona! – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Przygotowany i zrealizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury -  Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku (obecnie Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska) projekt kosztował blisko 35 milionów złotych. Co istotne, równolegle z działaniami infrastrukturalnymi na Dolnym mieście realizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy (szczegóły poniżej).

- Głównym założeniem i receptą na sukces projektu „Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku” było zaangażowanie we wszystkie jego działania lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były drogowskazem dla realizacji całego projektu – podkreśla Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej.

W podobnym tonie wypowiada się Ewa Pielak szefowa Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego w Biurze Rozwoju Gdańska: - Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że to nasz projekt ogłoszono jednym z najbardziej innowacyjnych projektów regionalnych. Cały sztab ludzi z różnych jednostek miejskich pracował od roku 2008 na to, by program został przeprowadzony. Robiliśmy to wspólnie z partnerami oraz mieszkańcami Dolnego Miasta, którzy włączali się w realizację poszczególnych etapów. Co najważniejsze, pomimo oficjalnego zakończenia projektu działania w dzielnicy trwają! To dzięki pasji, zaangażowaniu i ciężkiej pracy tych ludzi możemy się dzisiaj cieszyć z otrzymanej nagrody.
- Dla nas jednak największą nagrodą jest rezultat, jaki osiągnęliśmy. To, że Dolne Miasto zaczęło żyć na nowo – dodaje Ewa Pielak. – Nie spoczywamy jednak na laurach – zdajemy sobie sprawę, że rewitalizacja to proces wieloletni, dlatego obecnie przygotowujemy projekt drugiego etapu rewitalizacji tego obszaru. Oczywiście będziemy starać się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Prestiż i promocja
Celem konkursu RegioStars, organizowanego od 2008 roku, jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów mogących stać się wzorem dla innych regionów.
Warto podkreślić, że już sama obecność projektu w gronie finalistów stwarza możliwość szerokiej promocji miasta w Europie oraz umożliwia zaprezentowanie na arenie międzynarodowej innowacyjnych narzędzi i rozwiązań użytych w trakcie realizacji projektu. W ramach działań promocyjnych organizatorzy konkursu zrealizowali w Gdańsku m.in. materiał filmowy dotyczący rewitalizowanego obszaru i beneficjentów projektu (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/regiostars-2016-winner-revitalization-of-lower-town-district-in-gdansk) jako cześć szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach społecznościowych. Wyniki RegioStars 2016 będą również opublikowane w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską, a także zamieszczone na stronie Inforegio w internetowej bazie najlepszych praktyk.
Pełna lista finalistów dostępna http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Cztery projekty w siedem lat
Przypomnijmy, że Miasto Gdańsk w latach 2009-2015 realizowało aż cztery projekty rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych, jak i społecznych. Wszystkie projekty współfinansowane były z funduszy europejskich RPO WP na lata 2007-2013. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Gdańsku to ponad 104 000 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 64 000 000,00 zł.

O zwycięskim projekcie
„Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” – Wartość projektu wynosiła 34 569 379,04 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych to 34 541 851,53 zł, poziom dofinansowania wynosił 70%, co daje kwotę 24 179 296,04 zł. Projektem objęty był obszar o powierzchni 61,8 ha. Przedmiotem projektu były inwestycje polegające na: przebudowie dróg i infrastruktury podziemnej na odcinku 1,62 km wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowie elementów 17 komunalnych budynków mieszkalnych i 14 wspólnot mieszkaniowych bezpośrednio przylegających do przebudowanych pasów dróg, przebudowie i adaptacji bazy lokalowej dla działań społecznych w budynku CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 oraz budynku przy ul. Dobrej 8AiB przeznaczonego do prowadzenia Świetlicy Ucznia. Ponadto projekt obejmował realizację działań społecznych skierowanych do różnych grup – Zrealizowano 8 przedsięwzięć (w tym 50 zadań programowych): Świetlica Ucznia, Klub Młodzieży, Poradnia dla Rodziców, Klub Seniora, Drużyna Smoczych Łodzi, Dotyk Sztuki, Okienko Przedszkolne oraz Konkurs małych grantów (konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań gminnych - aktywność w czasie wolnym dla mieszkańców Dolnego Miasta). W ciągu siedmiu lat realizacji przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym zrealizowano 210 zadań, a w ramach przeprowadzonych działań w przedsięwzięciach uczestniczyło 9463 osób.
Do najważniejszych działań zrealizowanych w trakcie projektu możemy zaliczyć:
- adaptację historycznego budynku łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", połączonej z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy;
- adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Dobrej 8 AiB w Gdańsku na prowadzenie działalności Świetlicy dla dzieci i młodzieży;
- remont elementów 31 budynków mieszkalnych;
- remont przestrzeni publicznych przy ul. Łąkowej i ul. Wróblej oraz ulic przyległych.

Wszystko na temat rewitalizacji dolnego Miasta (dokładne dane, lista projektów, obiektów itd.): https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/Poprawa-jakosci-zycia-i-rewitalizacja,a,47325

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze