PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Zasobu Geodezyjnego

Referat Zasobu Geodezyjnego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

p.o. Kierownika: Anna Bielińska
ul. Lastadia 2
pokój nr 1.09
tel.: +48 58 323 70 47
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • zakładanie osnów szczegółowych,
  • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zlecenie osób prawnych i fizycznych oraz wykonawcom robót geodezyjnych i kartograficznych,
  • przyjmowanie i kontrola dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły swoją ważność,
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;